Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Spalte rohy 
a zachraňte nosorožce

Zprávy-Recenze

Autor: František Pelc

Spalte rohy 
a zachraňte nosorožce

Ještě před několika lety se zdálo, že většina afrických i asijských druhů nosorožců překoná kritické chvíle svého totálního ohrožení. V relativním bezpečí několika národních parků a rezervací se jejich počty většinou stabilizovaly či narůstaly, protože hlavní důvod jejich vybíjení vymizel. Vybájené afrodiziakální účinky prášku z rohoviny byly nahrazeny opravdu funkčními medikamenty jako viagra a další. Vypadalo to slibně.

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Karpatská úmluva

Zprávy-Recenze

autorka: Jindřiška Jelínková

Ve dnech 23. až 26. září se v Mikulově konala 4. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (tzv. Karpatská úmluva).

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Hmyzí opylovači a neonikotinoidy:

Zprávy-Recenze

Hmyzí opylovači a neonikotinoidy:

Kubátová-Hiršová (2014) nedávno výstižně přiblížila často rozporuplné názory na možný vliv neonikotinoidů na hmyzí opylovače. Autorka mj. zdůrazňuje, že Evropská komise přijala v březnu 2013 dvouletý zákaz používání zmiňovaných insekticidů na území členských států EU, který vstoupil v platnost 1. prosince 2013. Opatření se ale nevztahuje na situace, kdy je zemědělci aplikují jinak než mořením osiva, granulátem do půdy či postřikem na list u jarních obilovin, nebo na plodiny, které včely za normálních okolností příliš nelákají, kupř. na ozimé obilniny, cukrovou řepu, chmel či brambory. Zákaz navíc nezahrnuje neonikotinoidy acetamiprid a thiakloprid, které působí podobným způsobem jako zmíněné zakázané látky a mohou je proto nahradit. Mezitím ale místy notně vzrušená debata na toto nejen odborně, ale i politicky ožehavé téma pokračuje, podpořena novými zjištěními.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozvojová pomoc Gruzii
 v jeskyních Imereti

Zprávy-Recenze

Autor: Karel Drbal

Rozvojová pomoc Gruzii
 v jeskyních Imereti

V roce 2012 zahájila Správa jeskyní České republiky (SJČR) práce na projektu v rámci rozvojové pomoci Gruzii. Projekt reagoval na výzvu gruzínské Agentury chráněných území (APA). Na základě memoranda podepsaného ministrem životního prostředí České republiky při návštěvě Gruzie vypracovala APA dokument „Zvýšení efektivnosti řízení Jeskynní chráněné oblasti Imereti“. Tento dokument byl postoupen Správě jeskyní České republiky k projednání a realizaci pomoci gruzínské straně. Projekt tedy reagoval na přímou potřebu cílové skupiny.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Představitelé evropských institucí ochrany přírody jednali v Průhonicích

Zprávy-Recenze

Ve dnech 19.-20. května 2014 se v Průhonicích u Prahy uskutečnilo zasedání ředitelů evropských institucí ochrany přírody (ENCA), organizované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Jednání předsedal ředitel AOPK ČR František Pelc a účastnili se jej představitelé 15 organizací ochrany přírody z 13 zemí a jako host i zástupce Evropské komise.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Celoevropskou cenu 
Natury 2000
 za ochranu přírody získal projekt z ČR

Zprávy-Recenze

Autor: David Lacina

Celoevropskou cenu 
Natury 2000
 za ochranu přírody získal projekt z ČR

Prestižní celoevropská Cena Natury 2000 je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Poodří má svůj Dům přírody

Zprávy-Recenze

Autor: Petr Birklen

Poodří má svůj Dům přírody

Další z Domů přírody – tentokrát věnovaný CHKO Poodří, otevřeli v půli května hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

100 let od zpřístupnění
 dna Macochy pro veřejnost

Zprávy-Recenze

autoři: Petr Zajíček, Jan Flek

100 let od zpřístupnění
 dna Macochy pro veřejnost

Propast Macocha patří k nejvýznamnějším krasovým jevům ve střední Evropě. Byla známa odnepaměti a její dno bylo v dřívějších dobách přístupné pouze shora, po lanech či žebřících.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Majetkové vyrovnání s církvemi

Zprávy-Recenze

autorka: Dagmar Heřmanová

K 1. lednu roku 2013 nabyl účinnost zákon č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen zákon č. 428/2012 Sb.). Cílem zákona je zmírnění některých majetkových křivd, které byly v posuzovaném období spáchány komunistickým režimem vůči registrovaným církvím a náboženským společnostem (dále jen církve), a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi.

Ochrana přírody 2/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

Zprávy-Recenze

Autor: Ladislav Pořízek

Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko obdržela první neověřené informace o spatření vlka v oblasti rezervace Břehyně-Pecopala již před dvěma lety. V posledních měsících však intenzita informací o pravděpodobném výskytu vlků zejména v okolí rybníka Břehyně vylučovala záměnu se psy či migrujícím jedincem.

Ochrana přírody 2/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf