Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ivan Balák, Eduard Hofmann a kol. – Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové akti

Autor: Jan Miklín

Ivan Balák, Eduard Hofmann a kol. – Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové akti

Moravský kras a okolí nově představuje Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity, který vznikl na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Kromě tištěné verze je volně k dispozici ke stažení ve formátu PDF, což jistě výrazně rozšíří okruh uživatelů publikace. Podoba a obsah atlasu vycházely z potřeb výuky budoucích učitelů na PdF MU, nicméně publikace je určitě vhodná i pro další zájemce o přírodu a krajinu Moravského krasu. Určitě by neměla chybět například v Domě přírody Moravského krasu či středních školách regionu.

Atlas tvoří dvě hlavní části. První přináší tematické mapy a charakteristiku oblasti v klasickém členění od geologie přes vegetaci či ochranu přírody po administrativní členění nebo kulturní památky. Mapy v měřítku nejčastěji 1 : 160 000 doplňuje text a obrazová dokumentace. Hlavní předností těchto map – vycházejících z běžně dostupných podkladů či mapových aplikací – je komplexní prezentace celé palety dat v jednotném designu a měřítku, což usnadní hledání vztahů a souvislostí mezi jednotlivými „krajinnými vrstvami“. Některé detaily u map však vzbuzují otázky, například proč stínovaný reliéf není použitý jako podklad i map vegetace a krajinného krytu (které s reliéfem bezesporu také souvisí)? Méně odbornou veřejnost (rozuměj nestudenty geografie) může od četby odrazovat text psaný klasickým odborným stylem – stejné množství informací by šlo bezesporu podat i přístupněji a zajímavěji.

Druhou část pak tvoří 56 listů topografických map v měřítku 1 : 20 000. S tematickou částí jsou nápaditě propojeny znázorněním mřížky listokladu v tematických mapách, což usnadňuje vyhledání tematických informací k daným místům. Podobně nápaditá jsou i dvě pravítka pro snadné měření vzdáleností, zeměpisných souřadnic či azimutů, která jsou součástí publikace. Méně nápaditá je bohužel podoba map – celkově působí poměrně tmavě, typograficky chudě a styl použitých bodových značek dost zastarale. Hlavní otázkou však je, nakolik je v dnešní době mobilních mapových aplikací (s běžně dostupnými kvalitními mapovými poklady) prakticky využitelná taková topografická mapa, navíc rozdělená na desítky jednotlivých listů svázaných v knize. Pro použití v terénu a orientaci v širších vztazích by určitě byla užitečnější mapa na jednom listu (který by mohl být do knihy vložen složený); při použití standardnějšího měřítka 1 : 25 000 by se rozměry příliš nelišil od některých turistických map.

Přes výše uvedené výhrady lze publikaci Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity Ivana Baláka a kolektivu doporučit všem, které příroda, krajina a prostorové souvislosti Moravského krasu zajímají.