Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Ivan Balák, Eduard Hofmann a kol. – Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové akti

Kulér-Recenze

Autor: Jan Miklín

Ivan Balák, Eduard Hofmann a kol. – Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové akti

Moravský kras a okolí nově představuje Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity, který vznikl na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Kromě tištěné verze je volně k dispozici ke stažení ve formátu PDF, což jistě výrazně rozšíří okruh uživatelů publikace. Podoba a obsah atlasu vycházely z potřeb výuky budoucích učitelů na PdF MU, nicméně publikace je určitě vhodná i pro další zájemce o přírodu a krajinu Moravského krasu. Určitě by neměla chybět například v Domě přírody Moravského krasu či středních školách regionu.

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Metodika zlepšování morfologického stavu vodních toků Tomáš Just a kol., 2020

Kulér-Recenze

Autor: Jan Koutný

Metodika zlepšování morfologického stavu vodních toků Tomáš Just a kol., 2020

Ochrana a zlepšování neutěšeného stavu naší říční sítě je bezesporu jedním ze základních témat ochrany přírody. Dobrý morfologický stav našich potoků a řek je klíčem k jejich správnému fungování, a to jak v době sucha, tak v době povodní. Jak našim vodním tokům a jejich nivám nejlépe pomoci a co přesně můžeme dělat, nám pomůže pochopit nová metodická publikace, která se jmenuje „Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků: Revitalizace, dílčí vodohospodářská opatření, podpora renaturačních procesů“ a která je dílem kolektivu autorů v čele s Tomášem Justem.  

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Česká komise pro UNESCO nesouhlasí s návrhem nového stavebního zákona a způsobem jeho projednávání

Kulér: Názory a polemika

Autor: Jaromír Kosejk

V lednu 2021 bylo v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR), který byl určen jako garanční výbor k projednávání vládního návrhu nového stavebního zákona a doprovodného změnového zákona, načteno několik pozměňovacích návrhů, včetně komplexního pozměňovacího návrhu (KPN) předloženého skupinou koaličních poslanců a KPN předloženého několika opozičními poslanci z různých stran. K těmto návrhům měla dotčená ministerstva včetně Ministerstva životního prostředí (MŽP) v nepřiměřeně krátké lhůtě možnost zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj své připomínky. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Národní parky (opět) v ohrožení

Názory a polemika

Autor: Vladimír Mana

Národní parky (opět) v ohrožení

Poslanec Martin Kolovratník podal do Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PsP) větší množství pozměňovacích návrhů k tzv. změnovému zákonu, který je projednáván společně s návrhem nového stavebního zákona. Změnový zákon mění v návaznosti na nový stavební zákon desítky platných právních předpisů, z nichž několik přímo souvisí s ochranou životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Informační systém ochrany přírody registrován jako agendový informační systém veřejné správy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vladimír Zárybnický

Na konci roku 2020 se Informační systém ochrany přírody (ISOP), který provozuje AOPK ČR, stal „registrovaným“ informačním systémem veřejné správy (ISVS). Stalo se tak schválením registrace ISOP v centrálním registru Ministerstvem vnitra ČR, jež je správcem Informačního systému o ISVS. Označením ISVS lze označit funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy – § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále jen „zákon o ISVS“). 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Prestižní cena IENE putuje letos do ČR

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Prestižní cena IENE putuje letos do ČR

Prestižní mezinárodní ocenění IENE (Infra Eco Network Europe) za významný přínos při omezování vlivu dopravy na přírodu získal letos v lednu Václav Hlaváč z AOPK ČR. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Další záchranný program – tentokrát pro hořečky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Koncem roku MŽP schválilo další záchranný program, tentokrát hned pro dva taxony – pro hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). Oba patří u nás mezi vzácné a mizející a v červeném seznamu mezi kriticky ohrožené. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Cenu AOPK ČR letos získaly dvě výjimečné ženy a jeden státní podnik

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Cenu AOPK ČR letos získaly dvě výjimečné ženy a jeden státní podnik

Cena AOPK ČR se již potřetí udělovala na konferenci K vybraným otázkám naší přírody a krajiny, kterou AOPK ČR pořádá spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí. Cena chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf