Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Redakce časopisu Ochrana přírody

Šéfredaktor:

RNDr. Zdeněk Patzelt, tel.: 604 973 394

Členové Redakční rada časopisu Ochrana přírody:

 • RNDr. Libor Ambrozek
 • Mgr. Jiří Bašta
 • prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
 • Ing. Karel Drbal
 • Ing. Michael Hošek
 • RNDr. Jakub Hruška, CSc.
 • Mgr. et Mgr. Karel Chobot, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
 • JUDr. Svatomír Mlčoch
 • Ing. Jan Moravec
 • RNDr. František Pelc (předseda)
 • Ing. Pavel Pešout
 • RNDr. Jan Plesník, CSc.
 • RNDr. František Pojer
 • Ing. Martin Starý
 • Ing. Jakub Šafránek
 • Ing. Martin Škorpík
 • Mgr. Karolína Šůlová
 • Mgr. Eva Mazancová

Adresa redakce: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, telefon: 95 142 1242, fax: 95 142 1241 E-mail: ochrana.prirody@nature.cz

www.nature.cz

Pokyny pro autory jsou k dispozici zde.