Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Libor Ambrozek

Výročí bělokarpatských národek

Z naší přírody

Autor: Libor Ambrozek

Výročí bělokarpatských národek

Trojka patří mezi čísla s nejsilnější symbolikou.
Ani dobrý film by neměl mít víc než tři díly, ani atlet nemá víc než tři pokusy. Prostě do třetice všeho dobrého. Překračování této hranice je poněkud opovážlivé a vyžaduje dobré důvody. Lze se ovšem domnívat, že v případě představení nejcennějších chráněných území Bílých Karpat je tato podmínka splněna měrou vrchovatou.

Ochrana přírody 6/2017 28. 12. 2017 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Porážky – bělokarpatský klenot

Z naší přírody

Autor: Libor Ambrozek

Porážky – bělokarpatský klenot

Východní moravské pohraničí bývalo v minulých staletích krajem velice neklidným. Nejprve vpády Turků, kuruců a jiných nájezdníků, později pro změnu zbojnické bandy. Lidové písně a pověsti jsou jich plné. Některé místní názvy dávné vzpomínky jen potvrzují a tato doba dala jméno i jednomu z nejkrásnějších území Bílých Karpat, které letos slaví 30. výročí zákonné ochrany – národní přírodní rezervaci Porážky. Podle jedné z pověstí tady uherští zbojníci přepadli kupce, ukradli mu vola a na místě jej porazili a upekli…

Ochrana přírody 4/2017 26. 8. 2017 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Úvodem Libor Ambrozek

Úvodem

Autor: Libor Ambrozek

Úvodem Libor Ambrozek

Letošní léto nám ukazuje každý týden jinou tvář. Třicetistupňová vedra jsou střídána razantním ochlazením a přívalovými srážkami. Ale nebojte, nechystám se psát o klimatických změnách. I když se jedná o příběh stejně neveselý a s nejistým koncem. Proměnlivost počasí mi připomíná chování našich zákonodárců v posledních týdnech.

Ochrana přírody 4/2017 26. 8. 2017 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

20 let biosférické rezervace  Bílé Karpaty

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Libor Ambrozek

20 let biosférické rezervace  Bílé Karpaty

Letos uplynulo už 20 let od okamžiku, kdy byla chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO. Dostala se tak do dobré společnosti nejvýznamnějších přírodních a kulturních krajin naší planety. Při této příležitosti uspořádala Správa CHKO Bílé Karpaty slavnostní konferenci, jejíž program zdůraznil výjimečnost území a oprávněnost jeho postavení ve světě. Zúčastnilo se jí na 150 odborníků, kteří 8. listopadu 2016 zaplnili sál Panského dvora ve Veselí nad Moravou. Úvod patřil předsedovi Národního komitétu MAB, Ivanu Ryndovi a tématu role biosférických rezevací.

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Za krásami kosatců  východního Turecka a Kurdistánu

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Libor Ambrozek

Za krásami kosatců  východního Turecka a Kurdistánu

Turecko se v poslední době dostalo do povědomí veřejnosti neklidnou politickou situací, umocněnou v červenci 2016 neúspěšným pokusem o státní převrat. Přitom země tvořící pomyslný most mezi Asií a Evropou má co nabídnout i velmi náročným milovníkům přírody. Přesvědčit se o tom lze zejména v jeho východní části na početných skupinách a druzích rostlin. Pro krátké seznámení vybíráme některé z nejkrásnějších kosatců, se kterými se lze na cestách Tureckem setkat.

Ochrana přírody 4/2016 1. 11. 2016 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ve stínu motýlích křídel

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Libor Ambrozek

Ve stínu motýlích křídel

Bělokarpatské louky jsou nepochybně jednou z výkladních skříní české přírody. Jejich kontinuita se podle nejnovějších výzkumů předpokládá už od neolitu a v počtu druhů rostlin na jednotku plochy ve středním měřítku jim patří světové prvenství (přes 70 druhů na jeden metr čtvereční!). Proto je i jejich ochraně věnována mimořádná pozornost.

Ochrana přírody 3/2015 14. 9. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

O jednom výročí

Úvodem

Autor: Libor Ambrozek

O jednom výročí

Letos na podzim uplyne již 35 let od založení naší největší nevládní organizace působící v ochraně přírody. Český svaz ochránců přírody není čtenářům časopisu zapotřebí příliš představovat. Navíc do minulosti se často neradi vracíme, připadá nám příliš vzdálená a vyvětralá. Ale pro porozumění role dobrovolné ochrany přírody u nás se bez aspoň malého ohlédnutí neobejdeme.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Úvodem Tištěná verze článku v pdf