Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Plesník

Lesy a změny podnebí v České republice: přímá a zpětná vazba

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Lesy a změny podnebí v České republice: přímá a zpětná vazba

Jiné klima – jiný les

Fanta J. & Petřík P. (eds.)

Academia Praha 2021. 212 str.
ISBN 978-80-200-3300-0.
Doporučená cena 250 Kč

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je za dveřmi

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Ladislav Miko, Jan Plesník

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je za dveřmi

Dnem 1. července 2022 se Česká republika již podruhé ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Protože části veřejnosti utkvěl v paměti z prvního pololetí roku 2009 ponejvíce okřídlený slogan „Evropě to osladíme“, provokující plastika Davida Černého Entropa nebo hodinová mzda zvukařů legendární firmy ProMoPro směle konkurující gáži nejlepších světových fotbalistů, připomeňme, že ČR nebude předsedat EU, jak se stále ještě občas traduje, ale její Radě.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Hodně dobře aplikovaná ekologie

Kulér-Recenze

autoři: Marcela Plesníková, Jan Plesník

Hodně dobře aplikovaná ekologie

Aplikovaná ekologie

Frouz J. & Frouzová J.

Karolinum Praha 2021. 432 str.
ISBN 978-80-246-45773.
Doporučená cena 420 Kč, e-kniha 320 Kč

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

V Janu Jeníkovi odešel komplexní vědec a skutečný ochránce přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Plesník

V Janu Jeníkovi odešel komplexní vědec a skutečný ochránce přírody

Říká se, že knihy a dveře si jsou v něčem velmi podobné. Otevřete je – a rázem se ocitnete v jiném světě. Uvedené tvrzení platí o to více pro publikace představující v daném oboru významný mezník. Pro environmentalistiku v tehdejším Československu se jím v roce 1979 bezesporu stal útlý spis nazvaný výmluvně Životní prostředí očima přírodovědce vydaný pražským nakladatelstvím Academia. Kromě geochemika Bedřicha Moldana a analytického chemika Jaroslava Zýky se na něm podílel také ekolog, botanik a lesník prof. Ing. Jan Jeník, CSc., dr. h. c.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Odráží hledání na wikipedii priority veřejnosti v druhové ochraně?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Marcela Plesníková, Jan Plesník

Odráží hledání na wikipedii priority veřejnosti v druhové ochraně?

Vybrat druhy, jimž by se měla státní i dobrovolná ochrana věnovat přednostně, napomáhají propracované postupy ochranářského plánování. Ovšem i v tomto případě stejně jako při sestavování červených seznamů ohrožených druhů platí, že čím jsou sofistikovanější, tím více podrobnějších aktuálních údajů vyžadují. Nicméně nezanedbatelným aspektem při stanovení priorit druhové ochrany zůstává podpora veřejnosti určitým taxonům.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Proč ochranu přírody zajímá původ domácích koní?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Proč ochranu přírody zajímá původ domácích koní?

Zdomácnění některých volně žijících živočichů představuje významný mezník nejen v dějinách lidské civilizace, ale také v evoluci. V postupném cílevědomém přetváření volně žijících zvířat v domestikovaná se uplatňuje záměrné šlechtění pro získání znaků vhodných pro chov nahrazující přirozený výběr. Zdomácnění živočichové se proto geneticky, morfologicky, fyziologicky a chováním odlišují od svých předků žijících ve volné přírodě. Zdomácnění spíše než jednostranné podmanění představuje koevolučně vzájemně výhodný vztah mezi domestikujícím člověkem a zdomácňovaným druhem (ZIMA 2019, AHMAD et al. 2020, FRANTZ et al. 2020, CUCCHI & ARBUCLE 2021, ROBOVSKÝ 2021).

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Je „nová“ ochrana přírody skutečně nová?

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Plesník

Je „nová“ ochrana přírody skutečně nová?

V dobách Gorbačovovy perestrojky se tradovalo, že již nestačí znát nové myšlení. Je nezbytné vědět, které z nových myšlení je nejnovější. V souvislosti se syndemií nemoci covid-19 se opět při nejrůznějších příležitostech hovoří o budoucím směřování celé lidské civilizace. Padají závažná slova o její nezbytné klíčové a mnohostranné transformaci, která by se týkala zásadní reorganizace, zahrnující techniku, hospodářství i lidskou společnost včetně základních idejí, vzorců myšlení, cílů a hodnot.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

BirdLife International o stavu a výhledu evropské avifauny

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

BirdLife International o stavu a výhledu evropské avifauny

European Red List of Birds
BirdLife International
Publications Office of the European Union Luxembourg 2021. 51 str. ISBN 978-92-76-41039-3

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Za Karlem Gregorem

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Plesník

Za Karlem Gregorem

Čtenářům Ochrany přírody jistě uvízly v paměti působivé snímky přibližující nesporný půvab přírody a krajiny České republiky. Autorem mnohých z nich byl vnímavý, v nejlepším slova smyslu profesionální fotograf Karel Gregor. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Co ohrožuje africké lvy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Co ohrožuje africké lvy

Mezi celosvětové ohrožené druhy musíme v současnosti řadit i kdysi naprosto běžné africké savce, jako je lev (Panthera leo). Podle střízlivých odhadů poklesla jeho celková početnost ve volné přírodě v období 1993–2014 o plných 43 %. V Africe na jih od Sahary tak v současnosti žije asi 20 000 jedinců, navíc v poměrně roztříštěném areálu. Ani výhled není nikterak optimistický: snižování abundance zmiňované velké kočkovité šelmy bude pokračovat s výjimkou jižní Afriky i nadále. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf