Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Invazní nepůvodní druhy  v Evropské unii

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Invazní nepůvodní druhy  v Evropské unii

Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii. Jejich charakteristiky, výskyt a možnosti regulace 
Görner T., Šíma J. & Pergl J. 
2., aktualizované vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha 2021. 303 str., 
ISBN 978-80-7620-095-1

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec

Kulér-Recenze

Autor: Karel Drbal

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec
Academia, Praha 2021

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

K nedožitým pětasedmdesátinám Ivana Dejmala

Kulér-Medailonky

Autor: František Pelc

K nedožitým pětasedmdesátinám Ivana Dejmala

Narodil se 17. října 1946 a odešel 8. února 2008, tedy v pouhých dvaašedesáti letech. Rád bych při příležitosti jeho nedožitých pětasedmdesátin pár poznámkami připomenul člověka, kterého jsem si nesmírně vážil nejen za jeho práci po sametové revoluci, ale především za nasazení, se kterým v období totality bojoval za svobodný život nás všech. Už od konce 60. let minulého století působil v opozici a ekologickém hnutí. V roce 1970 byl vyloučen z vysokoškolských studií a následně zatčen. Během normalizace byl za politické postoje dvakrát vězněn a ve vězení strávil 4 (!) roky. Spoluzakládal Chartu 77 a vedl její ekologickou komisi. Na sklonku života, v prosinci 2007, se stal místopředsedou rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho životní osud a postoje dobře shrnul historik Tomáš Bursík v časopisu Paměť a dějiny. 

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Petr Orel obdržel Cenu Ivana Dejmala

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ondřej Petrovský

Petr Orel obdržel Cenu Ivana Dejmala

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Společnost pro krajinu předaly 17. října 2021 v Záchranné stanici a Domě přírody Poodří v Bartošovicích nedaleko Nového Jičína již posedmé Cenu Ivana Dejmala. Letošním laureátem se stal senátor Petr Orel za svou dlouhodobou a příkladnou činnost na projektu návratu orla skalního do České republiky.

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Roušky proti covidu zvýšily ostražitost kozorožců núbijských

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník, Jiří Šafář

Roušky proti covidu zvýšily ostražitost kozorožců núbijských

Přísná protikoronavirová opatření uplatněná v řadě států vedla k výraznému propadu lidských činností včetně výroby, spotřeby a dopravy (viz Ochrana přírody, 75, 6, 55–60, 2020). Uvedená bezprecedentní situace, výstižně označovaná jako antropopauza, nabízí vědcům skvělou příležitost pokusit se vyčíslit vliv lidské civilizace na faunu v různém prostředí. Roušky a respirátory kromě toho, že vytvářejí nezanedbatelné množství odpadu, skrývají vyjádření emocí svých nositelů, což může působit na chování volně žijících živočichů, kteří si již zvykli na přítomnost lidí. 

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Česká cena za architekturu v roce 2021

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Mimořádnou cenu, kterou AOPK ČR uděluje v soutěži Česká cena za architekturu, získal v roce 2021 „Dům pro rodiče v Jeseníkách“ kanceláře TŘI.ČTRNÁCT architekti. Jeho architektem je Ondrej Polenčar se spolupracovníky, stojí v obci Stará Červená Voda poblíž Jeseníku a je příkladem citlivého řešení stavby ve venkovském prostředí. AOPK ČR ocenila využití parcely v intravilánu sídla, čisté hmotové řešení začleňující stavbu přirozeně do typické urbanistické struktury sídla v podhůří Jeseníků a také respekt ke stavitelské práci dřívějších obyvatel vyjádřený zachováním části původních konstrukcí staré stodoly. Jak konstatoval František Pelc, ředitel AOPK ČR: „My ochranáři přírody máme rádi v podstatě dvě věci. Krásnou krajinu bez staveb a krajinu s krásnými stavbami. Architektonická kancelář TŘI.ČTRNÁCT architekti se trefila do toho druhého.“ Cenu AOPK ČR udělovala již popáté, její součástí je vždy komentovaná exkurze pro vítěze. Tentokrát to bude do nejstarších lesů v Jeseníkách.

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Informační středisko CHKO Český kras ve Svatém Janu pod Skalou a memorandum o spolupráci s destinačn

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pojer

Informační středisko CHKO Český kras ve Svatém Janu pod Skalou a memorandum o spolupráci s destinačn

Dům přírody Českého krasu se staví u Koněpruských jeskyní od loňského roku a během roku příštího bude stavba dokončena. Bude to v roce 2022, kdy si připomeneme 50 let od vyhlášení CHKO Český kras (duben 1972). Od jara letošního roku je také v plném provozu Informační středisko CHKO Český kras ve Svatém Janu pod Skalou, v malebné vesničce s výraznou historií a památkami v srdci Českého krasu. Infocentrum je součástí programu AOPK ČR Dům přírody a provozuje jej obec Svatý Jan pod Skalou s finanční podporou AOPK ČR. Zkušební provoz v režii obce probíhal již v loňském roce, ovšem s přestávkami způsobenými covidovými opatřeními. Přízemí budovy bývalé fary k tomuto účelu propůjčila Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická, která sídlí v prostorech původního barokního kláštera vyhlášeného v roce 2018 za národní kulturní památku. Obec se nachází asi 20 km jihozápadně od Prahy na okraji národní přírodní rezervace Karlštejn v těsné blízkosti dvou naučných stezek a na turistické trase vyznačené již v roce 1889. Jedinečná vyhlídka Na Skále u Kříže láká tisíce návštěvníků.

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference Kras, jeskyně a lidé

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Olga Suldovská

Konference Kras, jeskyně a lidé

Rok 2021 byl vyhlášen Mezinárodním rokem jeskyní a krasu – International Year of Caves and Karst (IYCK). K této příležitosti se po celém světě konají různé akce související s uvedeným tématem. A tak i v České republice byla uspořádána konference pod záštitou Mezinárodní speleologické unie – Union Internationale de Spéléologie (UIS) – a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha za podpory MŽP. Role hlavního organizátora se ujala Správa jeskyní ČR (SJ ČR) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), Českou speleologickou společností (ČSS) a Českou geologickou službou (ČGS).

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Světový kongres ochrany přírody zblízka i na dálku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník, František Pelc

Světový kongres ochrany přírody zblízka i na dálku

Nejvýznamnější mezinárodní nevládní ochranářská organizace Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN), sdružující i státy a jejich příslušné instituce a mezivládní organizace, pořádá od roku 1996 ve čtyřletých intervalech světové kongresy ochrany přírody (viz Ochrana přírody, 64, 1, 29–31, 2009; 68, 3, 29–30, 2013 a 71, 5, 36–39, 2016). Navazuje tak na úspěšnou tradici generálních shromáždění organizovaných v období 1950–1994. 

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf