Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Metodika zlepšování morfologického stavu vodních toků Tomáš Just a kol., 2020

Autor: Jan Koutný

Metodika zlepšování morfologického stavu vodních toků Tomáš Just a kol., 2020

Ochrana a zlepšování neutěšeného stavu naší říční sítě je bezesporu jedním ze základních témat ochrany přírody. Dobrý morfologický stav našich potoků a řek je klíčem k jejich správnému fungování, a to jak v době sucha, tak v době povodní. Jak našim vodním tokům a jejich nivám nejlépe pomoci a co přesně můžeme dělat, nám pomůže pochopit nová metodická publikace, která se jmenuje „Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků: Revitalizace, dílčí vodohospodářská opatření, podpora renaturačních procesů“ a která je dílem kolektivu autorů v čele s Tomášem Justem.  

Metodika je rozsáhlá, má 362 stran, text metodiky je bohatě doplněn 330 barevnými fotografiemi (včetně fotografií ze zahraničních akcí) a 50 vyobrazeními. Jednotlivé kapitoly metodiky postupně rozkrývají a vysvětlují aktuální problematiku revitalizací a renaturalizací v České republice. Hlavními body a logickou kostrou knihy jsou: problematika přírodních vodních toků jako revitalizačních vzorů v první kapitole, návod, jak postupovat při návrhu přírodě blízkého revitalizačního koryta ve čtvrté kapitole, akcent na samovolné zpřírodňování technických úprav říční sítě v kapitole osmé anebo třeba  intravilánové revitalizace v kapitole desáté – to je jedno z velkých témat hlavního autora Tomáše Justa. 

Metodika je na závěr doplněna o část s ukázkami 31 příkladů realizací investičních opatření od nás i z Německa či Rakouska – zemí, které jsou na špici evropských revitalizačních snah. Teorie z první části ožívá v druhé části v praktických příkladech, které celou problematiku názorně dokreslují.

Výše uvedený suchý výčet parametrů díla ale neříká o knize zdaleka vše. Tomáš Just, jako autor velké většiny textu, je zkušený pisatel a svérázný myslitel v oboru. Jeho text je kovaný, a to jak po stránce odborné (problematika je pozoruhodně jemně nuancovaná), tak i jazykové. Just píše vlastním charakteristickým, velmi jadrným jazykem a neváhá osvěžit text neformálními výrazy a břitkým humorem („Ano, bobr je striktní býložravec, nežere ryby ani tělesně slabší členy rybářských sdružení“), který čtenáře přinutí se občas pousmát, ale nic lepšího než čtenářskou zajímavost nelze kvalitnímu odbornému textu přát. 

Dílo vyšlo v ediční řadě metodik AOPK ČR a vzhledem k obsahu, rozsahu i způsobu zpracování je výjimečné. Může se z něj těšit jak odborná, tak i laická veřejnost, je zdrojem praktických znalostí o našich tocích a ten, kdo jej pečlivě přečte, může o našich potocích a řekách hned začít uvažovat v hlubších a komplexnějších souvislostech. Celý kolektiv autorů udělal dobrou a záslužnou věc. Však si to naše v posledních sto letech těžce zkoušené toky zaslouží.