Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Titulní fotografie:Volavka popelavá (Ardea cinerea) obývá prakticky celou Evropu, hojně je rozšířená v Asii a obývá rovněž Afriku. V České republice se vyskytuje prakticky na celém území až po nadmořskou výšku 730 m. Ještě před pár desítkami let byla u nás vzácným ptákem, v současnosti se s ní můžeme běžně setkat po celý rok.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Berounka pod Čertovou skálou

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Berounka pod Čertovou skálou

Zadní strana obálky: Berounka pod Čertovou skálou na Křivoklátsku je na podzim shromaždištěm ptáků vázaných na řeku.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

Fotografie z obálky

autoři: Eva Vojtěchovská, Jan Hošek

Pro datlíka tříprstého(Picoides tridactylus)z řádu šplhavců je v ČR nejvýznamnější hnízdní oblastí Šumava, najdeme jej však i v dalších pohraničních pohořích, např. v Novohradských horách či Moravskoslezských Beskydech.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Někdo to rád horké

Mezinárodní ochrana přírody

Někdo to rád horké

Invazní nepůvodní druhy, tedy organismy lidmi úmyslně vysazené nebo neúmyslně zavlečené mimo areál rozšíření a ohrožující původní druhy, biotopy nebo ekosystémové procesy (viz rámeček na straně 27), bývají někdy považovány za druhé největší nebezpečí pro biologickou rozmanitost hned po rozpadu, poškozování a úbytku přírodního prostředí (Wilcove et al.1998). S pokračující globalizací se problém netýká již jen izolovaných ekosystémů, jako jsou ostrovy nebo horské hřbety. Odhaduje se, že počet invazních nepůvodních druhů modelových taxonů, typů prostředí nebo částí kontinentů, u nichž máme k dispozici věrohodné údaje, se v Evropě za posledních 35 let zvýšil o 76 % (Butchart et al.2010).

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Očekávané změny lokalit soustavy NATURA 2000

Zprávy-Recenze

autorka: Lenka Jandová

V březnu 2011 se v Průhonicích uskutečnilo setkání zástupců Evropské komise a České republiky k posouzení soustavy chráněných území NATURA 2000 na území ČR z hlediska její komplexnosti.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nová kniha o přírodě

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Štursa

Nová kniha o přírodě

Na seznamu knih dokumentujících přírodní krásy České republiky se nedávno objevila výpravná obrazová publikace s názvem Národní parky České republiky. Jejím autorem je vynikající fotograf, přírodovědec a zakládající ředitel národního parku České Švýcarsko Zdeněk Patzelt.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Janem Hřebačkou

Rozhovor

autorka: Jiřina Bulisová

Rozhovor s Janem Hřebačkou

Krkonošský rodák Ing. Jan Hřebačka byl do funkce ředitele Krkonošského národního parku, kde předtím 14 let pracoval jako zástupce provozního náměstka ředitele a vedoucího péče o les, jmenován v roce 2008. Je považován za předního lesnického odborníka, mj. se podílel na aktivitách nizozemské nadace FACE pro obnovu krkonošských lesů postižených imisemi, či na certifikaci lesního hospodaření v Krkonoších v kvalitě FSC.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody v Izraeli

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Robin Böhnisch

Ochrana přírody v Izraeli

I s ohledem na to, že Stát Izrael vznikl teprve v roce 1948 a nejen první roky jeho existence poznamenaly boje za jeho udržení, snahy o absorbování nových přistěhovalců a intenzivní rozvoj zemědělství a průmyslu více než zájem o péči o přírodu a krajinu, působí dnešní údaje o územní ochraně až neuvěřitelně. Dosud bylo v Izraeli zřízeno 65 národních parků a kolem 170 přírodních rezervací. Vyhlášení dalších zhruba 50 národních parků a 200 rezervací se připravuje.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Tajemní brouci „filtrátoři“

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Roman Lohaj

Tajemní brouci „filtrátoři“

Rozsáhlá krasová území jsou po stránce zoologické i na počátku třetího tisíciletí terra incognita. Vápencová krajina ukrývá nespočet jeskyní představujících extrémní životní prostředí se zcela zvláštními podmínkami, které se v průběhu dlouhých období neměnily. Umožnily tak zachování celé řady živočišných druhů, jež v povrchových ekosystémech nenajdeme.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Živolovné pasti

Výzkum a dokumentace

autoři: Lenka Jeřábková, David Boukal

Živolovné pasti

Potápníci, vodomilové i čolci patří mezi ohrožené skupiny živočichů. Znalost jejich rozšíření, stavu populací, působících a ohrožujících vlivech je nezbytná pro zajištění vhodné péče jak o druhy samotné, tak o jejich stanoviště. Živolovné pasti jsou jednou z několika metod určených pro získávání těchto informací. Jsou založeny na lákání zvířat na návnadu a při jejich využívání se postupuje podle platné české legislativy.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf