Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Z historie ochrany přírody

75 let od objevu Bozkovských dolomitových jeskyní

Z historie ochrany přírody

Autor: Jaroslav Hromas

75 let od objevu Bozkovských dolomitových jeskyní

Když se v roce 1947 před lamači dolomitu v malém lůmku nedaleko Bozkova otevřel otvor jeskyně, odborníci nevěřili, že je to cesta do jeskynního systému. Dolomit přece odolává krasovým procesům. Dolomitové jeskyně byly známy jen nevelké a spíše pseudokrasového charakteru. O krápníkových útvarech ani nemluvě. To však nevzali v potaz místní nadšenci, kteří se od té doby čas od času prokopávali mezi kameny a bloky a hledali pokračování záhadné díry.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

100 let od propojení Sloupských a Šošůvských jeskyní

Z historie ochrany přírody

Autor: Petr Zajíček

100 let od propojení Sloupských a Šošůvských jeskyní

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou nejdelší veřejnosti zpřístupněnou jeskyní v České republice a zároveň jsou součástí našeho nejdelšího jeskynního systému. Sloupské a Šošůvské jeskyně existovaly dříve samostatně a každá část má zcela odlišnou historii. Přibližně před sto lety došlo k jejich fyzickému propojení, a to v rámci rekonstrukční úpravy dvou dosud oddělených turistických okruhů jednotlivých jeskyní.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Stoletá historie zákonné úpravy ochrany přírody v České republice

Z historie ochrany přírody

Autor: Pavel Pešout

Stoletá historie zákonné úpravy ochrany přírody v České republice

Letošní třicáté výročí současného zákona o ochraně přírody a krajiny je umocněno výročím ještě starším. Je tomu totiž právě sto let od předložení prvního návrhu zákona o ochraně přírody poslancem Národního shromáždění J. V. Stejskalem a dokončení vládního návrhu zákona přírodovědcem J. S. Procházkou a historikem J. Emlerem. Pojďme si úsilí ochránců přírody a přírodovědců o prosazení zákonné ochrany přírody a domoviny u nás stručně připomenout.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Z historie vzniku chráněné krajinné oblasti Český kras

Z historie ochrany přírody

Autor: Petr Moucha

Z historie vzniku chráněné krajinné oblasti Český kras

Dubnem 1972, kdy byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Český kras, byla završena několik desetiletí trvající cesta k ochraně vzácného území za západními hranicemi velké Prahy. První návrhy na ochranu nejhodnotnějších částí tohoto území vznikly již ve dvacátých letech minulého století (Jan Svatopluk Procházka). Ve stejných letech byla formálně zajištěna ochrana zejména botanicky nej­cenněj­ších částí Karlštejnska a Jaroslav Petrbok prosazoval nazývat území Český kras. Intenzivní snahy o prosazení ochrany pokračovaly ihned po druhé světové válce dokonce návrhem na zřízení národního parku Karlštejnsko (Jaromír Klika). Tento návrh však nenašel pochopení u vlastníků pozemků.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Biologická rozmanitost přišla během dvou dnů jak o svého kmotra, tak o patrona

Z historie ochrany přírody

Autor: Jan Plesník

Biologická rozmanitost přišla během dvou dnů jak o svého kmotra, tak o patrona

V době, kdy v Evropě zuřila válka, které Angličané dodnes říkají velká, uveřejnil americký botanik a statistik James Arthur Harris v časopise Scientific Monthly kratší stať nazvanou Proměnlivá poušť. Vylíčil v ní, jak podmínky prostředí ovlivňují flóru aridní oblasti v okolí arizonského Tusconu. Neprávem opomíjený přírodovědec ve zmiňovaném článku nejenže vůbec poprvé použil sousloví biologická rozmanitost, ale zároveň jej vymezil na úrovni druhů a společenstev. Jeho spisek nicméně zcela upadl v zapomnění. Dnes uvedený výraz definitivně zdomácněl nejen ve vědecké a odborné literatuře, ale pronikl, byť často v hodně zjednodušené podobě, i mezi řídící pracovníky, politiky a nejširší veřejnost. Od začátku devadesátých let 20. století představuje do té míry jedno z paradigmat (klíčových rámcových myšlenek) ochrany přírody a krajiny, že se stal pro mnohé módním zaklínadlem. Mimořádnou zásluhu na tom, že se pojem, často zkracovaný jako biodiverzita, nevytratil, ale naopak žije svébytnou existencí, mají dva muži, kteří nás 25. a 26. prosince 2021 navždy opustili.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

120 let od první výpravy Karla Absolona na dno Macochy

Z historie ochrany přírody

Autor: Petr Zajíček

120 let od první výpravy Karla Absolona na dno Macochy

Propast Macocha byla po staletí objektem zájmu dobrodruhů, zvědavců a badatelů. Dno tohoto krasového fenoménu bylo až do roku 1914 přístupné pouze po lanech či žebřících. Teprve v 18. století dle historických pramenů do Macochy sestoupili první lidé a v 19. století výprav postupně přibývalo. Nejvíce expedic na dno propasti před jeho zpřístupněním veřejnosti podnikl Karel Absolon. V roce 2021 tomu bylo 120 let od jeho první výpravy…

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Dvacet let od založení společnosti České Švýcarsko, o. p. s.

Z historie ochrany přírody

Autor: Zbyněk  Linhart, Zdeněk Patzelt

Dvacet let od založení společnosti České Švýcarsko, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vznikla v roce 2001 jako logický krok po vyhlášení stejnojmenného národního parku. Pro region Českého Švýcarska, a pro Krásnolipsko dvojnásob, se tím začala psát nová kapitola historie. Ještě před vznikem NP se totiž podařilo přesvědčit poslance a státní úřady, aby se sídlo správy NP, zakotvené v zákoně, přesunulo z původně zamýšleného Děčína do Krásné Lípy. Jak ukázalo uplynulých 20 let existence obecně prospěšné společnosti (o. p. s.), tato organizace hraje v novodobých dějinách Českého Švýcarska jednu z hlavních rolí a sídelní město Krásná Lípa za tu dobu i její zásluhou rozkvetlo k nepoznání.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

200 let od narození Jindřicha Wankela

Z historie ochrany přírody

Autor: Petr Zajíček

200 let od narození Jindřicha Wankela

Je považován za otce moravské archeologie. Odkryl unikátní halštatskou svatyni v Býčí skále. Se svými spolupracovníky objevil, popsal a dokumentoval mnoho jeskyní v Moravském krasu. Napsal řadu populárně naučných publikací. Výčet jeho práce, výsledků a objevů by naplnil celou knihu. Před 200 lety se narodil lékař, badatel a polyhistor Jindřich Wankel.

Ochrana přírody 6/2021 17. 12. 2021 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Jan Svatopluk Procházka

Z historie ochrany přírody

Autor: Pavel Pešout

Mezi neoprávněně zapomenuté osobnosti ochrany přírody patří Jan Svatopluk Procházka, zakladatel a první lektor oboru ochrana přírody na pražských univerzitách a duše českého ochranářského hnutí první třetiny dvacátého století. U příležitosti výročí 130 let od jeho narození si tohoto tehdy nejvýznamnějšího popularizátora ochrany přírody připomeňme.

Ochrana přírody 6/2021 17. 12. 2021 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Historie strážní služby v NP a CHKO Šumava

Z historie ochrany přírody

Autor: Adam  Diviš, Karel Kovařík, Miloslav Soukup

Historie strážní služby v NP a CHKO Šumava

Přestože v novodobém, ale již zažitém sousloví je národní park uváděn před chráněnou krajinnou oblastí, pořadí vzniku je přesně opačné a nejinak je to i s historií a vývojem stráže přírody, která se začínala formovat právě v souvislosti s vyhlášením našeho největšího chráněného území. Označení „strážce“ je pro řadu z nás když ne synonymem, tak zcela jistě pojmem neodmyslitelně spjatým s ochranou přírody, a i když v době vznikající CHKO Šumava nebyl tento termín nikde legislativně ukotven, lze za „strážce“ v jistém slova smyslu označit všechny, kteří se pod hlavičkami svých oborů zasloužili o ochranu tohoto jedinečného přírodního dědictví.

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf