Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

O časopisu

Časopis Ochrana přírody vychází již od roku 1946. Jako odborný časopis se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem, kteří se o přírodu zajímají.

V časopise najdete články a aktuální informace týkající se problematiky péče o krajinu, ochrany zvláště chráněných území, druhové ochrany živočichů a rostlin i právních aspektů ochrany přírody. Časopis přináší výsledky výzkumu a monitoringu. Poskytuje informace o plnění mezinárodních úmluv a také o soustavě Natura 2000. Uvádí další odborné informace ze zahraničí. Od roku 2015 obsahuje kulér, který umožňuje i zařazování aktuálních kratších zpráv, recenzí či medailónků.

Na začátku roku 2007 se změnila periodicita časopisu, který vychází šestkrát v roce, vždy v polovině každého sudého měsíce.

Vydavatelem časopisu je v současné době Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která navázala na činnost svých předchůdců. Spoluvydavatelem je Správa jeskyní ČR, od roku 2015 se připojily i správy všech našich národních parků.

Informace o redakci a možnosti předplatné najdete na stránkách:

Předplatné

Redakce