Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Po stopách 
K. H. Máchy krajinou kolem Bezdězu

Fotografie z obálky

Autor: Robert Šenk

Po stopách 
K. H. Máchy krajinou kolem Bezdězu

Z malé železniční stanice Bezděz vede zeleně značená turistická cesta. Již asi po 200 metrech se dostanete na křižovatku značených cest se směry Bezděz, Valdštejnsko, Bělá. Vydejte se po modré značce do 2,5 km vzdálené obce Bezděz.

Ochrana přírody 3/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Celoevropskou cenu 
Natury 2000
 za ochranu přírody získal projekt z ČR

Zprávy-Recenze

Autor: David Lacina

Celoevropskou cenu 
Natury 2000
 za ochranu přírody získal projekt z ČR

Prestižní celoevropská Cena Natury 2000 je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Poodří má svůj Dům přírody

Zprávy-Recenze

Autor: Petr Birklen

Poodří má svůj Dům přírody

Další z Domů přírody – tentokrát věnovaný CHKO Poodří, otevřeli v půli května hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

100 let od zpřístupnění
 dna Macochy pro veřejnost

Zprávy-Recenze

autoři: Petr Zajíček, Jan Flek

100 let od zpřístupnění
 dna Macochy pro veřejnost

Propast Macocha patří k nejvýznamnějším krasovým jevům ve střední Evropě. Byla známa odnepaměti a její dno bylo v dřívějších dobách přístupné pouze shora, po lanech či žebřících.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Bolivijské altiplano

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Stanislav Vaněk

Bolivijské altiplano

Pestrost životních forem a prostředí jakoby se v Bolívii utrhla z řetězu. Sahá od amazonských nížin po andské velehory, z dusného pralesa po dechberoucí punu. Nedostupnost mnoha unikátních oblastí zůstává skvělým nástrojem jejich ochrany. Zatím. Návštěvnost sice stoupá, ale poutníka trochu překvapí, že v řídkých příbytcích chladného altiplana zcela chybí izolace i topení. Navíc k charakteru krajiny patří prašné silnice průjezdné jen terénními vozy, a to pouze po část roku. Bolívie však nespoléhá jen na tuto přirozenou ochranu a o národní parky, rezervace a další chráněná území pečuje. Stačí nahlédnout na stránky SERNAP – Servicio Nacional de Areas Protegidas.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s ředitelem 
Správy NP Šumava

Rozhovor

autorka: Karolína Šůlová

Rozhovor s ředitelem 
Správy NP Šumava

Koncem dubna byl ministrem životního prostředí ČR Richardem Brabcem odvolán z funkce ředitele Národního parku Šumava Jiří Mánek. Nový konkurz na místo ředitele by měl být vyhlášen do jednoho roku. Dočasným ředitelem byl pověřen vedoucí Chráněné krajinné oblasti Šumava Pavel Hubený.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Obtížný návrat 
vlků do České republiky

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Dana Bartošová, Miroslav Kutal

Obtížný návrat 
vlků do České republiky

Vlk, stejně jako další velké šelmy (rys, medvěd), byl v minulých staletích v Čechách a na Moravě krutě pronásledován a nakonec úplně vyhuben. Nejdéle se udržel v horách severovýchodní Moravy. Poslední původní „beskydský“ vlk byl podle historických údajů uloven v roce 1914 nedaleko obce Hrčava, kde má pomníček. Díky přísnější ochraně velkých šelem v Evropě v posledních desetiletích se po rysech a medvědech začali také vlci přirozeně vracet do původních území. Novodobý výskyt vlků na Moravě byl poprvé prokázán v roce 1994 v obci Bílá v CHKO Beskydy. Od té doby se tyto šelmy v oblasti Beskyd vyskytují pravidelně, i když na rozdíl od rysů stále poměrně vzácně. Při svých toulkách se mohou dostat i do podhorské krajiny, kde jejich výskyt lidé nepředpokládají. Vlk je totiž velmi přizpůsobivý – jeho původní prostředí tvořila široká škála biotopů od arktické tundry, přes lesy všeho druhu, po stepi a lesostepi v jižní Evropě.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Zpráva o stavu biotopů

Výzkum a dokumentace

autoři: Pavel Lustyk, Karel Chobot, Lucie Kratochvílová, Veronika Oušková

Zpráva o stavu biotopů

Hodnotící zprávy pro přírodní stanoviště podle směrnice o stanovištích, podávané členskými státy EU v šestiletých cyklech, shrnuly výsledky aktualizace mapování biotopů, jedné z nejrozsáhlejších odborných aktivit ochrany přírody. Je možné je považovat za shrnující zprávu o jejich stavu z hlediska ochrany (jak zní i právní pojem ze směrnice). Tento stav je vyhodnocen na základě komplexních dat, která považujeme za zajímavé přiblížit alespoň touto stručnou formou.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Deset let vyplácení újmy 
za ztížení hospodaření

Právo v ochraně přírody

autoři: Jana Hůlková, Pavel Pešout, Lenka Tomášková

Před deseti lety, v roce 2004, byl novelou zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) zaveden institut vyplácení finanční náhrady hospodářům (vlastníkům či nájemcům zemědělské půdy, lesních pozemků nebo rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže) za ztížení hospodaření v důsledku omezení z důvodu ochrany přírody (tzv. újma). Újmu přiznává a vyplácí ze státního rozpočtu AOPK ČR (s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem, kde jsou kompetentní příslušné správy národních parků).

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf