Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Summary

Summary 01/2017

Kulér-Summary

Ochrana přírody 1/2017 29. 3. 2017 Kulér-Summary

Summary 06/2016

Kulér-Summary

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Summary

Summary 05/2016

Kulér-Summary

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Summary

Summary 04/2016

Kulér-Summary

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Summary