Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Lesy a změny podnebí v České republice: přímá a zpětná vazba

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Lesy a změny podnebí v České republice: přímá a zpětná vazba

Jiné klima – jiný les

Fanta J. & Petřík P. (eds.)

Academia Praha 2021. 212 str.
ISBN 978-80-200-3300-0.
Doporučená cena 250 Kč

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy, judikatura a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny

Kulér-Nové právní předpisy

Právní předpisy
Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 1/2022 ze dne 3. 5. 2022 2021 o vyhlášení přírodní rezervace Dlouhý vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Smolov. Předmětem ochrany jsou přírodě blízká společenstva suťového lesa s typickými druhy rostlin v podrostu a mozaikovitým výskytem suťových pramenišť.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

RNDr. Danuše Turoňová – neuvěřitelných 70

Kulér-Medailonky

autoři: Jaroslav Hromas, Václav Petříček

RNDr. Danuše Turoňová – neuvěřitelných 70

Naše jubilantka spatřila svět 27. května 1952 v Přerově, po základní škole maturovala na Keplerově gymnáziu v Praze a následně vystudovala geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Diplomová práce na rybnících v okolí Stráže pod Ralskem ji definitivně nasměrovala do mokřadů. Botanicky nejcennější Hamerský rybník tehdy rovnou navrhla na chráněné území, což se však nakonec nerealizovalo. Rybník byl na dlouhou dobu vypuštěn, aby hluboko pod ním mohla být těžena uranová ruda. V té době se už také seznamovala s ochranou přírody v oddíle Stopařů při Tisu – svazu pro ochranu přírody a krajiny. Vedli jej manželé Leiských, pracovníci SÚPPOP, tehdejšího ústředního odborného pracoviště státní ochrany přírody, kteří pro ni byli velkým vzorem.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Velcí zemědělci otevřeně proti ochraně přírody?

Kulér: Názory a polemika

Autor: Zdeněk Patzelt

Některým zprávám se prostě zdráhá uvěřit. Dech vyrážející je ta, že ministerstvo zemědělství kvůli válce na Ukrajině umožnilo rozorat úhory, údajně aby se zvýšila domácí produkce potravin. Až děsivě pak k tomu působí další zpráva, že mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimíra Pícha to měl komentovat slovy „Musíme si vybrat, jestli chceme pěstovat hmyz, nebo jestli chceme pěstovat jídlo pro nás. Je to dobře, že se to uvolní. Sice to nemá velký význam, ale je to nějaký signál, je to nějaké znamení, že chceme vyrábět potraviny pro lidi“ (Málek A., 12. 6. 2022, Zemědělci vítají, že můžou rozorat úhory. Podle ekologů to půdě uškodí., www.seznamzpravy.cz).

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Zachraňovat přírodu něco stojí

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pelc

Nedávno vyšel v prestižním vědeckém časopise Nature článek naznačující, že se ne vždy dá tvrdit, že chráněná území a jejich velikost mají pozitivní vliv na populace vodních stěhovavých ptáků. Podle studie důležitější než jejich velikost je, jak se o ně pečuje. Výzkumníci studovali více než 1500 rozmanitých chráněných území doslova po celém světě v delším časovém odstupu.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dokončená revitalizace Sedmihorských mokřadů byla veřejně představena

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Po tříletém úsilí byl 7. 6. 2022 představen dokončený projekt revitalizace Sedmihorských mokřadů. Stejnojmennému pozemkovému spolku ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala a Společností pro Jizerské hory se podařilo u Sedmihorek v CHKO Český ráj vybudovat 14 tůní, přerušit až 7 km melioračních trubek a zahradit 770 metrů odvodňovacích kanálů. 

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová a přípravný výbor

Konference Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity

Ve dnech 2.–3. dubna 2022 proběhla v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích dva a půl roku odkládaná konference České botanické společnosti s názvem Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity. Akce byla uspořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Masarykovou univerzitou.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Pokračující epigrafický výzkum v Kateřinské jeskyni odhalil další neolitické uhlíkové kresby

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Petr Zajíček

Od roku 2016 probíhá Kateřinské jeskyní výzkum uhlíkových kresebných stop. U některých z nich se prokázalo radiouhlíkovou analýzou pravěké stáří, které koresponduje z dříve zjištěnými archeologickými nálezy v portálu Kateřinské jeskyně z období pozdního neolitu (stáří cca 6000 let). Výzkumný tým složený z pracovníků Správy jeskyní ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu jaderné fyziky AVČR Praha pokračoval v další etapě tohoto výzkumu i v roce 2021. Mozaika poznání byla opět doplněna o další unikátní poznatky.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

110 let Ponikelské jeskyně

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vratislav Ouhrabka

110 let Ponikelské jeskyně

Historie objevování podzemí v podkrkonošské obci Poniklá ale začala daleko dříve. Na to, že se zde nacházejí volné dutiny, přišli jako první staří horníci, kteří na tzv. ponikelských horách těžili železnou rudu. Ruda byla zpracovávána v železárně vybudované Janem Nepomukem Arnoštem z Harrachu v roce 1754 v Horní Sytové – Arnoštově. Zprávy o dutinách v ponikelském podzemí se zachovaly díky práci arnoštovského šichtmistra Jana Hohnheisera (nejvyšší úředník hamru odpovídající vrchnosti za jeho provoz, hospodárnost a kvalitu výroby). Ten po 25 letech působení ve vedení hamru sepsal v roce 1820 historii všech dolů, které do huti dodávaly rudy. Mezi nimi byl i ponikelský Martinův důl (otevřený v roce 1803). Zde Hohnheiser uvádí: „… na dole byly často objevovány dutiny velikosti světnic, v nichž je tah větrů natolik silný, že často zhasíná lampy“. Dále vyvozuje možnost jejich propojení s povrchem: „Existuje domněnka, že tento vchod musí být někde v údolí, protože za deštivého počasí na jedné louce tryská voda rovně do výšky jako vodotrysk.“ Existenci krasu připomíná i samotný název obce Poniklá, který mohl vzniknout podle termínu „ponikat“. Jevu na místním potoce, jehož vody se místy zcela ztrácejí a opět se objevují ve vývěrech níže v údolí.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

25 let sčítání zimujících letounů v Kaňonu Labe

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Pavel Benda, Petr Chvátal

25 let sčítání zimujících letounů v Kaňonu Labe

Sčítání netopýrů na zimovištích představuje, díky masovému zapojení sčitatelů, patrně druhý největší projekt tohoto typu, hned po sčítání různých druhů ptáků ČR (Anděra & Gaisler 2012). Projekt zimního monitoringu má už přibližně padesátiletou tradici a řadí se k nejdelším svého druhu v Evropě. Tato dlouhodobá škála údajů nedává sice informaci o absolutním množství u nás žijících netopýrů, ale neocenitelnou hodnotu mají zjištěné trendy. Nicméně je třeba zdůraznit, že zmíněný projekt pokrývá pouze netopýry, kteří pravidelně zimují v podzemí, což je menší polovina u nás žijících druhů (Anděra 2014).

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf