Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Návštěvnický pas pro chráněné krajinné oblasti a národní parky získal v soutěži TURISTPROPAG zvláštn

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Návštěvnický pas pro chráněné krajinné oblasti a národní parky získal v soutěži TURISTPROPAG zvláštn

Do 5. ročníku mezinárodní přehlídky turisticko-propagačních materiálů přihlásilo 98 vydavatelů z řad obcí, měst, neziskových organizací nebo podnikatelů v cestovním ruchu na dvě stovky různých materiálů. Ceny jsou každoročně udělovány v 15 kategoriích, jako jsou trhací mapy, průvodci, letáky, knižní publikace, kalendáře nebo také mobilní aplikace a další. Každý z porotců pak ještě uděluje zvláštní cenu. Jednu z nich obdržela – od společnosti COT Group – i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR za návštěvnický pas pro chráněné krajinné oblasti a národní parky.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ovce, kozy, kosy, hrábě a křovinořezy pomáhají přírodě

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Ovce, kozy, kosy, hrábě a křovinořezy pomáhají přírodě

Pestrou krajinu Českého středohoří pomáhalo stovky let udržovat tradiční zemědělské hospodaření. Poté, co lidé původní způsob obhospodařování opustili, začaly zdejší stepi, suché travnaté stráně, ale i světlé lesy, které se nehodily k zemědělské velkovýrobě, postupně zarůstat. Vzácní živočichové a rostliny, jako jsou ještěrka zelená, přástevník kostivalový, saranče skalní, střevíčník pantoflíček, kavyl olysalý a koniklec otevřený, mizeli. Na jejich záchranu je zaměřen šestiletý projekt LIFE České středohoří, který je právě v polovině.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

V CHKO Žďárské vrchy otevřen nový Dům přírody

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

V CHKO Žďárské vrchy otevřen nový Dům přírody

Ministr životního prostředí Richard Brabec a místopředseda Senátu Milan Štěch koncem června slavnostně zahájili provoz devátého Domu přírody v České republice. Toto návštěvnické středisko v Krátké u Sněžného otevřeli společně s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem a dalšími hosty. 

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ocenění pro Přírodu č. 37

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Ocenění pro Přírodu č. 37

Monografie je k nahlédnutí v archivu časopisu Příroda na https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/127/070058.pdf?seek=1569925646

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Pomáhají chráněná území v USA ohroženým druhům?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Pomáhají chráněná území v USA ohroženým druhům?

Územní ochrana patří i ve Spojených státech k tradičním způsobům péče o přírodní a krajinné dědictví. Právě v USA vznikl vyhlášením části povodí řeky Yellowstone v r. 1872 první národní park na světě. 

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

African Parks

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Pavel Šimek

African Parks

V současné době se v Africe nachází více než 7000 chráněných přírodních území různých kategorií, od národních parků až po soukromé rezervace. Průměrné roční náklady na správu jednoho hektaru chráněného území se odhadují na 7 až 8 USD (155–177 Kč). Do péče o přírodní dědictví v subsaharské Africe se významným způsobem zapojila také nevládní nezisková organizace African Parks, která má hlavní sídlo v jihoafrickém Johannesburgu a spravuje 17 velkých přírodních území v 11 státech Afriky o celkové rozloze téměř 17 milionů hektarů., převážně v politicky a bezpečnostně nestabilních oblastech, a to po dohodě s vládami jednotlivých zemí.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Vhodná opatření mohou snížit úhyn dropů na elektrovodech

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Vhodná opatření mohou snížit úhyn dropů na elektrovodech

Střety s elektrickým vedením představují častou příčinu člověkem vyvolaných úhynů ptáků: jenom ve Spojených státech jim padnou za oběť ročně desítky milionů opeřenců. U druhů, u nichž dochází k usmrcení či zranění na elektrovodech častěji, může zmiňovaný činitel ovlivnit přežívání celých populací. Mezi takové patří i dropové.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Jak souvisí FSC kontrolované dřevo s ochranou přírody?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Duda, Karel Chobot

Jak souvisí FSC kontrolované dřevo s ochranou přírody?

Česká republika patří dlouhodobě k zemím, ve kterých společnosti nakupující dřevo pro své FSC výrobky používají nejvíce FSC kontrolovaného dřeva (FSC Controlled Wood). Tento text představuje, co to v praxi pro český lesnicko-dřevařský sektor znamená a jakou roli v tomto mechanismu hraje ochrana přírody.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Při vysazování stromů nemá jít jen o počet

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Marcela Plesníková, Jan Plesník

Při vysazování stromů nemá jít jen o počet

Vysazování stromů bývá všeobecně považováno za jeden z možných způsobů omezování dopadů probíhajících a očekávaných změn podnebí a přizpůsobování se jim. Současně se stává i opatřením, jak bojovat proti nedostatku vody v krajině, v některých oblastech současně zabraňovat úbytku biologické rozmanitosti a ve městech poskytovat jejich obyvatelům žádoucí stín a snižovat dopady efektu tepelného ostrova. Četné nevládní organizace a vlády proto uskutečňují v různých částech světa rozmanité iniciativy, jejichž cílem je vysázet miliardy, nebo dokonce rovnou biliony stromů. 

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Sázíme budoucnost – impulz k proměně krajiny

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miroslav Kundrata

Sázíme budoucnost – impulz k proměně krajiny

Když Nadace Partnerství na jaře 2019 vyšla na veřejnost s iniciativou Sázíme budoucnost – 10 milionů stromů pro vyprahlou krajinu a přehřátá města, setkali jsme se se dvěma typy reakcí. Spontánně nadšenou od laické veřejnosti, firem i médií a skeptickou od institucí odborných, včetně některých ochranářských organizací. Jen pozvolna se nám daří kritickou odbornou komunitu přesvědčovat, že za iniciativou stojí promyšlený koncept, který jsme dávali dohromady společně s MŽP, arboristickými odborníky, představiteli obcí a dalšími partnery.

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf