Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Robin Böhnisch

Konference pořádaná AOPK ČR spolu s Fakultou životního prostředí ČZU

Úvodem

Autor: Robin Böhnisch

Konference pořádaná AOPK ČR spolu s Fakultou životního prostředí ČZU

Vážení čtenáři,

nedávno (2. dubna) jsem měl možnost navštívit konferenci „Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti jejich nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů“ pořádanou AOPK ČR spolu s Fakultou životního prostředí ČZU.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody v Libanonu

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Robin Böhnisch

Ochrana přírody v Libanonu

Od poloviny sedmdesátých let až do roku 1990 sužovala Libanon občanská válka mezi křesťanským a muslimským obyvatelstvem. Přesto během ní vzniklo nejen Ministerstvo životního prostředí, ale začala se rodit i některá chráněná území. Do současné doby zde však nebyl vyhlášen žádný národní park.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody v Izraeli

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Robin Böhnisch

Ochrana přírody v Izraeli

I s ohledem na to, že Stát Izrael vznikl teprve v roce 1948 a nejen první roky jeho existence poznamenaly boje za jeho udržení, snahy o absorbování nových přistěhovalců a intenzivní rozvoj zemědělství a průmyslu více než zájem o péči o přírodu a krajinu, působí dnešní údaje o územní ochraně až neuvěřitelně. Dosud bylo v Izraeli zřízeno 65 národních parků a kolem 170 přírodních rezervací. Vyhlášení dalších zhruba 50 národních parků a 200 rezervací se připravuje.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf