Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Pocta Českému krasu přichází z oblak

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Pocta Českému krasu přichází z oblak

Nebeské pohledy na Český kras

Jiroušek J.

Vlastním nákladem 2022. 160 str.

ISBN 978-80-11-019909-9.

 

Cena výtisku v šité vazbě a v tuhých deskách s laminovaným potahem 650 Kč.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Změna je život. Jenže co když je globální?

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Změna je život. Jenže co když je globální?

Global change biology. The study of life in a rapidly changing planet

Rosenblum E. B.

Oxford University Press Oxford 2021. 416 str. ISBN 978-01-9064-4642. Cena brožovaného výtisku 145 USD.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Lesy a změny podnebí v České republice: přímá a zpětná vazba

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Lesy a změny podnebí v České republice: přímá a zpětná vazba

Jiné klima – jiný les

Fanta J. & Petřík P. (eds.)

Academia Praha 2021. 212 str.
ISBN 978-80-200-3300-0.
Doporučená cena 250 Kč

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Hodně dobře aplikovaná ekologie

Kulér-Recenze

autoři: Marcela Plesníková, Jan Plesník

Hodně dobře aplikovaná ekologie

Aplikovaná ekologie

Frouz J. & Frouzová J.

Karolinum Praha 2021. 432 str.
ISBN 978-80-246-45773.
Doporučená cena 420 Kč, e-kniha 320 Kč

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

BirdLife International o stavu a výhledu evropské avifauny

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

BirdLife International o stavu a výhledu evropské avifauny

European Red List of Birds
BirdLife International
Publications Office of the European Union Luxembourg 2021. 51 str. ISBN 978-92-76-41039-3

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Invazní nepůvodní druhy  v Evropské unii

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Invazní nepůvodní druhy  v Evropské unii

Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii. Jejich charakteristiky, výskyt a možnosti regulace 
Görner T., Šíma J. & Pergl J. 
2., aktualizované vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha 2021. 303 str., 
ISBN 978-80-7620-095-1

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec

Kulér-Recenze

Autor: Karel Drbal

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec
Academia, Praha 2021

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Moderní encyklopedie půdní biodiverzity

Kulér-Recenze

Autor: Marcela Plesníková, Jan Plesník

Moderní encyklopedie půdní biodiverzity

FAO, ITPS, GSBI, SCBD & EC
FAO Rome 2020. 585 str. + 28 stran příloh. ISBN 978-92-5-133582-6.

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

David Attenborough: Život na naší planetě – mé svědectví a vize pro budoucnost

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Růžička

David Attenborough: Život na naší planetě – mé svědectví a vize pro budoucnost

Sir David Attenborough oslavil letos své 95. narozeniny. Tento britský přírodovědec a popularizátor přírody má pořád co říct. V říjnu 2020 obletěl svět jeho poslední dokument Život na naší planetě, o kterém jeho autor řekl: „Tento film je mým životním svědectvím a vizí do budoucnosti. Příběh o tom, jak se dopouštíme naší největší chyby. A o tom, jak ji můžeme stále napravit, pokud začneme ihned jednat.“ Současně s filmem, který je možné sledovat v síti Netflix, vyšla též kniha se stejným názvem a obsahem. A je dobře, že již v následujícím roce vyšla v českém překladu Jiřího Petrů v nakladatelství Práh.

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska:

Kulér-Recenze

Autor: Martin Koudelka

 Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska:

Zajíček, Petr. Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska: pozoruhodné dějiny objevů podzemního světa. Vydání první. Praha: Academia, 2020. 246 stran. ISBN 978-80-200-3057-3.

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf