Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Tisková zpráva AOPK ČR

Česká delegace v Arménii

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Česká delegace v Arménii

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zorganizovala návštěvu české delegace v Arménii s cílem posílit tamější zákony v oblasti ochrany přírody. Arménie se zavázala v dohodě s Evropskou unií k aproximaci evropských směrnic na ochranu ptáků a ochranu druhů a biotopů souhrnně známých jako „naturové“ směrnice (směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích).

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Velké šelmy, tetřev i motýli – čeští a slovenští ochránci přírody jednali o spolupráci

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Na společném jednání v chráněné krajinné oblasti Beskydy se zástupci AOPK ČR a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky zaměřili především na velké šelmy, vymezování migračních koridorů, záchranné programy některých ohrožených druhů rostlin a živočichů či problematiku invazních druhů.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Klece. Chrání ohrožené koniklece otevřené

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Klece. Chrání ohrožené koniklece otevřené

S jarem začínají místech ze země vykukovat šedavě chlupatá poupata konikleců otevřených. V druhé půli března se objeví modrofialové květy a až poté listy. Celá rostlina je jedovatá, pletiva obsahují ranunkulin a anemonin a další sloučeniny ze skupiny saponinů a flavonoidů. To však nebrání některým zvířatům (v podezření jsou nejvíce srny a bažanti), aby poupata a květy konikleců okusovala. Může to souviset s malou potravní nabídkou v časně jarním období, případně mohou být koniklece vyhledávány právě kvůli obsahu zmíněných sekundárních metabolitů, které mohou zvěři chutnat nebo pomáhat v boji s parazity trávicího traktu. To jsou však jen teorie a pozorování přírodovědců přímo z terénu, exaktní důkazy chybí.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020 pro AOPK ČR

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Cenu vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z. s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., pod záštitou ministrů zemědělství a životního prostředí. AOPK ČR ji získala za revitalizaci přírodní rezervace U sedmi rybníků. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Škody vlkem na hospodářských zvířatech meziročně klesly. Nová mapa ukazuje, kde je třeba stáda zabez

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Vloni se oproti roku 2020 snížil počet útoků vlků na hospodářská zvířata i výše vyplacených náhrad. A to přesto, že se populace vlků každoročně pomalu rozrůstá s tím, jak zvířata přirozeně obsazují dosud volná teritoria. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zveřejnila mapu, sestavenou na základě aktuálních poznatků, která ukazuje, kde je potřeba hospodářská zvířata preventivně zabezpečovat.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ceny AOPK ČR uděleny: získaly je  Pivovar Radegast a celoživotní práce pro přírodu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Ceny AOPK ČR uděleny: získaly je  Pivovar Radegast a celoživotní práce pro přírodu

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos udělovala počtvrté, již tradičně na konferenci Vybrané problémy naší přírody a krajiny [1].  V kategorii Počin ji získal Pivovar Radegast za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině a péči o beskydské louky. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný. Ceny předával předseda Rady AOPK ČR Vladimír Bejček a ředitel AOPK ČR František Pelc.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Česká cena za architekturu v roce 2021

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Mimořádnou cenu, kterou AOPK ČR uděluje v soutěži Česká cena za architekturu, získal v roce 2021 „Dům pro rodiče v Jeseníkách“ kanceláře TŘI.ČTRNÁCT architekti. Jeho architektem je Ondrej Polenčar se spolupracovníky, stojí v obci Stará Červená Voda poblíž Jeseníku a je příkladem citlivého řešení stavby ve venkovském prostředí. AOPK ČR ocenila využití parcely v intravilánu sídla, čisté hmotové řešení začleňující stavbu přirozeně do typické urbanistické struktury sídla v podhůří Jeseníků a také respekt ke stavitelské práci dřívějších obyvatel vyjádřený zachováním části původních konstrukcí staré stodoly. Jak konstatoval František Pelc, ředitel AOPK ČR: „My ochranáři přírody máme rádi v podstatě dvě věci. Krásnou krajinu bez staveb a krajinu s krásnými stavbami. Architektonická kancelář TŘI.ČTRNÁCT architekti se trefila do toho druhého.“ Cenu AOPK ČR udělovala již popáté, její součástí je vždy komentovaná exkurze pro vítěze. Tentokrát to bude do nejstarších lesů v Jeseníkách.

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Hned dvě ocenění pro Dům přírody Žďárských vrchů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Hned dvě ocenění pro Dům přírody Žďárských vrchů

Získal Cenu hejtmana a Cenu veřejnosti v soutěži, kterou každoročně pořádá Spolek Stavba Vysočiny.

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Památná lípa z CHKO Žďárské vrchy se stala stromem roku 2021

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Památná lípa z CHKO Žďárské vrchy se stala stromem roku 2021

Anketu pořádala Nadace Partnerství. Hlasovalo v ní více než 7250 lidí. Lukasova lípa zvítězila s velkým náskokem,  obdržela přes 2600 hlasů (druhý strom v pořadí získal cca 1800 hlasů).

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Do naší krajiny patří jak hospodářská zvířata, tak šelmy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Do naší krajiny patří jak hospodářská zvířata, tak šelmy

AOPK ČR proto nyní připravuje zjednodušení dotačních pravidel pro chovatele hospodářských zvířat na nové programové období OPŽP 2021–2027. Cílem je, aby finance na zabezpečení stád před velkými šelmami byly co nejdostupnější. 

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf