Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jitka Hausenblasová

Dárcovství a sbírky na podporu ochrany přírody

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Hausenblasová

Dárcovství a sbírky na podporu ochrany přírody

Rok 2013 bude pro neziskové organizace do jisté míry zlomový. Objem finančních prostředků z fondů Evropské unie, na kterých je mnoho organizací závislých, se výrazně sníží. I proto se mnohé z nich snaží jistou závislost minimalizovat a nacházet jiné cesty, jak získat protředky na fungování a rozvoj. Jedna z možností, jak nebýt závislý pouze na stáních nebo nadačních grantech, je pořádání sbírek a realizace inovativních dárcovských projektů.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Příroda v reklamě

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Hausenblasová

Příroda v reklamě

Reklamní spoty v televizi, inzeráty v časopisech a novinách, bill­boardy podél silnic a další reklamní prostředky se staly součástí každodenní reality jedna­dvacátého století. Jsou všude kolem nás a zdá se, že jejich obsahu nelze uniknout. Zároveň se nám nabízí jedinečná příležitost podrobovat svět reklamy bližšímu zkoumání. Reklamní sdělení totiž oplývají nepřebernou studnicí významů a konotací, které jsou zjevné nebo se skrývají pod povrchem. V mnoha reklamách se vyskytuje a specifickou roli hraje i příroda, a to v různých podobách.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody na internetu

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Hausenblasová

Ochrana přírody na internetu

K tématu ochrany přírody lze na internetu nalézt nepřeberné množství informací. Aktuální dění v této oblasti reflektují nejrůznější internetová média. Kromě běžných zpravodajských serverů, věnujících se problematice ochrany přírody a krajiny ojediněle a nárazově, existují internetové portály informující o ochraně životního prostředí obecně. Podobné portály systematicky zveřejňují zprávy z širokého spektra témat včetně ochrany přírody a krajiny.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf