Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Vzpomínka na Pavla Řepu

Kulér-Medailonky

Autor: Libor Schröpfer

Vzpomínka na Pavla Řepu

Jsou zprávy, které se píšou nesmírně těžce. V noci z 12. na 13. března 2021 zemřel známý tachovský zoolog, muzejník, divadelník, literát a vůbec člověk, který miloval život – RNDr. Pavel Řepa (*23. 7. 1943).

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

K devadesátinám Vladimíra Hanáka

Kulér-Medailonky

Autor: Antonín Reiter

V roce, kdy Národní park Podyjí oslaví 30. výročí existence, slaví významné jubileum také jeden z jeho otců-zakladatelů, doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc. 

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Vít Tejrovský má výročí

Kulér-Medailonky

Autor: Radek Fišer

Vít Tejrovský má výročí

Pokud bychom hledali člověka od fochu, s nevyčerpatelnou dávkou entuziasmu, elánu, obrovskou dávkou píle, jen těžko by se našel někdo jemu rovný. 

Ochrana přírody 6/2020 21. 12. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Václav Zelený zemřel

Kulér-Medailonky

Autor: Pavel Pešout

Václav Zelený zemřel

V úterý 3. listopadu 2020 zemřel Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc., výborný botanik a dendrolog, oblíbený pedagog, zapálený ochránce přírody, zkušený pěstitel a milovník kraje pod Blaníkem.

Ochrana přírody 6/2020 21. 12. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

K šedesátinám Václava Hlaváče

Kulér-Medailonky

Autor: Pavel Pešout

K šedesátinám Václava Hlaváče

Mnozí se utápíme v přílivu dokumentů, úředních přípisů více či spíše méně podstatných, v nejrůzněších koncepcích a provozních nezbytnostech nesnesoucích odkladu. Mezi kolegy, kterým se daří mezi vší každodenní agendou zacílit na to důležité, zakousnout se do toho, nadchnout pro řešení spolupracovníky a věc vyřešit či významně posunout vpřed, patří Ing. Václav Hlaváč – ornitolog a celoživotní ochránce přírody. 

Ochrana přírody 6/2020 21. 12. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Odešel Petr Štěpánek

Kulér-Medailonky

Autor: Petr Hůla, Ivan Kasalický

Odešel Petr Štěpánek

Ing. Petr Štěpánek se narodil 21. 5. 1942 ve Zbečně do rodiny strojního inženýra. Po absolvování hutní průmyslovky na Kladně, střední lesnické školy v Písku a lesnické fakulty v Brně nastoupil jako lesník na Lesní závod Křivoklát. Od mládí se zajímal o ochranu přírody, která tehdy probíhala na dobrovolnické úrovni v tzv. aktivech ochrany přírody. 

Ochrana přírody 6/2020 21. 12. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Předseda SVOL František Kučera zemřel

Kulér-Medailonky

Předseda SVOL František Kučera zemřel

SVOL s hlubokým zármutkem oznamuje, že Ing. František Kučera náhle zemřel. Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého profesionála, který dění v oboru mnoho let pozitivně ovlivňoval.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Nenahraditelná ztráta

Kulér-Medailonky

Nenahraditelná ztráta

V sobotu 15. srpna 2020 nás zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil Vojen Ložek, nestor české i mezinárodní ochrany přírody. Vzpomínce na tuto mimořádnou osobnost se budeme podrobně věnovat v příštím čísle časopisu.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

R. I. P. ALAN JOHN LEATH

Kulér-Medailonky

Autor: Tomáš Rothröckl

R. I. P. ALAN JOHN LEATH

Alan, tak jsme mu po česku říkali. Objevil se ve Znojmě krátce po Velkém Sametu. Pro mou generaci byl zjevením, v tom dobrém. Byli jsme po celá desetiletí z donucení zvyklí dívat se na dráty železné opony z té špatné strany. A najednou se tu objevil někdo z té strany druhé. Ze svobodného světa přišel k nám, hledajíc práci a uplatnění. Tak, jak to dělají mladí po staletí – šel prostě „do světa“. A náhoda tomu chtěla, že se objevil ve Znojmě. Pro mne byl vždy, aniž by to věděl, tím poslem demokracie, Evropanem, který se choval přirozeně, věren zásadám, které mu vštípili rodiče a školy ve staré dobré Anglii. 

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf