Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Boubínský prales

Fotografie z obálky

Autor: Pavel Hubený

Boubínský prales

Když lesmistr Josef John nastoupil v první polovině 19. století do revíru Zátoň (Sattawa), ležícího na Šumavě v jihozápadních Čechách, byl fascinován dosud zachovalými rozlohami šumavských pralesů.

Ochrana přírody 6/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Krásy Křtinského údolí

Fotografie z obálky

Autor: Petr Zajíček

Krásy Křtinského údolí

Moravský kras je známý početnou a pestrou škálou povrchových a podzemních krasových jevů. Patří k nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším oblastem České republiky.

Ochrana přírody 5/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Titulní fotografie: Rosnička zelená téměř po celou vegetační sezonu žije na keřích a v korunách stro

Fotografie z obálky

Autor: Luboš Vaněk

Titulní fotografie: Rosnička zelená téměř po celou vegetační sezonu žije na keřích a v korunách stro

Upřednostňuje otevřená, osluněná stanoviště v blízkosti drobnějších vodních nádrží s přiléhajícími lučními biotopy a roztroušenými porosty dřevin. Početnost populací nejvíce poklesla v okolí Prahy a v sz. Čechách. Nejstabilnější populace se dosud zachovaly v rybničních oblastech Českobudějovické pánve a Třeboňska, v některých oblastech jižní Moravy, na Vysočině a na Ostravsku a Karvinsku.

Ochrana přírody 4/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Po hřebenech Jizerských hor

Fotografie z obálky

Po hřebenech Jizerských hor

Přestože byly Jizerské hory v minulosti poničeny imisemi, mohou dnes nabídnout řadu přírodních unikátů, k nimž patří mj. rozsáhlá rašeliniště na temenech hor či v plochých údolích Jizery a Jizerky.

Ochrana přírody 4/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody

Zprávy-Recenze

autoři: Vlastimil Kostkan, Jana Laciná

Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody

Celkem deset workshopů na šest vybraných témat proběhlo v loňském a letošním roce v rámci projektu Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti, zařazeného do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf