Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Národní park Banff

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Tomáš Urban, Jana Vaňková

Národní park Banff

Národní park Banff se nachází v kanadské provincii Alberta uprostřed Skalistých hor. Toto rozsáhlé pohoří prochází Kanadou v poměrně úzkém pásu po celé její délce od severu k jihu, zejména územím provincie Britská Kolumbie, jež s Albertou přímo sousedí. Zatímco v severněji položených oblastech Skalistých hor nás naprosto uchvátí rozlehlost, opuštěnost a divokost pohoří, zde se k tomu všemu přidává ještě impozantnost čarokrásně vyhlížejících horských hřebenů. Jedná se o místo, kde se na relativně malém území nahromadilo hned několik národních parků ležících v těsné blízkosti (Kootenay, Yoho a Jasper) a není divu, že patří mezi nejnavštěvovanější oblast západní Kanady.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Českosaské Švýcarsko

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Handrij Härtel

Českosaské Švýcarsko

Pilíře spolupráce

Českosaské Švýcarsko představuje oblast s dlouhou tradicí nejen v ochraně přírody, ale i v oblasti mezinárodní spolupráce týkající se ochrany přírody. Tato spolupráce stojí na několika pilířích.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Krušné hory –  smutné pohoří

Z naší přírody

autoři: Vladimír Melichar, Petr Krása

Krušné hory –  smutné pohoří

Příběh Krušných hor, které se zdvihají na severozápadní hranici Čech v délce 130 km, je historií dobývání a osídlování, střídající se s opouštěním a zarůstáním. V historii Krušných hor není stabilních období, stejně jako je zde vzácné stálé počasí.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2009/6

Úvodem

Autor: František Pojer

Editorial 2009/6

Vážení čtenáři,

malé ohlédnutí za rokem 2009 a činností Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nelze začít jinak než předsednictvím České republiky Radě Evropské unie v prvním pololetí. Naše agentura se ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí přímo podílela na jednáních pracovní skupiny Rady EU pro mezinárodní otázky životního prostředí – bio­diverzita a zúčastnila se také přípravy celoevropské konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech a pravidelného setkání ředitelů ústředních institucí ochrany přírody členských států EU v Praze, kde byl představen náš systém monitoringu podle směrnice o ptácích a stanovištích.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Globální úbytek obojživelníků II.

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Antonín  Krása

Globální úbytek obojživelníků II.

Další ohrožující faktory

Významný faktor ovlivňující úbytek obojživelníků je také zájmový chov v lidské péči, který ohrožuje spíše barevné a tvarově zajímavé druhy, jakými jsou např. jihoamerické pralesničky (Dendrobatidae). V současné době bývá vliv odlovů pro zájmové chovy spíše okrajový, zvláště ve srovnání s velkoplošným ničením biotopů, nicméně pro druhy s místně omezeným rozšířením může znamenat vážnou hrozbu. Kromě toho se obojživelníci loví i pro výchovné a vzdělávací účely a medicínské využití, ale i zde se stále více uplatňují umělé chovy (skokani, drápatky) a zřetelný je i ústup od masového předvádění některých zbytných školních pokusů na živých žábách ve výuce.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

K novele zákona o ochraně přírody a krajiny

Právo v ochraně přírody

autoři: Barbora Landová, Svatava Havelková

Po dlouhém a složitém vyjednávání byla přijata novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 349/2009 Sb. s účinností od 1. 12. 2009. Vzápětí byla přijata další „opravná“ novela zákona, publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 381/2009 Sb. s účinností od 2. 1. 2010. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s obsahem obou novelizací, aniž by jednotlivá konkrétní ustanovení novel byla podrobně rozebírána. Pro podrobnější výklad některých problematických míst nové právní úpravy bude prostor v některém z dalších čísel časopisu.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody na internetu

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Hausenblasová

Ochrana přírody na internetu

K tématu ochrany přírody lze na internetu nalézt nepřeberné množství informací. Aktuální dění v této oblasti reflektují nejrůznější internetová média. Kromě běžných zpravodajských serverů, věnujících se problematice ochrany přírody a krajiny ojediněle a nárazově, existují internetové portály informující o ochraně životního prostředí obecně. Podobné portály systematicky zveřejňují zprávy z širokého spektra témat včetně ochrany přírody a krajiny.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

K významnému životnímu jubileu Petra Mouchy

Zprávy-Recenze

Autor: František Pelc

K významnému životnímu jubileu Petra Mouchy

Čas děsivě letí a nikoho z nás nešetří. Petra Mouchu asi trochu ano. Protože si jen málokdo z jeho užšího i širšího okolí uvědomil, že jeho životní dráha překročila sedmé desetiletí.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zprávy-Recenze

30 let Českého svazu ochránců přírody

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jan Moravec

30 let Českého svazu ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody – největší nezisková organizace v České republice, zabývající se ochranou přírody a krajiny – slaví letos 30 let své činnosti.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Sedmiměsíční bilancování

Zprávy-Recenze

Autor: -jb-

Praha – Na závěrsedmiměsíčního působení ve funkci ministra životního prostředí Fišerova úřednického kabinetu uspořádal koncem listopadu 2009 Ladislav Miko bilanční tiskovou konferenci.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zprávy-Recenze