Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Titulní fotografie: Kaňon bývalých Svatojánských proudů

Fotografie z obálky

Autor: Pavel Mudra

Titulní fotografie: Kaňon bývalých Svatojánských proudů

Kaňon bývalých Svatojánských proudů v odolných vyvřelinách jílovského pásma představuje jednu z nejlepších ukázek říčního ekofenoménu, v němž se soustředí bohatství středočeské přírody.

Ochrana přírody 1/2012 5. 9. 2012 Fotografie z obálky

První jednání Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Zprávy-Recenze

autoři: František Pojer, Karolína Šůlová

První jednání Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Praha– V polovině ledna 2012 se uskutečnilo první zasedání Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Tento poradní orgán byl ustanoven s cílem otevřít profesionální ochranu přírody zainteresované veřejnosti z řad uznávaných osobností, zejména z oblasti vědy, legislativy, veřejné správy a neziskového sektoru. Vedle zpětné vazby bude Rada i inspirací při koncepční a strategické práci organizace.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Botanická sekce v Bílých Karpatech

Zprávy-Recenze

autorka: Ivana Jongepierová

Botanická sekce v Bílých Karpatech

Bílé Karpaty– Dne 27. ledna se na Správě CHKO Bílé Karpaty konala již po šestadvacáté tradiční Botanická sekce, které se zúčastnila téměř padesátka profesionálních i amatérských botaniků, pracujících v tomto území, a to na obou stranách česko-slovenské hranice.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Odešla Milena Leiská

Zprávy-Recenze

Autor: Pavel Trpák

Odešla Milena Leiská

Koncem minulého roku, 22. listopadu 2011, zemřela RNDr. Milada Leiská, dlouholetá pracovnice státní a dobrovolné ochrany přírody. Odešla stejně tiše jako proběhl celý její život věnovaný ochraně přírody a hodnot spojených s tímto celoživotním postojem a programem. A tak je jenom otázkou, na co vzpomenout.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Petr Sklenička: Pronajatá krajina

Zprávy-Recenze

Autor: František Pelc

Petr Sklenička: Pronajatá krajina

Na rozdíl od mnohých spasitelů a jejich statí tahle útlá knížka působí osvěžujícím dojmem. Proč? Protože je psaná krajinným ekologem, který netrpí nedostatkem odborných znalostí, praktických zkušeností a pozorovatelského talentu. Je to jakási sbírka krátkých úvah o naší krajině z různých a někdy i méně běžných pohledů. To dobře dokreslují i názvy kapitol: Kdo je odpovědný za krajinu? Číst krajinu. Subjektivní problém s krajinným rázem. O paměti krajiny. Dobře míněná biopaliva. Zglajchšaltovaná péče. Krajiny zvuků. Land art-umění uprostřed krajiny. Jak může projektovat revitalizace ten, kdo není rybářem? Krajina s.r.o. Větrníky jako symbol. Propast mezi vědou a praxí. Víra metodiky aneb šablona pro krajinu. Zatracené meliorace.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Bohemia centralis č. 31

Zprávy-Recenze

Autor: František Pojer

Bohemia centralis č. 31

Koncem roku 2011 vydala AOPK ČR další číslo regionálního odborného sborníku Bohemia centralis, tentokrát věnované Křivoklátsku. V této souvislosti je třeba připomenout, že již čtvrtý ročník sborníku, poprvé vydaného v roce 1975, byl zaměřen na stejnou oblast, a čtenář se s odstupem téměř 40 let může přesvědčit o obrovském pokroku ve znalostech tohoto území, zejména ve vztahu k chráněné přírodě a krajině.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Josefem Fantou

Rozhovor

autorka: Jiřina Bulisová

Rozhovor s Josefem Fantou

Lesník a ekolog, prof. Ing. Josef Fanta, CSc., působil v 60. a počátkem 70. let na Správě Krkonošského národního parku. Po zákazu výkonu povolání v období normalizace emigroval v roce 1977 do Nizozemska, kde pracoval v Institutu pro výzkum lesa a krajiny a později jako profesor na Univerzitě v Amsterdamu (obor ekologie krajiny) a na Univerzitě ve Wageningenu (obor ekologie lesa). Za zásluhy o rozvoj ekologického výzkumu a modernizaci nizozemského lesnictví obdržel v roce 2006 vyznamenání nizozemské královny. V letech 2002 a 2007 mu byla udělena Cena ministra životního prostředí České republiky za celoživotní přínos ochraně přírody a vědecké ekologii. Je autorem několika vědeckých monografií a více než 150 vědeckých a odborných prací, publikuje v řadě vědeckých a odborných periodik.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody po kamerunsku aneb Po stopách Geralda Durrella

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Farkač

Ochrana přírody po kamerunsku aneb Po stopách Geralda Durrella

Děkuji všem kamarádům, kteří nikdy nepochybovali o tom, že se mé nápady dají skutečně realizovat.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf