Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Ondřej Petrovský

Petr Orel obdržel Cenu Ivana Dejmala

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ondřej Petrovský

Petr Orel obdržel Cenu Ivana Dejmala

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Společnost pro krajinu předaly 17. října 2021 v Záchranné stanici a Domě přírody Poodří v Bartošovicích nedaleko Nového Jičína již posedmé Cenu Ivana Dejmala. Letošním laureátem se stal senátor Petr Orel za svou dlouhodobou a příkladnou činnost na projektu návratu orla skalního do České republiky.

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlašuje zcela nový grantový program pro podporu kofinanco

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ondřej Petrovský

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody každoročně vyhlašuje tři grantové programy, ve kterých podporuje mimo jiné konkrétní ochranářská opatření, ekologickou výchovu dětí nebo bakalářské a diplomové práce se zaměřením na přírodní prostředí. V rámci zcela nově vyhlášeného grantového programu „Pro zdravou krajinu“ je nadace připravena podporovat menší projekty neziskových organizací na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny úhradou až poloviny prostředků potřebných na kofinancování úspěšných záměrů podaných v rámci OPŽP v cílech 4.1, 4.2 nebo 4.3. V řádně odůvodněných případech je možné také financovat část neuznatelných nákladů přímo vztažených k předmětu ochrany přírody.

Ochrana přírody 5/2017 21. 10. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Obnova rašeliniště v Jizerských horách z poloviny hotova

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ondřej Petrovský

Obnova rašeliniště v Jizerských horách z poloviny hotova

V Jizerských horách se obnovuje cenný přírodní biotop rašeliniště u Nové louky. Práce byly zahájeny v září roku 2016 a z plánovaných 380 přehrážek jich je hotovo 202. Pokračovat se bude opět na jaře 2017, až to klimatické podmínky dovolí. Cílem celého projektu je zastavit proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací, posílit populace chráněných rostlin a zajistit větší retenci vody v krajině. „Postupně se zahrazují drenážní příkopy, které byly v minulosti vyhloubeny a způsobují odvodňování celé lokality. Vzniká zde kaskáda dřevěných přehrážek, která má tento nepříznivý stav napravit,“ vysvětluje pracovník Jizersko-ještědského horského spolku Leoš Vašina.

Ochrana přírody 1/2017 13. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti