Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Silvestrovský výnos – 80 let od vydání

Z historie ochrany přírody

Autor: Pavel Pešout

Silvestrovský výnos – 80 let od vydání

Jedním z nejdůležitějších počinů v ochraně přírody v minulém století zůstává výnos tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty z 31. 12. 1933 (tzv. Silvestrovský výnos). Po dlouhá desetiletí byl uváděn jako akt, kterým byla zřízena řada přírodních rezervací. Zřizovacím výnosem však není, jde o soupis do té doby existujících chráněných území. To však nesnižuje přínos Silvestrovského výnosu pro uchování většiny dnešních nejvýznamnějších chráněných území.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu

Z historie ochrany přírody

Autor: Karel Drbal

Kolik let je ve skutečnosti Chýnovské jeskyni nedaleko Tábora asi nikdo nikdy nezjistí, stejně jako nezjistí, jak staré jsou horniny, ve kterých tento unikátní přírodní úkaz vznikl. O těchto datech můžeme spekulovat, jeden letopočet však známe přesně. Datum, kdy člověk tento útvar objevil a poprvé do něj vstoupil: stalo se tak 14. července 1863.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf