Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Informační středisko CHKO Český kras ve Svatém Janu pod Skalou a memorandum o spolupráci s destinačn

Autor: František Pojer

Informační středisko CHKO Český kras ve Svatém Janu pod Skalou a memorandum o spolupráci s destinačn

Dům přírody Českého krasu se staví u Koněpruských jeskyní od loňského roku a během roku příštího bude stavba dokončena. Bude to v roce 2022, kdy si připomeneme 50 let od vyhlášení CHKO Český kras (duben 1972). Od jara letošního roku je také v plném provozu Informační středisko CHKO Český kras ve Svatém Janu pod Skalou, v malebné vesničce s výraznou historií a památkami v srdci Českého krasu. Infocentrum je součástí programu AOPK ČR Dům přírody a provozuje jej obec Svatý Jan pod Skalou s finanční podporou AOPK ČR. Zkušební provoz v režii obce probíhal již v loňském roce, ovšem s přestávkami způsobenými covidovými opatřeními. Přízemí budovy bývalé fary k tomuto účelu propůjčila Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická, která sídlí v prostorech původního barokního kláštera vyhlášeného v roce 2018 za národní kulturní památku. Obec se nachází asi 20 km jihozápadně od Prahy na okraji národní přírodní rezervace Karlštejn v těsné blízkosti dvou naučných stezek a na turistické trase vyznačené již v roce 1889. Jedinečná vyhlídka Na Skále u Kříže láká tisíce návštěvníků.

Dne 9. října 2021 se v infocentru uskutečnila vernisáž výstavy nebeských fotografií Jiřího Jirouška „Český kras z ptačí perspektivy“, která potrvá až do května roku 2022. Nádherné fotografie pořizované z motorového paraglidu mají okouzlující atmosféru výšek, ranních mlh či slunečních paprsků a jistě stojí za zhlédnutí. 

Při příležitosti vernisáže výstavy došlo k podepsání memoranda o spolupráci mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a destinační agenturou Berounsko. Tyto dvě organizace budou společně prosazovat osvětu ochrany přírody včetně udržitelného cestovního ruchu, rozvíjet činnost informačních středisek a domů přírody na území CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko a spolupracovat na dalších projektech, které souvisejí s ochranou přírody a turismem.