Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Vladimír Zárybnický

Informační systém ochrany přírody registrován jako agendový informační systém veřejné správy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vladimír Zárybnický

Na konci roku 2020 se Informační systém ochrany přírody (ISOP), který provozuje AOPK ČR, stal „registrovaným“ informačním systémem veřejné správy (ISVS). Stalo se tak schválením registrace ISOP v centrálním registru Ministerstvem vnitra ČR, jež je správcem Informačního systému o ISVS. Označením ISVS lze označit funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy – § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále jen „zákon o ISVS“). 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf