Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Karel Drbal

14. vědecká konference „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karel Drbal

14. vědecká konference „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

Ve dnech 6.–8. září 2022 se konal na Slovensku v Liptovském Mikuláši již 14. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“. Akce zaměřená výhradně na speleologickou problematiku se tradičně koná v dvouletých intervalech.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

6. říjen – Mezinárodní den geodiverzity

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Karel Drbal

6. říjen – Mezinárodní den geodiverzity

Mezinárodní den geodiverzity byl schválen 22. listopadu 2021 Generální konferencí UNESCO v Paříži. Jeho vznik podpořilo 193 členských států na základě návrhu Mezinárodní unie geologických věd (IUGS) a dalších vědeckých organizací. Šestý říjen byl tedy trvale vyhlášen Mezinárodním dnem geodiverzity počínaje rokem 2022. Organizace spojených národů předkládá podněty k vyhlášení mezinárodních dnů s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o dané problematice. UNESCO se chystá jako vyhlašovatel do budoucna využít Mezinárodní den geodiverzity především k propagaci cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Nové návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Karel Drbal

Nové návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně

Chýnovská jeskyně na Táborsku se po několikaletém úsilí dočkala nového návštěvnického střediska, které významně doplňuje turistickou infrastrukturu. Budova se skládá prakticky ze dvou částí. První část střediska je pojata jako kopie historické výtopny průmyslových lokomotiv z bývalého Schwarzenberského kamenolomu. Není to náhodný rozmar. Objev Chýnovské jeskyně byl úzce spojen právě s těžbou vápenců v oblasti Pacovy hory a bez této těžby by unikátní přírodní fenomén nebyl nikdy objeven. Těžba a zpracování místních vápenců již byly ukončeny a z bohaté historie lokality nezůstalo, kromě dvou budov a těžební jámy, prakticky nic. Druhá část střediska je skryta pod úrovní terénu v místě bývalého selského kamenolomu a je mnohem rozměrnější než vlastní budova historické výtopny lokomotiv, kde je zároveň vstup do „podzemních“ prostor.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ohlédnutí za Mezinárodním rokem jeskyní a krasu

Z naší přírody

Autor: Karel Drbal

Ohlédnutí za Mezinárodním rokem jeskyní a krasu

Nedávno uplynulý rok byl vyhlášen Mezinárodní speleologickou unií (UIS) Mezinárodním rokem jeskyní a krasu (IYCK). Motto této iniciativy zní „Poznávat, rozumět a chránit“. Možná hned v úvodu je vhodné si uvědomit, že krasová krajina zaujímá odhadem asi 20 % zemského povrchu, že krasové zvodně poskytují asi 10 % světové pitné vody a že ročně 150 milionů turistů navštíví jeskyně a přispívá tím do národních ekonomik. Jen tato čísla jsou dostatečným argumentem pro vyhlášení Mezinárodního roku jeskyní a krasu.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec

Kulér-Recenze

Autor: Karel Drbal

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec
Academia, Praha 2021

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozvojová pomoc Gruzii a Moldavsku

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Karel Drbal, Jaroslav Hromas, Vratislav Ouhrabka

Rozvojová pomoc Gruzii a Moldavsku

Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) v roce 2019 opět spolupracovala prostřednictvím České rozvojové agentury na projektech pomoci zahraniční rozvojové spolupráce vybraným zemím. První z těchto zemí byla Gruzie a pomoc byla vyžádána na hydrologický monitoring jeskyně Arsena Okrodžanašviliho (o které přinesl časopis Ochrana přírody informace v čísle 2/2020) a vytipování nejvýznamnějších krasových jevů oblasti Rača jako podkladu pro vyhlášení velkoplošného chráněného území.

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Zavádění speleoterapie v Gruzii

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karel Drbal

Zavádění speleoterapie v Gruzii

Projekt České rozvojové agentury (ČRA), jehož řešitelem je Správa jeskyní České republiky SJČR), byl zaměřen na odbornou pomoc při provozování jeskyní v Gruzii. Kromě doporučení v oblasti ochrany, využívání, provozu, bezpečnosti a monitoringu mikroklimatu se projekt zabýval i možností zavedení speleoterapeutické léčby v některé z jeskyní Gruzie.

Ochrana přírody 5/2018 21. 10. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Úvodem Karel Drbal

Úvodem

Autor: Karel Drbal

Úvodem Karel Drbal

Vážení čtenáři
Číslo časopisu Ochrana přírody, které se vám právě dostává do rukou, je v poměrně velké míře věnováno jeskyním. Více než 40 let se věnuji těmto podzemním objektům a krasu. Troufám si proto tvrdit, že jeskyně byly, jsou a budou předmětem zájmu člověka. V dobách dávno minulých zde naši předkové hledali útočiště, později svatyně a kultovní místa.

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Jeskyně České republiky na historických mapách

Kulér-Recenze

Autor: Karel Drbal

Jeskyně České republiky na historických mapách

V červnu 2016 vydalo nakladatelství Academia další publikaci autora RNDr. Petra Zajíčka se speleologickou tematikou. Autor se zabývá nejen výzkumem, průzkumem a fotografováním jeskyní, ale mezi jeho významné zájmy patří také badatelská činnost v oblasti historie objevování jeskyní.

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Recenze

Nové provozní budovy zpřístupněných jeskyní

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Karel Drbal, Jiří Hebelka

Nové provozní budovy zpřístupněných jeskyní

Správa jeskyní České republiky v letošním roce dokončila rekonstrukce provozních budov u Punkevních a Javoříčských jeskyní s cílem modernizovat staré provozní areály a zvýšit komfort návštěvníků.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf