Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

BirdLife International o stavu a výhledu evropské avifauny

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

BirdLife International o stavu a výhledu evropské avifauny

European Red List of Birds
BirdLife International
Publications Office of the European Union Luxembourg 2021. 51 str. ISBN 978-92-76-41039-3

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Zemřel profesor Jan Jeník

Kulér-Medailonky

V neděli 13. 2. 2022 dotlouklo srdce jednoho z předních českých přírodovědců Prof. Ing. Jana Jeníka, CSc., dr.h.c. 

 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Richard Leakey: Výjimečná osobnost s výjimečným osudem

Kulér-Medailonky

Autor: Miroslav Bobek

Richard Leakey: Výjimečná osobnost s výjimečným osudem

Česká Wikipedie charakterizuje Richarda Erskinea Frerea Leakeyho (1944–2022) jako keňského politika a paleontologa. Anglická přidává ještě ochránce přírody. To je již přesnější, ale ani tak to zdaleka nevystihuje šíři jeho zájmů a pestrost životního příběhu.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Za Karlem Gregorem

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Plesník

Za Karlem Gregorem

Čtenářům Ochrany přírody jistě uvízly v paměti působivé snímky přibližující nesporný půvab přírody a krajiny České republiky. Autorem mnohých z nich byl vnímavý, v nejlepším slova smyslu profesionální fotograf Karel Gregor. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Tomáš Just,  průkopník revitalizací vodních toků v ČR, jubiluje

Kulér-Medailonky

Autor: Pavel Pešout

Tomáš Just,  průkopník revitalizací vodních toků v ČR, jubiluje

Na AOPK ČR pracuje celá řada osobností, které se celý život věnují vybranému oboru, jenž aktivně spoluutvářejí. Mezi přední z nich patří bezesporu Ing. Tomáš Just, který se u nás nejvýznamněji zasloužil o založení a etablování oboru revitalizací a renaturací vodních toků. Svou rozsáhlou publikační a přednáškovou činností ovlivnil již několik generací vodohospodářů, plánovačů, tvůrců a ochránců přírody a krajiny. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Konference o invazních druzích

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Růžička

Konference o invazních druzích

Již osmá konference Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity se konala 8. února 2022. Tématem byly tentokrát invazní druhy. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020 pro AOPK ČR

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Cenu vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z. s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., pod záštitou ministrů zemědělství a životního prostředí. AOPK ČR ji získala za revitalizaci přírodní rezervace U sedmi rybníků. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Národní park Křivoklátsko bude nejen lépe chránit přírodu, ale podpoří rozvoj regionu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva MŽP

Ministerstvo životního prostředí zahájí v nejbližší době proces vyhlašování národního parku Křivoklátsko, který by se měl rozkládat na 16 % nejcennějšího území stávající chráněné krajinné oblasti. Naprostá většina těchto pozemků je ve vlastnictví státu. Nový národní park by měl chránit zdejší rozmanité lesy, skály a suťoviska, stepi, neprostupná údolí, kaňon řeky Berounky, domov desítek ohrožených rostlin a živočichů. Jde o nebývale pestrý a k tomu největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR s velkou rozmanitostí přírody. Vznik národního parku znamená i významný krok k vytvoření podmínek pro lepší ochranu tohoto území, zejména lesních porostů, ale samozřejmě i rozkvět obcí v regionu.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf