Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér: Názory a polemika

Přísná ochrana přírody jako jeden z důležitých přístupů k zachování biologické rozmanitosti v ČR

Kulér: Názory a polemika

autoři: Jeňýk Hofmeister, David Storch

Přísná ochrana přírody jako jeden z důležitých přístupů k zachování biologické rozmanitosti v ČR

V článku otištěném na stránkách tohoto časopisu (OP, č. 1/2022) jsem se pokusil upozornit na slibné (a náročné) výzvy Strategie pro ochranu biologické rozmanitosti EU do roku 2030 a současně na prakticky chybějící diskusi v rámci ochrany přírody v ČR, jak tyto výzvy naplnit. Těžištěm článku byla úvaha o možnostmi naplnění přísné ochrany přírody na 10 % území České republiky. Článek přinesl argumentaci, proč by měla být i tato náročná vize mezi ochranáři diskutována, řešena a – vhodným způsobem a schůdnými cestami – naplňována

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Malé zamyšlení na téma Národního parku Křivoklátsko

Kulér: Názory a polemika

Autor: Lukáš Vápeník

Je opravdu cca 11 600 ha lesa v centrální části Křivoklátska z hlediska produkčního tak důležitých, že se stalo velkým problémem změnit zde způsob péče a ponechat větší prostor přírodním procesům?

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Velcí zemědělci otevřeně proti ochraně přírody?

Kulér: Názory a polemika

Autor: Zdeněk Patzelt

Některým zprávám se prostě zdráhá uvěřit. Dech vyrážející je ta, že ministerstvo zemědělství kvůli válce na Ukrajině umožnilo rozorat úhory, údajně aby se zvýšila domácí produkce potravin. Až děsivě pak k tomu působí další zpráva, že mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimíra Pícha to měl komentovat slovy „Musíme si vybrat, jestli chceme pěstovat hmyz, nebo jestli chceme pěstovat jídlo pro nás. Je to dobře, že se to uvolní. Sice to nemá velký význam, ale je to nějaký signál, je to nějaké znamení, že chceme vyrábět potraviny pro lidi“ (Málek A., 12. 6. 2022, Zemědělci vítají, že můžou rozorat úhory. Podle ekologů to půdě uškodí., www.seznamzpravy.cz).

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

„Covidová turistika“, komerční reklama a žurnalistika okurkové sezony jako fenomény přispívající k v

Kulér: Názory a polemika

Autor: Tomáš Rothröckl

Zvláště chráněná území včetně národních parků jsou zejména v posledních letech zatížená nadměrnou návštěvností. Tyto trendy lze vystopovat ve všech národních parcích, patrny jsou z dlouhodobého monitoringu návštěvnosti. Nejinak tomu je i v NP Podyjí, což vyplývá i z jiného článku tohoto čísla časopisu.

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Česká komise pro UNESCO nesouhlasí s návrhem nového stavebního zákona a způsobem jeho projednávání

Kulér: Názory a polemika

Autor: Jaromír Kosejk

V lednu 2021 bylo v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR), který byl určen jako garanční výbor k projednávání vládního návrhu nového stavebního zákona a doprovodného změnového zákona, načteno několik pozměňovacích návrhů, včetně komplexního pozměňovacího návrhu (KPN) předloženého skupinou koaličních poslanců a KPN předloženého několika opozičními poslanci z různých stran. K těmto návrhům měla dotčená ministerstva včetně Ministerstva životního prostředí (MŽP) v nepřiměřeně krátké lhůtě možnost zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj své připomínky. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Národní parky (opět) v ohrožení

Názory a polemika

Autor: Vladimír Mana

Národní parky (opět) v ohrožení

Poslanec Martin Kolovratník podal do Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PsP) větší množství pozměňovacích návrhů k tzv. změnovému zákonu, který je projednáván společně s návrhem nového stavebního zákona. Změnový zákon mění v návaznosti na nový stavební zákon desítky platných právních předpisů, z nichž několik přímo souvisí s ochranou životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Založení ÚSES osevem aneb až vyschnou evropské zdroje

Kulér: Názory a polemika

Autor: Radim Jarošek

Motto první: Les vysazuje jen nedočkavý.

Motto druhé: Jen ať si to příroda odpracuje.

Ochrana přírody 6/2020 21. 12. 2020 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Situace je vážná, ale jde o obrovskou příležitost pro změnu

Kulér: Názory a polemika

Autor: Václav Vosecký

Situace je vážná, ale jde o obrovskou příležitost pro změnu

Při volbě mezi alternativami bychom se měli ptát nejen na to, jak překonat bezprostřední hrozbu, ale také v jakém světě chceme žít, jakmile bouře kolem pandemie přejde.  

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf