Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 2/2023 23. 4. 2023 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jarmila Kubíková devadesátiletá

Autor: Dana Turoňová

Jarmila Kubíková devadesátiletá

V pondělí 16. 3. 2023 se konal na katedře botaniky v Praze seminář věnovaný geobotaničce, paní docentce Jarmile Kubíkové při příležitosti jejich 90. narozenin. Rejstřík botanických a ochranářských aktivit Jarmily je nepřeberný, i když neměla vždy na růžích ustláno, zejména v období normalizace, kdy musela odejít z Přírodovědecké fakulty UK. Dlouhá léta pracovala ve státní ochraně přírody v Praze a po změně politických poměrů začala na katedře geobotaniky zase působit. Pražská příroda jí vděčí za vyhlášení mnoha chráněných území, studenti za moderní pojetí geobotanických přednášek a úctyhodné je i množství publikovaných odborných a populárně-naučných prací.

Velká Krajinova posluchárna byla na semináři téměř zaplněná, připojeno bylo i několik desítek dalších účastníků a oslavenkyně se v plné duševní i tělesné svěžesti těšila obdivu přítomných a přijímala gratulace i kytice. Seminář měl velmi zajímavou náplň související s odbornou, pedagogickou i osvětovou činností Jarmily. Snad nejpřekvapivější byla přednáška „Ochrana a obnova pražské přírody v současnosti“ J. Roma a M. Solského. K tradičnímu managementu chráněných území se přidal i podivuhodný management staření a částečného kácení stromů či vytváření tajemných čtverců ve vegetaci. Dokumentační a vtipná byla i přednáška P. Špryňara: 35 let s botaničkou a učitelkou J. Kubíkovou a také další přednášející K. Prach, T. Kučera a L. Hrouda měli prezentace poutavé a vzpomínkově laděné.

Přejeme oslavenkyni zdraví, pohodu a ještě mnoho dalších činorodých let.     ■

Dana Turoňová

---

Titulní foto: Jarmila Kubíková na botanickém semináři k jejím devadesátinám.   Foto Dana Turoňová