Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Památný strom Klokočovská lípa

Fotografie z obálky

autorka: Zuzana Růžičková

Památný strom Klokočovská lípa

Titulní fotografie:Památný strom Klokočovská lípa se řadí k vůbec nejstarším stromům na území České republiky. Její odhadovaný věk je 1 000 let.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Přírodní rezervace Zubří

Fotografie z obálky

Autor: Vlastimil Peřina

Přírodní rezervace Zubří

Zadní strana obálky Přírodní rezervace Zubří představuje na téměř 30 ha své výměry unikátní mozaiku biotopů. Návštěvník tu může zažít situace, kdy stojí jednou nohou v suchém vřesovišti se smilkou tuhou a zároveň druhou nohou v rašeliništi s tolijí bahenní a rosnatkou okrouhlolistou.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)

Fotografie z obálky

autoři: Vladimír Hanzal, Jan Hošek

Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)

Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) je naším nejmenším plchem. Nehojně se vyskytuje na většině území České republiky, chybí pouze lokálně v intenzivně obhospodařovaných nížinách. Je typickým obyvatelem listnatých a smíšených lesů, kde preferuje stanoviště ekotonového charakteru (okraje lesů, paseky, křovinaté meze, břehové porosty vodních toků apod.).

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Titulní fotografie:Volavka popelavá (Ardea cinerea) obývá prakticky celou Evropu, hojně je rozšířená v Asii a obývá rovněž Afriku. V České republice se vyskytuje prakticky na celém území až po nadmořskou výšku 730 m. Ještě před pár desítkami let byla u nás vzácným ptákem, v současnosti se s ní můžeme běžně setkat po celý rok.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Berounka pod Čertovou skálou

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Berounka pod Čertovou skálou

Zadní strana obálky: Berounka pod Čertovou skálou na Křivoklátsku je na podzim shromaždištěm ptáků vázaných na řeku.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

Fotografie z obálky

autoři: Eva Vojtěchovská, Jan Hošek

Pro datlíka tříprstého(Picoides tridactylus)z řádu šplhavců je v ČR nejvýznamnější hnízdní oblastí Šumava, najdeme jej však i v dalších pohraničních pohořích, např. v Novohradských horách či Moravskoslezských Beskydech.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Za nejjižněji položenými jeskyněmi České republiky

Zprávy-Recenze

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka

Za nejjižněji položenými jeskyněmi České republiky

Oddělení péče o jeskyně Správy jeskyní ČR se zabývá mj. i dokumentací suťových jeskyní, které se nacházejí především v nekrasových horninách. K zajímavým objevům tohoto typu jeskyní došlo na Šumavě v jižních Čechách.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

V AOPK ČR vznikla další odborná skupina

Zprávy-Recenze

autorka: Helena Neuwirthová

V AOPK ČR vznikla další odborná skupina

Praha – V povině září 2011 byla při AOPK ČR založena další odborná skupina (OS) s názvem Odborná skupina pro řešení problematiky dopravní a energetické infrastruktury, jejímž smyslem je koncepční a metodická činnost a podpora jednotlivých pracovišť Agentury. Nová OS tedy rozšiřuje síť dosavadních odborných skupin, kterými jsou OS pro práci s veřejností, pro vodní ekosystémy, pro rekreaci, sport a turistiku, na ochranu entomofauny a OS – komise pro rybí přechody.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Hořeček mnohotvarý český – podzimní král pastvin

Zprávy-Recenze

autorka: Anna Šlechtová

Hořeček mnohotvarý český – podzimní král pastvin

Jižní Čechy– Všímavému pozorovateli přírody stěží unikne nápadně fialově kvetoucí hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecoxsubsp. Bohemica), který od konce srpna do začátku října vykvétá na několika lokalitách v okolí Vacova na Prachaticku, z nichž nejbohatší je přírodní památka Háje u Onšovic, kde letos rozkvetly téměř tři tisíce hořečků. Poprvé od roku 2005 vykvetlo 20 rostlin také u nedalekého lomu u Jaroškova, kde mezi lety 2006–2010 nebyla pozorována žádná rostlina.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Geneticky modifikované organismy: bez hněvu a zaujatosti

Zprávy-Recenze

Geneticky modifikované organismy: bez hněvu a zaujatosti

Den před večerem nechval a ženu, dokud spálena není, meč chval, až ho vyzkoušíš, a děvče, až se vdá, led, až jej přejdeš, a pivo po vypití.(vikinské přísloví)

Málokterá otázka související se životním prostředím a lidským zdravím vyvolala a vyvolává tak vášnivou debatu jako geneticky modifikované organismy (GMO). Zatímco jedni v nich vidí rovnou dílo ďáblovo (vždycky špatně), druzí je vzývají téměř jako zázrak, který naši civilizaci spasí před nejzávažnějšími problémy (vždycky dobře).

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf