Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska:

Kulér-Recenze

Autor: Martin Koudelka

 Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska:

Zajíček, Petr. Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska: pozoruhodné dějiny objevů podzemního světa. Vydání první. Praha: Academia, 2020. 246 stran. ISBN 978-80-200-3057-3.

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí,

Kulér-Recenze

Autor: Veronika Bálková

Jelínková, J., Havelková S., Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, 264 s. 

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Čtivý pohled z okna ředitelny.

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Čtivý pohled z okna ředitelny.

Čtivý pohled z okna ředitelny.
Supi v hotelu Continental a další zápisky ředitele zoo 
Bobek M.
Euromedia Group Praha 2020. 288 str. ISBN 978-80-242-6944-3.  Cena 299 Kč

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Praktický komentář zákona  o ochraně přírody a krajiny

Kulér-Recenze

Autor: Svatava Havelková

V předešlém měsíci vyšel v nakladatelství Wolters Kluwer nový komentář, který rozšířil řadu komentářové literatury k zákonu o ochraně přírody a krajiny. Jde o publikaci: JELÍNKOVÁ, J. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 548. 

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Kudy do Podyjí  za přírodou a historií

Kulér-Recenze

Autor: Jan Kos

Kudy do Podyjí  za přírodou a historií

Při příležitosti 30. výročí vzniku Národního parku Podyjí spatřila světlo světa začátkem roku 2021 kniha Kudy do Podyjí za přírodou a historií. Knihu vydala Správa Národního parku Podyjí, jejími autory jsou dlouholetí zaměstnanci správy Martin Škorpík a Petr Lazárek.

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Just, Ivana Jongepierová

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Publikaci České společnosti krajinných inženýrů ČSSI, z. s., vydalo v roce 2020 Ministerstvo zemědělství (ke stažení například na stránkách eagri.cz).

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ivan Balák, Eduard Hofmann a kol. – Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové akti

Kulér-Recenze

Autor: Jan Miklín

Ivan Balák, Eduard Hofmann a kol. – Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové akti

Moravský kras a okolí nově představuje Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity, který vznikl na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Kromě tištěné verze je volně k dispozici ke stažení ve formátu PDF, což jistě výrazně rozšíří okruh uživatelů publikace. Podoba a obsah atlasu vycházely z potřeb výuky budoucích učitelů na PdF MU, nicméně publikace je určitě vhodná i pro další zájemce o přírodu a krajinu Moravského krasu. Určitě by neměla chybět například v Domě přírody Moravského krasu či středních školách regionu.

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Metodika zlepšování morfologického stavu vodních toků Tomáš Just a kol., 2020

Kulér-Recenze

Autor: Jan Koutný

Metodika zlepšování morfologického stavu vodních toků Tomáš Just a kol., 2020

Ochrana a zlepšování neutěšeného stavu naší říční sítě je bezesporu jedním ze základních témat ochrany přírody. Dobrý morfologický stav našich potoků a řek je klíčem k jejich správnému fungování, a to jak v době sucha, tak v době povodní. Jak našim vodním tokům a jejich nivám nejlépe pomoci a co přesně můžeme dělat, nám pomůže pochopit nová metodická publikace, která se jmenuje „Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků: Revitalizace, dílčí vodohospodářská opatření, podpora renaturačních procesů“ a která je dílem kolektivu autorů v čele s Tomášem Justem.  

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vrchovatě naplněný život v dobrých i zlých časech

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Vrchovatě naplněný život v dobrých i zlých časech

Ekolog lesa a krajiny 
Fanta J. 
Radioservis Praha 2020. 217 str. 
ISBN 978-80-88286-14-1. Cena 259 Kč

Ochrana přírody 6/2020 21. 12. 2020 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ekologická síť půl století poté

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Ekologická síť půl století poté

Guidelines for conserving connectivity through ecological networks and corridors 
Hilty J., Worboys G.L., Keeley A., Woodley S., Lausche B., Locke H., Carr M., Pulsford I., Pittock J., 
White J.W., Theobald D.M., Levine J., Reuling M., 
Watson J.E.M., Ament R. & Tabor G.M. 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf