Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Informační systém ochrany přírody registrován jako agendový informační systém veřejné správy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vladimír Zárybnický

Na konci roku 2020 se Informační systém ochrany přírody (ISOP), který provozuje AOPK ČR, stal „registrovaným“ informačním systémem veřejné správy (ISVS). Stalo se tak schválením registrace ISOP v centrálním registru Ministerstvem vnitra ČR, jež je správcem Informačního systému o ISVS. Označením ISVS lze označit funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy – § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále jen „zákon o ISVS“). 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Prestižní cena IENE putuje letos do ČR

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Prestižní cena IENE putuje letos do ČR

Prestižní mezinárodní ocenění IENE (Infra Eco Network Europe) za významný přínos při omezování vlivu dopravy na přírodu získal letos v lednu Václav Hlaváč z AOPK ČR. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Další záchranný program – tentokrát pro hořečky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Koncem roku MŽP schválilo další záchranný program, tentokrát hned pro dva taxony – pro hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). Oba patří u nás mezi vzácné a mizející a v červeném seznamu mezi kriticky ohrožené. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Cenu AOPK ČR letos získaly dvě výjimečné ženy a jeden státní podnik

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Cenu AOPK ČR letos získaly dvě výjimečné ženy a jeden státní podnik

Cena AOPK ČR se již potřetí udělovala na konferenci K vybraným otázkám naší přírody a krajiny, kterou AOPK ČR pořádá spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí. Cena chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Česká cena za architekturu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jaromír Kosejk, Vladimír Mikeš

Mimořádnou cenu, kterou AOPK ČR uděluje v soutěži Česká cena za architekturu, získala v roce 2020 „Rozhledna na Velké Deštné“ od kanceláře Architekti.in, autorů Lukáše Svobody a Tomáše Juráka. Stojí na nejvyšší hoře Orlických hor ve výšce 1116  m n. m. v místě, kde se v minulosti vystřídalo několik dřevěných rozhleden. Je vysoká více než 18,5  m a tvoří ji ocelová konstrukce se schodištěm a dřevěné opláštění. Podoba rozhledny nepravidelného půdorysu odkazuje na místní podmínky, kterým dominují dva živly, déšť a vítr. Dřevěné opláštění je inspirováno deštěm unášeným větrem od bezvětří po orkán. AOPK ČR ocenila zejména respekt novostavby vůči přírodnímu prostředí včetně přiměřené výšky zohledňující dorůstání okolních stromů, užití dřeva jako přírodního materiálu pro viditelnou část konstrukce a originalitu půdorysného řešení, které zároveň umožňuje vnímat jednoduchou vertikalitu stavby z dálkových pohledů. Cenu AOPK ČR udělovala již počtvrté. Právě respekt stavby k okolí Agentura ocenila i v souvislosti se stavbou rozhledny na polské straně Králického Sněžníku, která se tam naopak vůbec nehodí a to jak z hlediska vlivu na přírodu, tak na krajinné hodnoty.

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Sedmá konference K vybraným otázkám ochrany přírody a krajiny

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Již tradiční společná konference AOPK ČR a ČZU, Fakulty životního prostředí, se konala 28. 1. 2021, kvůli epidemickým opatřením pouze online. Tématem letošního ročníku bylo Jak zadržet vodu v krajině. Konferenci zahájili ministr životního prostředí Richard Brabec, ředitel AOPK ČR František Pelc a děkan Fakulty životního prostředí Vladimír Bejček. Přednášeli zástupci AOPK ČR, LČR, Povodí Vltavy i Moravy, České geologické služby, pražského magistrátu, MŽP i Mze. K nejzajímavějším příspěvkům patřilo vystoupení pana Michala Hrdličky, soukromého zemědělce z Brníčka, který popisoval, co pro zadržení vody na svých a pronajatých pozemcích dělá. Konferenci sledovaly tři stovky účastníků, tématu vody v krajině je věnováno i poslední loňské číslo tohoto časopisu.  

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Padesát let celosvětové ochrany mokřadů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Padesát let celosvětové ochrany mokřadů

Světový den mokřadů se slaví každoročně 2. února na památku podpisu mezinárodní úmluvy na ochranu mokřadů, která byla podepsána v íránském Ramsaru přesně před 50 lety.

Mokřady patří k nejohroženějším místům u nás i ve světě. Mnoho mokřadů bylo v minulosti poškozeno, odvodněno, nebo dokonce zcela zničeno. Za posledních sto let jich jen v Evropě zanikla většina. Musely ustoupit intenzivnímu zemědělství i výstavbě. Ramsarská úmluva je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních smluv v oblasti ochrany přírody. Zároveň je jedinou, která chrání konkrétní typ biotopu. U nás je na seznam mezinárodně významných mokřadů zapsáno čtrnáct míst,“ říká František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Přenosná rakovina tváře  ďábly medvědovité zřejmě nevyhubí

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Přenosná rakovina tváře  ďábly medvědovité zřejmě nevyhubí

I přes zvýšenou pozornost věnovanou v důsledku pandemie nemoci covid-19 chorobám volně žijících živočichů mezi širokou i odbornou veřejností téměř zapadly novější informace o vývoji jiné rychle se šířící infekce – nádorového onemocnění tváře (DFDT), vyskytující se u známého dravého vačnatce ďábla medvědovitého (Sarcophilus harrisii).  

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Povodeň na Tachovských vodopádech

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vlastimil Pilous

Povodeň na Tachovských vodopádech

Když jsem počátkem loňského června odevzdával článek o pěnovcových vodopádech Českého ráje do Ochrany přírody č. 4/2020, netušil jsem, jakého obratu se téměř vzápětí dočkají Tachovské vodopády. Událost ze 14. června ukázala, že klimatické změny mají ještě další, bohužel fatálnější dopad na existenci tohoto typu vodopádů. Jsou ohroženy nejen stále se zmenšujícími průtoky na malých pramenných vodotečích, jak je uvedeno v prvním článku, ale ještě víc mimořádně velkými průtoky při extrémních srážkových epizodách, jejichž frekvence na našem území v důsledku klimatických změn stále stoupá.

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf