Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Další záchranný program – tentokrát pro hořečky

Autor: Karolína Šůlová

Koncem roku MŽP schválilo další záchranný program, tentokrát hned pro dva taxony – pro hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). Oba patří u nás mezi vzácné a mizející a v červeném seznamu mezi kriticky ohrožené. 

Hořeček nahořklý byl dříve lokálně považován za rozšířený druh. V současné době je evidován na 57 lokalitách, z nichž jen 23 hostí velké a středně velké populace. Hořeček drsný Sturmův byl v České republice historicky doložen na více než stovce míst. Nyní roste na pouhých devíti, na jediném z nich – národní přírodní památce Kocelovické pastviny – se hořečkům skutečně daří.   

Základem záchranného programu je především nastavení a dlouhodobé udržení vhodné péče o lokality výskytu, která zahrnuje nejčastěji seč, případně pastvu v kombinaci s různou formou narušování travního porostu. Stejně tak je důležité i vhodné načasování jednotlivých aktivit.

Záchranný program přistupuje k ochraně hořečků komplexně. Kombinuje péči o lokality výskytu i o samotný druh, zahrnuje výzkum, vyhodnocování toho, zda je péče dostatečná, a v neposlední řadě i komunikaci s vlastníky a hospodáři. Více na zachranneprogramy.cz.