Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Karolína Šůlová

Jak obnovit přírodu? Dozvíte se v záznamu z konference

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Jak obnovit přírodu? Dozvíte se v záznamu z konference

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze totiž uspořádaly 2. února 2023 v pořadí již devátou společnou konferenci k vybraným otázkám praktické ochrany přírody. Zahájili ji ředitel AOPK ČR František Pelc, proděkanka FŽP Kateřina Černý Pixová a náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík. 

Ochrana přírody 1/2023 23. 2. 2023 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ocenění pro péči o lesy ve Křtinách a celoživotní práci  pro přírodu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Ocenění pro péči o lesy ve Křtinách a celoživotní práci  pro přírodu

Již popáté byly uděleny Ceny AOPK ČR. V kategorii Počin cenu získal docent Tomáš Vrška a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny za rozvíjení zásad přírodě blízkého hospodaření v teorii i praxi. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Bedřich Moldan.

Ochrana přírody 1/2023 23. 2. 2023 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s odstupující ministryní životního prostředí

Rozhovor

Autor: Karolína Šůlová

Rozhovor s odstupující ministryní životního prostředí

Co vás ve funkci ministryně nejvíce pozitivně či naopak negativně překvapilo?

Pozitivním zjištěním je pro mne profesionalita a racionalita práce velké většiny ochranářů přírody, stejně tak jako vedení ministerstva. A co mne překvapilo negativně? Myslím, že dlouhodobě tady máme z více příčin podceněnou a nedostatečnou práci s veřejností. A to nejen ve vlastní ochraně přírody, ale i v oblasti životního prostředí obecně. Potkávala jsem se s tím doslova na každém kroku.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR má zbrusu nové webové stránky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Karolína Šůlová

Nové a plně responzivní jsou nejen hlavní stránky AOPK ČR, ale také weby chráněných krajinných oblastí, které spravuje, nebo web Invazní druhy. Jejich cílem je přiblížení ochrany přírody a krajiny co nejširší veřejnosti. Své místo na stránkách mají i odborná témata nebo metodická podpora a další informace důležité pro subjekty zabývající se ochranou přírody. Návštěvník stránek se dozví, co dělat, když chce například stavět v chráněném území. Stránky se průběžně upravují a doplňují.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Tři instituce se domluvily na spolupráci při ochraně přírody v Zambii

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Karolína Šůlová

Česká zemědělská univerzita v Praze, Zoo Dvůr Králové a AOPK ČR se v memorandu zavázaly, že budou spolupracovat na přípravě a následném provozu ekokempu v národním parku Kafue v souladu se studií proveditelnosti, kterou financovala Česká rozvojová agentura.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Prestižní cena IENE putuje letos do ČR

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Prestižní cena IENE putuje letos do ČR

Prestižní mezinárodní ocenění IENE (Infra Eco Network Europe) za významný přínos při omezování vlivu dopravy na přírodu získal letos v lednu Václav Hlaváč z AOPK ČR. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Další záchranný program – tentokrát pro hořečky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Koncem roku MŽP schválilo další záchranný program, tentokrát hned pro dva taxony – pro hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). Oba patří u nás mezi vzácné a mizející a v červeném seznamu mezi kriticky ohrožené. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Cenu AOPK ČR letos získaly dvě výjimečné ženy a jeden státní podnik

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Cenu AOPK ČR letos získaly dvě výjimečné ženy a jeden státní podnik

Cena AOPK ČR se již potřetí udělovala na konferenci K vybraným otázkám naší přírody a krajiny, kterou AOPK ČR pořádá spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí. Cena chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Sedmá konference K vybraným otázkám ochrany přírody a krajiny

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Již tradiční společná konference AOPK ČR a ČZU, Fakulty životního prostředí, se konala 28. 1. 2021, kvůli epidemickým opatřením pouze online. Tématem letošního ročníku bylo Jak zadržet vodu v krajině. Konferenci zahájili ministr životního prostředí Richard Brabec, ředitel AOPK ČR František Pelc a děkan Fakulty životního prostředí Vladimír Bejček. Přednášeli zástupci AOPK ČR, LČR, Povodí Vltavy i Moravy, České geologické služby, pražského magistrátu, MŽP i Mze. K nejzajímavějším příspěvkům patřilo vystoupení pana Michala Hrdličky, soukromého zemědělce z Brníčka, který popisoval, co pro zadržení vody na svých a pronajatých pozemcích dělá. Konferenci sledovaly tři stovky účastníků, tématu vody v krajině je věnováno i poslední loňské číslo tohoto časopisu.  

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Na čtyři stovky lidí se dozvěděly, jak se ohrožené druhy rostlin a živočichů chrání v praxi

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Na čtyři stovky lidí se dozvěděly, jak se ohrožené druhy rostlin a živočichů chrání v praxi

Dne 5. 2. 2019 to totiž bylo téma konference, kterou uspořádala AOPK ČR ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity. Konference se účastnili studenti, pracovníci ochrany přírody, podniků povodí, krajských, městských i obecních úřadů a další zájemci. Mnohé druhy rostlin a živočichů by bez lidské péče z naší přírody zmizely.

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf