Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

20 let biosférické rezervace  Bílé Karpaty

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Libor Ambrozek

20 let biosférické rezervace  Bílé Karpaty

Letos uplynulo už 20 let od okamžiku, kdy byla chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO. Dostala se tak do dobré společnosti nejvýznamnějších přírodních a kulturních krajin naší planety. Při této příležitosti uspořádala Správa CHKO Bílé Karpaty slavnostní konferenci, jejíž program zdůraznil výjimečnost území a oprávněnost jeho postavení ve světě. Zúčastnilo se jí na 150 odborníků, kteří 8. listopadu 2016 zaplnili sál Panského dvora ve Veselí nad Moravou. Úvod patřil předsedovi Národního komitétu MAB, Ivanu Ryndovi a tématu role biosférických rezevací.

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

9. panevropská konference Evropského zeleného pásu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Růžička

Již po deváté se sešli zástupci 24 zemí na konferenci věnované spolupráci a ochraně Evropského zeleného pásu. Konference se uskutečnila počátkem listopadu 2016 v národním parku Koli ve finské Karélii, asi 50 km od hranic s Ruskem.

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

90. výročí zpřístupnění Zbrašovských aragonitových jeskyní

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Barbora Šimečková

90. výročí zpřístupnění Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou unikátním jeskynním systémem hydrotermálního původu. Leží v údolním svahu řeky v lázních Teplice nad Bečvou nedaleko města Hranice. Celková délka systému činí 1435 m, návštěvní trasa je dlouhá 375 m. Spolu s dalšími 13 zpřístupněnými jeskyněmi u nás jsou organizačně začleněny do Správy jeskyní ČR.

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Dvakrát o velkých evropských šelmách

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Jindřiška Jelínková, Jan Plesník

Dvakrát o velkých evropských šelmách

Velké šelmy, vlk obecný (Canis lupus), medvěd hnědý (Ursus arctos) a rys ostrovid (Lynx lynx), se v poslední době šíří na našem kontinentě i do míst, kde v minulosti byly zcela vyhubeny nebo kde se jejich počet v důsledku pronásledování člověkem výrazně snížil. Příčinu návratu zmiňovaných savčích predátorů spatřujeme nejen v jejich dlouhodobé ochraně alespoň v části jejich areálu rozšíření, ale i v jejich překvapivé schopnosti se přizpůsobit životu také v lidmi značně pozměněné krajině a v neposlední řadě ve zvýšení stavů základní kořisti. Není žádným tajemstvím, že hustota volně žijících velkých kopytníků v Evropě je v současnosti nejvyšší v historii.

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Národní parky v novém

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miloš Babiš

Národní parky v novém

V dubnu letošního roku jsem měl jako člen výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny možnost navštívit Národní park Šumava, konkrétně česko-rakousko-bavorské trojmezí, a hovořit se zástupci správy Národního parku o ochraně místní přírody, rozvoji a plánech do budoucna a také o připravovaných právních předpisech, týkajících se národních parků.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Záchrana outloňů váhavých na Sumatře

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Lucie Čižmárová

Záchrana outloňů váhavých na Sumatře

Indonésie je jednou ze zemí s nejúžasnější biologickou rozmanitostí, s mnoha druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a dalších organismů, které nenajdete nikde jinde na světě. Nicméně i ve zmiňované ostrovní zemi ustupují pralesy a s nimi i jejich fauna a flóra z hospodářského hlediska lukrativnější činnosti, jako je pěstování palmy olejné a následná výroba palmového oleje. Jsou však druhy zvířat, které víc než úbytek jejich přirozeného prostředí ohrožuje jiný činitel – ilegální obchod. Mezi takové patří právě i outloni.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

A znovu neonikotinoidy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

A znovu neonikotinoidy

Neonikotinoidy, chemické sloučeniny odvozené z nikotinu, patří celosvětově k nejlevnějším a také v praxi nejrozšířenějším látkám určeným k hubení ekonomicky a epidemiologicky závažného hmyzu. I přes nízkou cenu představují celou třetinu globálního trhu s insekticidy, jsou registrovány ve 120 zemích a ošetřují se jimi zejména kukuřice, řepka olejka, bavlník a cukrová třtina (Simon-Delso et al. 2014). I když se mohou rozprašovat nebo vpravovat do stonků či kmenů ošetřovaných rostlin, nejčastěji se jimi moří semena, takže je následně obsahují celé rostliny.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Konference České národní parky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Konference České národní parky

V jubilejním roce 25. výročí vzniku národních parků Šumava a Podyjí se uskutečnila první mezinárodní konference na téma České národní parky. Konferenci předcházelo slavnostní setkání osobností spojených s našimi národními parky v Lichtenštejnském paláci, kde ministr životního prostředí Richard Brabec opakovaně vyzdvihl význam národních parků. Na samotné konferenci pak to nejdůležitější ze své historie i současnosti prezentovaly nejenom všechny naše národní parky se svými přeshraničními protějšky, ale zazněla i vystoupení zahraničních účastníků. K nejzajímavějším patřila prezentace Karla Fried­richa  Sinnera z EUROPARC Deutschland, o metodice a výsledcích hodnocení národních parků v Německu a Rakousku, kdy ambicí je, aby se vyvinutá metodika stala standardem pro hodnocení evropských národních parků. Neméně zajímavou byla prezentace Ruediho Hallera (Švýcarsko), ředitele pro výzkum a geoinformace Švýcarského národního parku, na téma Švýcarský národní park: minulost, současnost a poučení pro budoucnost.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

10. evropská konference o ekologické obnově

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová, Karel Fajmon

Ekologie obnovy (restoration ecology) je komplexní vědní obor zabývající se obnovou přírodě blízkých stanovišť na místech narušených činností člověka. Poskytuje vědecké podklady pro praktickou ekologickou obnovu a prosazuje v co možná největší míře využívání spontánní či řízené sukcese – bez nadbytečného používání klasických způsobů technické rekultivace.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Konference TransParcNet 2016 v Českosaském Švýcarsku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Handrij Härtel, Tomáš Salov

Konference TransParcNet 2016 v Českosaském Švýcarsku

Pod zkratkou TransParcNet se skrývá sdružení přeshraničních velkoplošných chráněných území (parků), které jsou certifikovány v rámci programu Federace Europarc „Transboundary Parks – Following Natureʼs Design“.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti