Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Pozvánka na výlet_3

Fotografie z obálky

autoři: Michala Zajícová, Jan Šmucar

Pozvánka na výlet_3

Vysoký Sněžník je se svojí nadmořskou výškou 723 m nejvyšší pískovcovou stolovou horou v České republice. Zároveň představuje nejvyšší místo chráněné krajinné oblasti Labské pískovce i celého Českosaského Švýcarska.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Železné hory národním geoparkem

Zprávy-Recenze

autoři: Jan Doucek, Vlastimil Peřina, Daniel Smutek

Železné hory národním geoparkem

Koncem dubna 2012 převzali zástupci geoparku Železné hory od zástupců ministerstva životního prostředí titul národní geopark. Síť národních geoparků ČR tak v současnosti zahrnuje čtyři území: evropský a národní geopark Český ráj, národní geopark Egeria na Karlovarsku a nově národní geoparky Geo­loci v Plzeňském kraji a Železné hory.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Změní se moře ve skládku umělých hmot?

Zprávy-Recenze

Mezinárodní den biologické rozmanitosti, připadající na 22. květen, je letos věnován mořské a pobřežní biodiverzitě. Důvod je jasný: lidé již stačili průmyslovým rybolovem, výstavbou v pobřežních oblastech a znečišťováním z lodní dopravy významně ovlivnit 45 % rozlohy všech moří a jen 4 % oceánu můžeme označit za čistě přírodní prostředí.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Informatika v ochraně přírody a krajiny opět na rozcestí

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Zohorna

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dlouhodobě zajišťuje správu Informačního systému ochrany přírody1(http://isop.nature.cz). Interní analýza informačních a komunikačních technologií přinesla zajímavá zjištění ohledně skokového nárůstu ve využívání většiny jeho služeb i masivního nárůstu ukládaných dat a informací mezi lety 2007 a 2011.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Tomášem Chalupou, ministrem životního prostředí ČR

Rozhovor

Rozhovor s Tomášem Chalupou, ministrem životního prostředí ČR

V rámci kampaně ministerstva životního prostředí na podporu jeskyní v ČR probíhá v červnu akce „Dny jeskyní v Praze“, jejímž smyslem je seznámit širokou veřejnost s aktivitami resortu na podporu péče o nejvýznamnější tuzemské jeskynní systémy. V souvislosti s kampaní jsme Tomáši Chalupovi položili několik otázek týkajících se nejen problematiky ochrany jeskyní, ale ochrany přírody a krajiny vůbec.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Organizace ochrany přírody v USA: poučení pro Evropu?

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: František Pelc

Organizace ochrany přírody v USA: poučení pro Evropu?

Péče o životní prostředí ve Spojených státech věnuje již od přelomu 60. a 70. let 20. století zvýšenou pozornost omezování znečišťování cizorodými látkami ohrožujícími lidské zdraví. Uplatňují se zde špičkové technologie a vzhledem k objemu amerického hospodářství dokáže federální vláda i vlády jednotlivých států vyčlenit v naléhavých případech v překvapivě krátké době nemalé finanční prostředky. Přesto si v resortu životního prostředí v USA uchovává významné postavení i ochrana přírody.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody v indonéské Nové Guineji

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Antonín  Krása

Ochrana přírody v indonéské Nové Guineji

Návštěva Nové Guineje je neopakovatelným zážitkem, ať už se vydáte na východ, kde leží nezávislý stát Papua – Nová Guinea (PNG), nebo na méně známý západ patřící Indonésii. Ostrov, ležící prakticky na rovníku, je značně členitý, žijí zde neobvyklá zvířata, ale návštěvníka z Evropy zaujmou i místní domorodci a jejich život. Řada z nich je totiž stále úzce svázána s divokou přírodou, která jim poskytuje potravu, ale i další potřebné zdroje.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Naučme se dělat naučné stezky

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Tomáš Růžička

Naučme se dělat naučné stezky

V České republice byly v uplynulých desetiletích vybudovány stovky naučných stezek. Problémem ale je, že je mnohdy tvoří specialisté na flóru či faunu, kteří jakékoli zjednodušení odborné informace ve prospěch pochopení širokou veřejností považují za nepřípustné. Trasy naučných stezek bývají osazeny panely s dlouhými odbornými texty, které běžného návštěvníka neosloví. Jednoduše proto, že jim nerozumí.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf