Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

K významnému životnímu jubileu Jana Čeřovského

Zprávy-Recenze

autorka: Jiřina Bulisová

K významnému životnímu jubileu Jana Čeřovského

Při osobním setkání vás upoutá jeho kultivovaný projev a široký rozhled nejen v oboru ochrany přírody, který se mu stal celoživotním povoláním a posláním zároveň. Čerstvý osmdesátník RNDr. Jan Čeřovský, CSc. (narozeniny oslavil 2. února) vykročil na dráhu profesionálního ochránce přírody před více než šedesáti lety.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Madagaskar

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Zdeněk Patzelt

Madagaskar

Biodiverzita Madagaskaru je zcela unikátní, stejně zásadní je však i její ohrožení. Bez nadsázky platí, že Madagaskar je testem naší civilizace, zda je schopna zabránit zničení zbytků primárních ekosystémů na světě, a mnohé nasvědčuje tomu, že to nedokáže. K vážným rizikům patří skutečnost, že Madagaskar je přes značné surovinové bohatství třetí nejchudší zemí světa s velkým podílem primitivních forem obživy.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Speleolaboratoř v Grotta di Bossea

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Kateřina Svobodová, Alexandr Komaško

Speleolaboratoř v Grotta di Bossea

Vseverozápadní Itálii v Ligurských Alpách (oblast Piemonte), nedaleko městečka Cuneo se nachází jeskyně Grotta di Bossea. Na pozvání vedoucího laboratoře doktora Guida Peana navštívili v září 2009 pracovníci Správy jeskyní ČR tuto po mnoha stránkách zajímavou jeskyni, kde provedli orientační mineralogický průzkum a seznámili se s místní speleolaboratoří.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Příroda v reklamě

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Hausenblasová

Příroda v reklamě

Reklamní spoty v televizi, inzeráty v časopisech a novinách, bill­boardy podél silnic a další reklamní prostředky se staly součástí každodenní reality jedna­dvacátého století. Jsou všude kolem nás a zdá se, že jejich obsahu nelze uniknout. Zároveň se nám nabízí jedinečná příležitost podrobovat svět reklamy bližšímu zkoumání. Reklamní sdělení totiž oplývají nepřebernou studnicí významů a konotací, které jsou zjevné nebo se skrývají pod povrchem. V mnoha reklamách se vyskytuje a specifickou roli hraje i příroda, a to v různých podobách.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ekocentrum Paleta

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jiří Bureš

Ekocentrum Paleta

Občanské sdružení Ekocentrum PALETAprošlo od svého založení v roce 1990 slibným vývojem. Z původního sídla v Pardubicích se jeho činnost rozšířila do dalších dvou poboček – v Chrudimi a Oucmanicích. Hlavní náplní a posláním Palety je ekologická výchova s hlavním důrazem na děti a mládež. Malířská paleta, kterou má sdružení ve znaku, symbolizuje širokou škálu barev, vůní, dotyků a prožitků. Proto centrála i pobočky občanského sdružení nabízejí různé varianty ekologických programů.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Doplnění národního seznamu

Výzkum a dokumentace

autoři: Michael Hošek, Jorga Drábková, Alena Dostálová

Doplnění národního seznamu

Vláda České republiky schválila 5. 10. 2009 novelu nařízení vlády č. 132/2005 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.), kterým se doplňuje národní seznam evropsky významných lokalit (EVL) v kontinentální biogeografické oblasti na základě připomínek Evropské komise (EK). Tím byl ukončen více než tříletý proces, zahájený v dubnu 2006 na biogeografickém semináři ke kontinentální biogeografické oblasti v Darové u Plzně (více Ochrana přírody 5/2007).

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Pešout

Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice

Přibližně 12 079 km2, tedy 15,3 % území České republiky zaujímají velkoplošná zvláště chráněná území. Od roku 1954, kdy byl Ministerstvem kultury vydán výnos o zřízení Chráněné krajinné oblasti Český ráj, byly vyhlášeny čtyři národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Záchranný program užovky stromové v České republice

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jitka Větrovcová, Radka Musilová, Vít Zavadil, Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, Martin Škorpík

Záchranný program užovky stromové v České republice

Užovka stromová (Zamenis longissimus) je naším nejvzácnějším hadem. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., patří v ČR mezi kriticky ohrožené druhy a je chráněna i v rámci evropské legislativy; to je i jeden z důvodů, proč byl pro ni v roce 2008 Ministerstvem životního prostředí (MŽP) přijat celorepublikový záchranný program. Tímto článkem bychom vám chtěli podrobněji představit užovku stromovou, přiblížit zmíněný záchranný program (dále jen ZP) a podat informace o jeho dosavadní realizaci.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Péče o lesní ekosystémy v Národním parku České Švýcarsko

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jan Drozd, Handrij Härtel, Marek Klitsch

Péče o lesní ekosystémy v Národním parku České Švýcarsko

Národní park (NP) České Švýcarsko je územím s vysokou lesnatostí (96 %) a minimem sídelních útvarů. Většina lesních porostů na území NP byla v minulosti založena jako lesy hospodářské za účelem zisku dřevní hmoty. Způsob a intenzita současného lesnického managementu je reakcí na aktuální stav lesa, který je do značné míry výsledkem zalesnění rozsáhlých kalamitních ploch vzniklých v 1. polovině 20. století a následného hospodaření.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf