Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Plesník

Pocta Českému krasu přichází z oblak

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Pocta Českému krasu přichází z oblak

Nebeské pohledy na Český kras

Jiroušek J.

Vlastním nákladem 2022. 160 str.

ISBN 978-80-11-019909-9.

 

Cena výtisku v šité vazbě a v tuhých deskách s laminovaným potahem 650 Kč.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Opustil nás Ochránce přírody. Za Václavem Petříčkem

Kulér-Medailonky

autoři: Jan Plesník, Pavel Pešout

Opustil nás Ochránce přírody. Za Václavem Petříčkem

Psát vzpomínku na někoho, koho jste dobře znali, kdo byl víc než kolega a kdo šel nemalý kus života s vámi, bývá ošidné. I při posledním slově zachyceném na papír či dnes spíše na obrazovce počítače ve vás přetrvává dojem, že jste vzpomínaného nevystihli, že jste něco opomněli, že to zkrátka není ono. Uvedené pochyby platí o to více, pokud se zamýšlíme nad životaběhem košaté osobnosti, která skutečně ovlivnila stovky lidí a která pozitivně spoluurčovala směřování celého oboru. Právě takovou personou v ochraně přírody a krajiny se na celá desetiletí stal RNDr. Václav Petříček.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Spojené státy budou mít nový zákon na ochranu a obnovu flóry a fauny

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Plesník

Spojené státy budou mít nový zákon na ochranu a obnovu flóry a fauny

Pozornost, kterou na sebe oprávněně strhlo několikrát odložené uveřejnění návrhu nařízení na obnovu přírody v Evropské unii, poněkud zastínila projednávání nové právní normy významně posilující druhovou ochranu ve Spojených státech. Podívejme se proto na nový zákon v širších souvislostech.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Druh v teorii a praxi ochrany přírody

Výzkum a dokumentace

Autor: Jan Plesník

Druh v teorii a praxi ochrany přírody

Není žádným tajemstvím, že v biologii jen stěží najdeme koncept, který by zůstával neustále tak rozporuplný, jako je druh, ať už jako pojetí, kategorie, nebo taxon v systematice. Výsledkem dosud probíhající debaty o tom, jaký soubor jedinců vůbec považovat za druh, se stalo přinejmenším 35 různých, i když do určité míry se překrývajících přístupů: některé z nich se ale současně vylučují. Je ale potřeba říci, že řada těchto názorů nedefinuje, co druhy jsou nebo co by měly být, ale spíše poskytuje různě složitý návod, jak je vymezovat. Vzhledem k rozsahu zmiňované problematiky představuje následující zamyšlení pouze letmé nahlédnutí do tématu z pohledu ochrany přírody, nikoli vyčerpávající analýzu.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Změna je život. Jenže co když je globální?

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Změna je život. Jenže co když je globální?

Global change biology. The study of life in a rapidly changing planet

Rosenblum E. B.

Oxford University Press Oxford 2021. 416 str. ISBN 978-01-9064-4642. Cena brožovaného výtisku 145 USD.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Červený seznam IUCN ukazuje na největší hrozby pro přežití druhů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Skutečně účinná druhová ochrana se neobejde bez důvěryhodných a objektivních znalostí činitelů ohrožujících současné a budoucí rozšíření a početnost planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a dalších organismů, kupř. hub. Uvedenému tématu se proto v poslední době věnovalo hned několik studií, přičemž nejúplnější rozbor přinesla v roce 2019 rozsáhlá zpráva Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), jejíž hlavní sdělení jsme představili i v našem časopise (viz Ochrana přírody, 74, 4, 38–41, 2019).

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Všestranný Pavel Kovář slaví sedmdesátiny

Kulér-Medailonky

autoři: Jan Plesník, František Pojer

Přestože se někteří exaktní vědci dívají na sociologická šetření poněkud skrz prsty, nejrůznější výzkumy veřejného mínění se staly naprosto běžnou záležitostí. Odpověď na všetečnou otázku, kterých zaměstnání si obyvatelé České republiky považují nejvíce, připomíná evergreen. Na předních místech se pravidelně umísťují kromě lékařů a zdravotních sester vysokoškolští učitelé a vědci. Hlas těchto profesí na podporu ochrany přírody a krajiny proto mívá mezi v nejlepším slova smyslu širokou veřejností významný ohlas.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie začalo i pro AOPK ČR

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Letošním prvním červencovým dnem převzala Česká republika na půl roku předsednictví v Radě Evropské unie. Uvedené poněkud proklamativní konstatování jsme rozvedli bližším pohledem na činnosti očekávané v tomto ohledu na poli ochrany přírody a krajiny, resp. šířeji pojaté péče o biologickou rozmanitost (viz Ochrana přírody, 77, 3, 45–48, 2022).

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Chráněná území ve světě: současný stav a perspektivy dalšího vývoje

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jan Plesník, František Pelc

Chráněná území ve světě: současný stav a perspektivy dalšího vývoje

Řekne-li se ochrana přírody, značné části veřejnosti se vybaví nejrůznější tabule s nápisem chráněné území. A není divu. Územní ochrana patří nejen v České republice mezi nejstarší a současně nejrozšířenější způsoby péče o přírodní a krajinné dědictví. V poslední době se ale častěji objevují rozmanité názory na to, zda chráněná území skutečně plní svůj účel a zda bysi uvedený přístup nezasloužil alespoň významnou renovaci (Bhola et al. 2020, Feng et al. 2021, Walsh 2021, Jones et al. 2022, Raymond et al. 2022, RoBson et al. 2022, Wauchope et al. 2022, Williams et al. 2022, Zeng et al. 2022). Nabízí se proto otázka, jaký je současný stav chráněných území v celosvětovém měřítku a zejména co víme o jejich reálné účinnosti.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Lesy a změny podnebí v České republice: přímá a zpětná vazba

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Lesy a změny podnebí v České republice: přímá a zpětná vazba

Jiné klima – jiný les

Fanta J. & Petřík P. (eds.)

Academia Praha 2021. 212 str.
ISBN 978-80-200-3300-0.
Doporučená cena 250 Kč

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf