Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Z historie ochrany přírody

Svěcená díra u Javoříčka  je známa již více než 150 let

Z historie ochrany přírody

Autor: Martin Koudelka

Svěcená díra u Javoříčka  je známa již více než 150 let

Jedná se o nejstarší známou část podzemního labyrintu Javoříčských jeskyní, která je dodnes součástí návštěvnické prohlídkové trasy. Jeskyně s dlouhou a ne příliš známou historií, o které se mnohé zachovalo pouze v lidových vyprávěních a pověstech. Její první podrobnější popis, včetně vyobrazení pochází až z roku 1873. Tato nepříliš vábná podzemní prostora byla zásadním klíčem k objevu Javoříčských jeskyní v roce 1938.

Ochrana přírody 6/2023 21. 12. 2023 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

300 let od prvního sestupu do Macochy

Z historie ochrany přírody

Autor: Petr Zajíček

300 let od prvního sestupu do Macochy

Propast Macocha patří k unikátním přírodním útvarům Evropy. Má také velmi bohatou historii. Do roku 1914 bylo její dno přístupné pouze shora, po lanech nebo žebřících. Dle literárních pramenů sestoupili první lidé na dno Macochy roku 1723. Výpravu učinil za účasti svého komorníka a místních sedláků brněnský minoritský mnich Lazar Schopper. Pokud se nenajde historická zmínka, která by dokládala starší sestup do této propasti, bude expedice, která se uskutečnila před 300 lety nadále evidována jako první v historii.

Ochrana přírody 5/2023 26. 10. 2023 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

160 let od objevu Chýnovské jeskyně

Z historie ochrany přírody

Autor: Karel Drbal

160 let od objevu Chýnovské jeskyně

„Odvážnými sáhodlouhými kroky sestupovali jsme po obrovských čili čertových schodech, ohromných to balvanech se stropu spadlých a tu se již z dáli zatřpytila voda, odrážejíc paprsky pochodní a oznamujíc nám, že se na nejhlubším místě jeskyně nalézáme.“ Takto popisují v časopise Živa z roku 1863 objevitelský sestup do Chýnovské jeskyně tehdejší kustodi Muzea království Českého v Praze pánové Antonín Frič a Jan Krejčí.

Ochrana přírody 4/2023 24. 8. 2023 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Sto let od objevení jeskyně Balcarky

Z historie ochrany přírody

Autor: Petr Zajíček

Sto let od objevení jeskyně Balcarky

V Moravském krasu je mnoho nepřehlédnutelných míst, která od nepaměti upoutávala lidskou pozornost. Skála zvaná „Hřebenáč“, portál jeskyně Kůlny, Býčí skála, propast Macocha a mnoho dalších. Patří mezi ně i výrazný vápencový hřeben v těsné blízkosti Ostrova u Macochy zvaný Balcarova skála. Před sto lety zde byly učiněny první speleologické objevy, které vedly k postupnému odkrytí podzemního labyrintu jeskyně Balcarky.

Ochrana přírody 3/2023 23. 6. 2023 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

110. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní

Z historie ochrany přírody

autorka: Barbora Šimečková

110. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zbrašovské aragonitové jeskyně (ZAJ) v Teplicích nad Bečvou byly objeveny na přelomu let 1912/1913 a zpřístupněny pro veřejnost roku 1926. Délka návštěvní trasy je 375 m, délka celého dosud známého systému 1 435 m. Jsou součástí národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně, vyhlášené roku 2003. Od roku 2006 je provozuje Správa jeskyní České republiky (SJ ČR), státní příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem životního prostředí ČR. Organizačním útvarem SJ ČR zajišťujícím jejich ochranu, péči a provoz je Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní (SZAJ). 

Ochrana přírody 2/2023 23. 4. 2023 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Karel Josef Jurende – publicista, propagátor jeskyní a přírodovědec

Z historie ochrany přírody

Autor: Petr Zajíček

Karel Josef Jurende – publicista, propagátor jeskyní a přírodovědec

Před 180 lety zemřel velmi populární moravský publicista a přírodovědec Karel Josef Jurende. Jeho dílo je trochu opomíjeno, přestože za svůj život sepsal a publikoval velké množství tehdy aktuálních geografických, etnografických a přírodovědných informací, dat, údajů a popisů. V době své pedagogické činnosti byl učitelem Františka Palackého. Jeho publikační práce byly doprovázeny nádhernými grafickými díly. Jurendeho přínos nespočíval v nových objevech a poznáních, ale hlavně v popularizaci již známých a mnohdy vysoce odborných a vědeckých informací.

Ochrana přírody 1/2023 23. 2. 2023 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Výročí, na něž by se rozhodně nemělo zapomenout

Z historie ochrany přírody

Autor: Jan Plesník

Výročí, na něž by se rozhodně nemělo zapomenout

Nic nenasvědčovalo, že by se 20. červen 1922 měl výrazně lišit od jiných londýnských dnů, kdy léto – aspoň astronomicky – klepe na dveře. Metropoli říše, která v té době ovládala čtvrtinu zemské souše a v které žilo 25 % obyvatelstva naší planety, občas skropil deštík, gentlemani v cylindrech a psích dečkách spěchali do kanceláří v City s nezbytnými deštníky v rukou a rozlehlé doky v East Endu pracovaly naplno. Přesto ono úterý vešlo do dějin přinejmenším světové ochrany přírody. Tehdy totiž byla ustavena nejstarší dosud existující mezinárodní organizace zaměřená na péči o přírodní dědictví, Mezinárodní rada pro ochranu ptáků (International Council for Bird Preservation, ICBP), později přeměněná v BirdLife International.

Ochrana přírody 1/2023 23. 2. 2023 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

75 let od objevu Bozkovských dolomitových jeskyní

Z historie ochrany přírody

Autor: Jaroslav Hromas

75 let od objevu Bozkovských dolomitových jeskyní

Když se v roce 1947 před lamači dolomitu v malém lůmku nedaleko Bozkova otevřel otvor jeskyně, odborníci nevěřili, že je to cesta do jeskynního systému. Dolomit přece odolává krasovým procesům. Dolomitové jeskyně byly známy jen nevelké a spíše pseudokrasového charakteru. O krápníkových útvarech ani nemluvě. To však nevzali v potaz místní nadšenci, kteří se od té doby čas od času prokopávali mezi kameny a bloky a hledali pokračování záhadné díry.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

100 let od propojení Sloupských a Šošůvských jeskyní

Z historie ochrany přírody

Autor: Petr Zajíček

100 let od propojení Sloupských a Šošůvských jeskyní

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou nejdelší veřejnosti zpřístupněnou jeskyní v České republice a zároveň jsou součástí našeho nejdelšího jeskynního systému. Sloupské a Šošůvské jeskyně existovaly dříve samostatně a každá část má zcela odlišnou historii. Přibližně před sto lety došlo k jejich fyzickému propojení, a to v rámci rekonstrukční úpravy dvou dosud oddělených turistických okruhů jednotlivých jeskyní.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Stoletá historie zákonné úpravy ochrany přírody v České republice

Z historie ochrany přírody

Autor: Pavel Pešout

Stoletá historie zákonné úpravy ochrany přírody v České republice

Letošní třicáté výročí současného zákona o ochraně přírody a krajiny je umocněno výročím ještě starším. Je tomu totiž právě sto let od předložení prvního návrhu zákona o ochraně přírody poslancem Národního shromáždění J. V. Stejskalem a dokončení vládního návrhu zákona přírodovědcem J. S. Procházkou a historikem J. Emlerem. Pojďme si úsilí ochránců přírody a přírodovědců o prosazení zákonné ochrany přírody a domoviny u nás stručně připomenout.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf