Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Zvláštní číslo Enviromagazínu ‒ Sto let slovenské ochrany přírody jako příběh

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Zvláštní číslo Enviromagazínu ‒ Sto let slovenské ochrany přírody jako příběh

Čtenářům našeho časopisu určitě neuniklo, že v říjnu 2019 oslavila státní ochrana přírody na Slovensku vskutku významné výročí – 100 let existence. Uvedeným kulatinám je věnováno zvláštní číslo vědeckopopulárního časopisu o životním prostředí Enviromagazín, vydávaného Ministerstvem životního prostředí Slovenské republiky a Slovenskou agenturou životního prostředí.

Ochrana přírody 6/2019 20. 12. 2019 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

O molekulách v ochraně přírody

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Úvod do molekulárnej ekológie
Mikulíček P.
Univerzita Komenského v Bratislavě 2018.
95 str.
ISBN 978-80-223-4405-0.

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Jak se žije lidem a přírodě v antropocénu Anthropocene. A very short introduction Ellis E. C.

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Jak se žije lidem a přírodě v antropocénu Anthropocene. A very short introduction Ellis E. C.

Jak se žije lidem a přírodě v antropocénu
Anthropocene. A very short introduction
Ellis E. C.
Oxford University Press Oxford 2018. 208 str. ISBN 978-0-19-879298-7. Internetové knihkupectví Amazon nabízí brožovanou publikaci za 10,75 USD.

Ochrana přírody 3/2019 27. 6. 2019 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Gerža M. (2019): Orchideje Orlických hor a podhůří.  

Kulér-Recenze

Autor: Zuzana Mruzíková

Gerža M. (2019): Orchideje Orlických hor a podhůří.  

Gerža M. (2019): Orchideje Orlických hor a podhůří.
Eva Kučerová, Vydavatelství SEN, Hlinné

Ochrana přírody 3/2019 27. 6. 2019 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vyšlo nové číslo časopisu Příroda

Kulér-Recenze

Vyšlo nové číslo časopisu Příroda

V lednu vyšlo nové, monotematické číslo časopisu Příroda. Příroda 38 obsahuje výsledky monitoringu druhů ptáků z let 2011―2013. Jde o publikaci uzavírající tříčlennou řadu hodnocení tříletých etap monitoringu ptáků v ČR.

Publikaci získáte v knihovně AOPK ČR.

Ochrana přírody 1/2019 22. 2. 2019 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Orchideje Českého středohoří

Kulér-Recenze

Autor: Karel Kubát, Karel Nepraš

Orchideje Českého středohoří

Karel Nepraš, Roman Kroufek, Vlastislav Vlačiha

Ochrana přírody 1/2019 22. 2. 2019 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Bohemia centralis 34

Kulér-Recenze

Autor: Karel Chobot

Bohemia centralis 34

V prosinci loňského roku vyšlo díky péči středočeského regionálního pracoviště AOPK ČR, nové, již 34., číslo sborníku Bohemia centralis. Graficky ucelená modrá řada tak byla doplněna o další svazek, tentokrát opět monotematicky regionálně zaměřený. Po Kokořínsku, Českém krasu a Křivoklátsku došlo i na další, nejmladší středočeskou CHKO – Brdy. Nový svazek shrnuje výsledky dvaadvaceti studií zadaných AOPK ČR v uplynulých čtyřech letech, jejichž cílem bylo doplnit a rozšířit dosud poměrně kusé znalosti o přírodě Brd, ve smyslu dnešního území CHKO, resp. území bývalého vojenského újezdu. Studie tohoto svazku hodnotí geomorfologii, krajinný pokryv, vybrané hydrologické problémy a faunistiku obratlovců a vybraných skupin bezobratlých.

Ochrana přírody 1/2019 22. 2. 2019 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf