Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Stát bude chovatelům nadále hradit náklady na zabezpečení chovů proti dravcům a šelmám

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Stát bude chovatelům nadále hradit náklady na zabezpečení chovů proti dravcům a šelmám

Zabezpečení hospodářských zvířat proti vlkům, rysům, medvědům a jestřábům má stejně jako doposud nárok na stoprocentní výši podpory.

Ochrana přírody 6/2020 21. 12. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Velká vodohospodářská havárie na Bečvě

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Pavel Vrána

Velká vodohospodářská havárie na Bečvě

Slovo kyanid má pro mnoho rybářů mandlově hořkou pachuť spojenou s velkou kyanidovou otravou Labe z ledna roku 2006. Postiženo tehdy bylo 85 kilometrů toku. Hladina se zaplnila tunami ztuhlých rybích těl, která se zvolna sunula s proudem, hromadila pod ledem a na česlích. Nikdo netušil, že tato noční můra vybledne ve světle toho, co se stalo letos na Bečvě…

Ochrana přírody 6/2020 20. 12. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Komise pro životní prostředí Akademie věd: Stanovisko k usnesení vlády k projektu Dunaj-Odra-Labe

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Komise pro životní prostředí Akademie věd vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s výstavbou vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) již ve svém Stanovisku ze dne 26. 2. 2014. Konstatovala v něm, že výstavba D-O-L v současnosti nemá odborně validní ekonomické, sociální, ani ekologické opodstatnění, protože nákladní říční doprava byla, je a bude i v budoucnu nekonkurenceschopnou v porovnání s jinými dopravními způsoby. Ani po zpracování studie proveditelnosti (SP), kterou si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat firmami zainteresovanými na pokračování projektu D-O-L (tudíž firmami ve střetu zájmů), se na tomto konstatování nic nezměnilo.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Výzva odborníků: těžba uschlých stromů lesu nepomáhá

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vojtěch Čada

Lesníci, botanici, ekologové a vědci zabývající se houbami či hmyzem zaslali výzvu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a dalším zodpovědným politikům (http://bit.ly/vyzva-lesy). Reagují tak na nevhodné nastavení dotací, které vlastníky vedou k samoúčelné těžbě uschlých stromů, která lesu nepomáhá. Příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity poskytované ministerstvem zemědělství jsou vázány na množství pokácených a zpracovaných odumřelých a odumírajících jehličnatých stromů. Zpracování stromů za účelem jejich prodeje je v ekonomickém zájmu vlastníků lesů, ale nepředstavuje žádný přínos pro samotný les ani jeho ekosystémové služby. Všichni potřebujeme především zdravé a fungující lesy, které zabezpečí čištění vody a vzduchu, ochranu půdy a biologické rozmanitosti i stabilní klima. Stát by proto měl prioritně financovat tyto tzv. ekosystémové služby, které lesy a jejich vlastníci poskytují společnosti.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Záchranný program pro zvonovec liliolistý

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva MŽP

Záchranný program pro zvonovec liliolistý

Zvonovec liliolistý – dlouhověká rostlina příbuzná zvonkům – je kriticky ohrožený druh. Roste především ve světlých lesích, při okrajích lesních cest a na pasekách, méně často v loukách. Kvete na přelomu července a srpna. Jeho úbytek zapříčinila především změna hospodaření v lesích v minulém století. Prosvětlené lesní porosty na místech vhodných pro zvonovec nahradily vysokokmenné stinné lesy. Zvonovci neprospěl ani zvýšený přísun živin do krajiny, kvůli kterému na světlých místech vyrůstají konkurenčně silné byliny. A v posledních desetiletiletích trpí okusem přemnožené spárkaté zvěře, která ho spase dříve, než vykvete.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf