Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Václav Petříček

Jan Plesník: Opravdu šedesát?

Kulér-Medailonky

Autor: Václav Petříček

Jan Plesník: Opravdu šedesát?

Skutečně! Ve zkratce: značka kvality české i světové ochrany přírody. Polyhistor s úžasnou sloní, eventuálně delfíní pamětí, workoholik a kvalitní psavec. Přitom vždy usměvavý, velmi příjemný a ochotný kolega, vzdor načaté šedesátce stále mezi přáteli s veselou klukovskou náturou.

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

RNDr. Otakar „Ralf“ Leiský  1925–2020

Kulér-Medailonky

Autor: Dana Turoňová, Václav Petříček, Leša Leiský

RNDr. Otakar „Ralf“ Leiský  1925–2020

Dne 31. března se uzavřela téměř 95 let trvající životní dráha Otakara Leiského ― zoologa, profesionálního ochránce přírody a zakladatele první dobrovolné ochranářské organizace, Sboru ochrany přírody při Společnosti Národního muzea, později TISu ― Svazu pro ochranu přírody a krajiny. Ota se zásadním způsobem podílel i na záchraně a uchování genofondu huculských koní. Jeho heslo „Poznej a chraň“ už mezi ochranáři zdomácnělo a dostalo se do povědomí široké veřejnosti. Zemřel v předvečer Dne ptactva, o který se tak významnou měrou u nás zasloužil.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Bohumil „Bóďa“ Kučera 80!

Kulér-Medailonky

Autor: Václav Petříček

Bohumil „Bóďa“ Kučera 80!

Dne 15. listopadu 1939, ve smutném válečném roce, se narodil pozdější doktor přírodních věd, velevýznamný speleolog a dlouholetý odborný pracovník státní ochrany přírody.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Ovlivňuje Hollywood ochranu přírody, nebo obráceně?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Václav Petříček, Jan Plesník

Ovlivňuje Hollywood ochranu přírody, nebo obráceně?

Jen máloco působí na postoje a chování lidí jako filmový průmysl. Jeho symbolem se oprávněně stala dnešní čtvrť Los Angeles nazývaná Cesmínový les, hostící studia největších a také nejvýznamnějších výrobních společností a četná sídla na ně navázaných firem rozmanitého zaměření. Nejen vyhlášené kasovní trháky přitom ovlivňují doslova miliony diváků po celém světě. Nabízí se proto otázka, jak výtvory stříbrného plátna formují vztah občanů k přírodě a její ochraně.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Sedmý křížek Bohumila Reše

Zprávy-Recenze

autoři: Václav Petříček, Pavel Pešout

Sedmý křížek Bohumila Reše

V sídle AOPK ČR v Praze na Chodově najdete v prvním patře kancelář, většinou s otevřenými dveřmi, kde téměř vždy jako ranní ptáče sedí u počítače prošedivělý soustředěný muž, vždy usměvavý, tichý a neuvěřitelně ochotný. Kdykoliv ho vyrušíte dotazem nebo prosbou, vždy vyhoví.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Významné krajinné prvky a ekologická stabilita

Zvláštní číslo

autoři: Václav Petříček

Významné krajinné prvky a ekologická stabilita

Ne náhodou se v novém „porevolučním“ zákoně o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 objevily těsně za sebou definice dvou do té doby legislativně neukotvených institutů, územního systému ekologické stability a významného krajinného prvku. V závěru obou definic najdeme suché konstatování, že podrobnosti stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. Nedávno jsme si připomněli 20. výročí přijetí ZOPK a zmiňované předpisy stále neexistují. Proč, na to se ptá a snaží odpovědět i tento příspěvek.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Nadregionální územní systém ekologické stability prochází aktualizací

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jaromír Kosejk, Václav Petříček, Jana Šmídová

Aktualizace nadregionálního územního systému ekologické stability (dále jen NR ÚSES) má v současné době první výsledky. Zpracování projektu zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na základě pověření Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jde o aktualizaci vymezení NR ÚSES, umístění aktuálních mapových podkladů a dat na mapový server AOPK ČR, aktualizace a dopracování dokumentací NR ÚSES včetně stanovení limitů využití území a o poskytování územně analytických podkladů (ÚAP) v oblasti NR ÚSES.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Tvář naší země - krajina domova 2008

Zprávy-Recenze

Autor: Václav Petříček

Praha– Jednání v pořadí již IV. konference Tvář naší země – krajina domova se z důvodu náhlého úmrtí hlavního organizátora Ivana Dejmala přesunulo z tradičního jarního termínu na 21. říjen 2008.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze

Handrij Härtel a kol. (eds.)

Zprávy-Recenze

Autor: Václav Petříček

Handrij Härtel a kol. (eds.)

Výpravná monografie o unikátním přírodním fenoménu, pískovcových skalních městech, je vynikajícím příspěvkem k tomuto tématu. Představuje vybrané evropské lokality, na nichž se snaží postihnout transdisciplinární význam pískovců. Kniha vyšla anglicky v nakladatelství Academia a podílelo se na ní 109 převážně českých autorů. Editory jsou H. Härtel, V. Cílek, T. Herben, A. Jackson a R. Williams.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zprávy-Recenze