Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: František Pojer, Hana Hofmeistrová

Konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras

Rok 2022 byl v Českém krasu ve znamení 50. výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti Český kras. Zřizovací výnos má datum 12. dubna 1972. Vyvrcholením akcí připomínajících toto výročí byla odborná konference „Český kras včera, dnes a zítra“, která se konala ve dnech 3.–4. listopadu 2022 ve Svatém Janu pod Skalou v areálu zdejšího kláštera, kde dnes sídlí Svatojánská kolej – vyšší odborná škola. Příznačné je, že ve stejných kulisách unikátního místa se specifickým geniem loci probíhala také konference k 40. výročí před deseti lety. Další zajímavostí je, že ve zdejší škole působil několik let Jan Svatopluk Procházka, význačný prvorepublikový přírodovědec a učitel, který již v té době navrhoval ochranu přírody a krajiny svatojánského údolí.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

1. ročník konference Kras, jeskyně a lidé

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vít Baldík

1. ročník konference Kras, jeskyně a lidé

Ve dnech 23.–24. září 2022 uspořádala Česká geologická služba ve spolupráci s Českou speleologickou společností, Správou jeskyní ČR a AOPK – CHKO Moravský kras 1. ročník vědecké konference k problematice udržitelného rozvoje v krasových oblastech „Kras, jeskyně a lidé”.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

14. vědecká konference „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karel Drbal

14. vědecká konference „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

Ve dnech 6.–8. září 2022 se konal na Slovensku v Liptovském Mikuláši již 14. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“. Akce zaměřená výhradně na speleologickou problematiku se tradičně koná v dvouletých intervalech.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Seminář k poškozování biodiverzity přemnoženou spárkatou zvěří

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová, Jana Javorská

Seminář k poškozování biodiverzity přemnoženou spárkatou zvěří

V posledních letech neúměrně narůstají škody způsobené přemnoženou spárkatou zvěří, především daňky, jeleny sika či divokými prasaty. Začínají si to uvědomovat nejen vlastníci a uživatelé lesů a zemědělské půdy, ale dochází i k vážnému poškození přírody v chráněných územích. Někdy je to přímá likvidace rostlin okusem či vyrytím (často jsou tak ohroženy populace chráněných druhů, jako jsou orchideje či mečíky), jindy zvěř znemožňuje přirozenou obnovu lesa okusem mladých stromků.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference „Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou – příležitost ke zm

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Růžička

Konferenci organizovala začátkem října 2022 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity a zúčastnilo se jí téměř 150 zástupců akademické sféry, vlastníků a lesních hospodářů, státní ochrany přírody, nevládních organizací a studentů. Zaznělo 16 odborných příspěvků k tématu péče o les zatížený kůrovcovou kalamitou. Většina účastníků vyrazila druhý den na terénní exkurzi do 3. a 2. zóny CHKO Jeseníky, kde se zasahovalo proti kůrovci, a k NPR Rejvíz a PR Suchý vrch.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Evropský kongres ochranářské biologie v Praze

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Růžička

Ve dnech 22.–26. srpna 2022 proběhl v Praze 6. Evropský kongres ochranářské biologie. Čeští vědci a ochránci přírody měli příležitost účastnit se této události podruhé v České republice v kampusu České zemědělské univerzity. Na rozdíl od kongresu v roce 2009 využilo tuto výjimečnou příležitost jen minimum českých zástupců a i celkový počet účastníků – 800 ze 45 zemí světa byl nižší, než je na podobných akcích zvykem. Jako u dalších mezinárodních setkání se na nižší účasti podepsala pandemie nemoci covid-19.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Měli ji zavést uranovou hlušinou. Teď je z ní Strom roku.

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Vítězkou letošní ankety Strom roku se ziskem 2452 hlasů se stala Hrušeň hnilička z obce Drásov na Příbramsku. Dnes večer to na brněnské hvězdárně oznámili pořadatelé z Nadace Partnerství. Po předloňském úspěchu Jabloně U Lidmanů se jedná o teprve druhé zlato pro ovocný strom. Na stříbrnou štaci se během posledního týdne tajného hlasování prodral Javor babyka z Ústí nad Orlicí s 1132 hlasy. Bronz získal opět ovocný strom – Sousedská hruška z Kralic nad Oslavou s 812 hlasy. Celkem ve zpoplatněném hlasování volilo svého favorita přes 6500 lidí. Výtěžek bezmála 215 000 korun putuje na arboristické ošetření a nové výsadby. Kompletní pořadí je na www.stromroku.cz.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Biogeography of the Carpathians

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ivana Jongepierová

Ve dnech 12.–14. září 2022 se na Albertově v Praze konalo 3. interdisciplinární symposium Biogeography of the Carpathians, které pořádala Přírodovědecká fakulta UK Praha pod vedením Patrika Mráze, ve spolupráci s AOPK ČR, MŽP ČR a Journal of Biogeography. Účastnilo se ho přes 80 odborníků a studentů, především ze zemí Karpatského oblouku . Bylo předneseno 29 prezentací a představeno 40 plakátových sdělení týkajících se biodiverzity a vývoje karpatské přírody.

 

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

13. konference Society for Ecological Restoration: Restoring Nature, Reconnecting People

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová, Klára Čámská, Radka Broumová

Ve dnech 5.–9. září 2022 se po dvou letech odkladů prezenčně konala ve španělském Alicante 13. konference SER (Society for Ecological Restoration) nazvaná Restoring Nature, Reconnecting People. Zúčastnilo se jí téměř 400 vědců, ochranářů a praktiků nejen z Evropy, ale i ze zámoří.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Budování klimaticky odolné krajiny – vlajková konference českého předsednictví v životním prostředí

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ladislav Miko

Priority českého předsednictví v Radě Evropské unie v druhém pololetí roku 2022 do značné míry určil stav projednávání významných legislativních iniciativ současné Evropské komise – především jde o celou řadu právních norem v souvislosti se schválenou novou Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal), zejména pak balíček opatření k dosažení cíle uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050, zvaný Fit for 55 – s cílem snížit emise CO2 do roku 2030 o 55 % . K probíhajícím legislativním procesům patří i právní normy k zastavení velkoplošného odlesňování, nařízení o bateriích nebo návrh Evropské komise o obnově přírody (Nature Restoration Law) . Velký objem legislativní práce, ať už s cílem dosáhnout společné pozice Rady, nebo v následném jednání s Evropským parlamentem v tzv . trialozích, nenechával takřka žádný prostor pro extenzivní rozšiřování předsednické agendy, a to zejména s ohledem na limitovaný čas a také nezbytně omezené kapacity předsednického týmu.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf