Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Předplatné

Distribuci a objednávky předplatného v České republicezajišťuje společnost SEND, s. r. o.

Adresa: P. O. Box 141, Praha 4, 140 21
Telefon: 225 985 225 Fax: 225 341 425 SMS: 605 202 115
E-mail: send@send.cz

Elektronickou objednávku naleznete na internetových stránkách www.send.cznebo přímo zde.

Předplatné pro Slovenskou republiku vyřizuje Slovenská pošta SPT

Adresa: Nám. Slobody 27, Bratislava, 810 05

Objednávky přijímá každá pošta a poštovní doručovatel