Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Z naší přírody

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Ohlédnutí za Mezinárodním rokem jeskyní a krasu

Autor: Karel Drbal

Ohlédnutí za Mezinárodním rokem jeskyní a krasu

Nedávno uplynulý rok byl vyhlášen Mezinárodní speleologickou unií (UIS) Mezinárodním rokem jeskyní a krasu (IYCK). Motto této iniciativy zní „Poznávat, rozumět a chránit“. Možná hned v úvodu je vhodné si uvědomit, že krasová krajina zaujímá odhadem asi 20 % zemského povrchu, že krasové zvodně poskytují asi 10 % světové pitné vody a že ročně 150 milionů turistů navštíví jeskyně a přispívá tím do národních ekonomik. Jen tato čísla jsou dostatečným argumentem pro vyhlášení Mezinárodního roku jeskyní a krasu.

Připomeňme si tedy hlavní cíle tohoto projektu. Jedná se především o zlepšení povědomí veřejnosti, jak se jeskyně a kras dotýkají každodenního života doslova miliard lidí na naší planetě. S důrazem na udržitelný rozvoj poukázat na význam krasu a jeskyní, zejména pokud se jedná o kvantitu a kvalitu vody, zemědělství, turistiku a přírodní i kulturní dědictví. Podtrhnout význam řádného hospodaření v krasových oblastech, které je rozhodujícím faktorem v péči o životní prostředí i globální ekonomiku. Dalším cílem je vytvořit a podporovat vzdělávací kapacity zaměřené na vědní disciplíny související s jeskyněmi a krasem. V souvislosti se vzdělávacími kapacitami rozšířit povědomí o nutnosti interakce nejen mezi vědeckými obory, ale i managementem krasových území směřujícím k ochraně životního prostředí a navázání trvalých partnerství.

Projekt_20211207OP120220050
Dokumentace nových pravěkých kreseb v Kateřinské jeskyni datovaných
v roce 2021. Foto Petr Zajíček, archiv SJČR

Široká účast jako základ úspěchu    
K Mezinárodnímu roku jeskyní a krasů se celosvětově přihlásily stovky organizací a spolků od nevládních až po státní i mezinárodní instituce. V České republice spojily síly k zajištění IYCK Správa jeskyní České republiky, Česká speleologická společnost, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká geologická služba. Svou podporu vyjádřilo i Ministerstvo životního prostředí. Prezentace IYCK probíhala v několika úrovních. Ve virtuálním prostoru byly poskytovány informace o významu, cílech a pořádaných akcích na webových stránkách jednotlivých pořadatelských organizací. Další úroveň představovalo vydání tiskových materiálů. Česká speleologická společnost zajistila tisk a distribuci plakátů a letáků. Správa jeskyní České republiky vydala u příležitosti IYCK leták s názvem „Prozkoumej, poznej a chraň“ s informacemi o činnostech, které zůstávají běžným návštěvníkům jeskyní skryty. Tato organizace také přirozeně zajišťovala distribuci tiskových materiálů směrem k veřejnosti prostřednictvím svých čtrnácti veřejnosti zpřístupněných jeskyní. Přibližně 400 000 návštěvníků jeskyní tak mělo příležitost se o akci dozvědět, případně získat materiály. Významným počinem v publikační činnosti bylo i vydání sborníku referátů z konference „Kras, jeskyně a lidé“ v edici Acta speleologica vydávané Správou jeskyní České republiky. Redakce časopisu Vesmír připravila věnovala 12. číslo právě odborným činnostem souvisejícím s krasem a jeskyněmi. V tomto roce vydalo nakladatelství Academia publikaci „Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec“ autorského týmu Zajíček, Oliva, Kostrhun věnovanou jedné z nejvýraznějších osobností naší speleologie. Nelze zapomenout ani na časopis Ochrana přírody, kde je každoročně dáván prostor pro publikování článků se speleologickou tematikou. Mezinárodním počinem bylo vydání slovinské publikace autorky Zupan Hajna „Karst, caves and people“, která s mezinárodním týmem spoluautorů nebývalým způsobem podchytila širokou problematiku výzkumu, popularizace, využívání a ochrany jeskyní a krasu. Tato publikace s množstvím fotografií je nyní překládána do českého jazyka. Další úrovní prezentace IYCK byla výstavní činnost. 

Projekt_20210601OP120220051
Expozice k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu v areálu Punkevních jeskyní.
Foto Petr Zajíček, archiv SJČR

Důraz na akce pro veřejnost
V areálu Punkevních jeskyní byla instalovaná výstava prezentující návštěvníkům činnosti v oblasti péče, výzkumu a ochrany jeskyní nejen Správy jeskyní České republiky, ale i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, České speleologické společnosti a dalších partnerských organizací. V provozní budově Bozkovských dolomitových jeskyní byla instalována výstava fotografií světových jeskyní. Pro zájemce připravoval Archeologický ústav Brno společně se Správou jeskyní České republiky specializované exkurze v rámci akce Archeologické léto s cílem představit nejnovější výzkumy a objevy kresebných čar v Kateřinské jeskyni, které jsou v současné době nejstaršími v České republice. V řadě jeskyní proběhly kulturní akce – koncerty a výstavy – pořádané také u příležitosti IYCK. Zásadní akcí, která beze zbytku splňovala jeden z cílů roku, totiž interakci mezi vědeckými obory, byla odborná konference k problematice udržitelného rozvoje v krasových oblastech „Kras, jeskyně a lidé“. Konferenci pořádala Správa jeskyní České republiky společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Českou speleologickou společností a Českou geologickou službou pod záštitou UIS a hejtmana Jihomoravského kraje a za podpory Ministerstva životního prostředí v Moravském krasu ve dnech 17.–18. září 2021. Konference se zúčastnili pracovníci či členové řady odborných institucí, nevládních organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zákonodárných a správních orgánů. V závěru konference zaznělo z více míst přání, aby v určitých časových periodách obdobná akce pokračovala i v budoucích letech. O podrobném obsahu konference jsme psaliv čísle 6 ročníku 2021 časopisu Ochrana přírody.

Projekt_20121003OP120220052
Dóm Gigantů v Javoříčských jeskyních s překrásnou krápníkovou výzdobou.
Foto Petr Zajíček, archiv SJČR

S koncem roku 2021 akce nekončí
Mezinárodní speleologická unie se rozhodla s ohledem na probíhající pandemii a protipandemická opatření v roce 2021 prodloužit akce pod záštitou IYCK i na rok 2022. Správa jeskyní České republiky je připravena v tomto působit na návštěvníky našich zpřístupněných jeskyní v duchu cílů Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021. Návštěvníci se mohou těšit na některé novinky. Například Mladečské jeskyně (fotografie na obálce) letos návštěvní trasu obohatí o několik diorámat, Chýnovská jeskyně otevře nové návštěvnické středisko s naučnou expozicí a Koněpruské jeskyně dokončí výstavbu Domu přírody Českého krasu. To vše jsou kroky vedoucí ke zlepšení povědomí veřejnosti, jak se jeskyně a kras dotýkají každodenního života. Věřme, že aktivity založené z iniciativy Mezinárodního roku jeskyní a krasu nejenom přetrvají, ale budou se i nadále rozvíjet.