Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

AOPK ČR na nové adrese

Zprávy-Recenze

Autor: -kš-

AOPK ČR na nové adrese

Praha– Od začátku letošního roku sídlí ředitelství Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na adrese Praha 11 – Chodov, Kaplanova 1931/1. Pro mnohé to místo není neznámé, ve stejném budově působila ještě před deseti lety Správa chráněných krajinných oblastí ČR a později Státní fond životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2008 13. 6. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Pozemkové spolky a věcná břemena v USA

Právo v ochraně přírody

autoři: John Bernstein, Brent A. Mitchell

Ochrana pozemků v USA existuje již přes 100 let a v po­slední době prochází dynamickým vývojem. Množství nestátních chráněných území postupně narůstá: na východě Spojených států dosahuje až k 10 % celkové plochy území (Aldrich 2003).

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Právo v ochraně přírody

Údržba štěrkových lavic na řece Ostravici

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Petr Birklen, Kamila Filipová, Jan  Klečka, Lenka Filipová, Martin Lepík

Péče o tyto biotopy je zpravidla komplikovaná a dosud poměrně málo aplikovaná, nicméně v národním a evropském kontextu ochrany vodních toků je nutné považovat ji za jednu z priorit ochrany přírody. Štěrkonosné toky jsou významným krajinotvorným fenoménem. Biotopy, které se formovaly v samotném řečišti, patří v důsledku nešetrných zásahů obecně k nejohroženějším a jen na málo místech zůstaly spolu s typickým druhy naší fauny a flóry zachovány.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Péče o přírodu a krajinu

Iguazú - Velké vody

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Čeřovský

Iguazú - Velké vody

Na východě Jižní Ameriky, při styku Argentiny, Brazílie a Paraguaye, leží jeden z nejvelkolepějších přírodních výtvorů na světě. Jmenuje se Iguazú, což v indiánském jazyce guaraní znamená „velká voda“.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Národní park Šumava

Z naší přírody

autorka: Zdenka Křenová

Národní park Šumava

Šumava je největším národním parkem v ČR, který chrání nejrozsáhlejší horské smrčiny a smíšené horské lesy, nejrozlehlejší horská vrchoviště zde nazývané slatě, nejzachovalejší středoevropskou říční nivu ve Vltavském luhu a mnoho dalších významných biotopů, které jsou domovem velkého počtu rostlinných i živočišných druhů, z nichž některé zde tvoří poslední životaschopné populace v rámci střední Evropy.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Z naší přírody

Úspěšná spolupráce národních parků Šumava a Bavorský les

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Zdenka Křenová, Michal Valenta, Hans Kiener

Úspěšná spolupráce národních parků Šumava a Bavorský les

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je zároveň v délce 45 km hranicí národních parků Šumava na české straně a Bavorský les na straně německé. Je vedená po hlavním šumavském hřebenu a prochází přírodními biotopy horských lesů a rašelinišť.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Editorial 2008/6

Úvodem

Editorial 2008/6

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Úvodem

České předsednictví evropské přírodě

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jana Vavřinová, Jiří Zicha

České předsednictví evropské přírodě

Počínaje 1. lednem 2009 bude Česká republika poprvé předsedat Radě Evropské unie. Během prvních šesti měsíců roku 2009 tak bude naše země středem pozornosti celé Evropy i nemalé části okolního světa.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Akce pro veřejnost

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Leoš Štefka

Pravidelnou součástí práce Správy CHKO Moravský jsou akce pro veřejnost. U informované veřejnosti lépe najdeme partnery a spolupracovníky a v neposlední řadě alespoň část z nich pochopí a přijme některá regulační opatření a omezení, která správa CHKO přijímá.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Přikrmování ptáků ve městech

Zaměřeno na veřejnost

Autor: jpl

Přikrmování ptáků ve městech

Podle střízlivých odhadů přikrmuje volně žijící ptáky v Evropě, Severní Americe a v Austrálii pětina až třetina domácností. Ve Spojených státech, kde pravidelně zásobuje zahradní ptáky potravou 52 milionů lidí, se trh s potřebami pro přikrmování opeřenců odhaduje na 3 miliardy USD (60 miliard Kč) ročně.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost