Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 3/2019 22. 6. 2019 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodník Libor Ambrozek 40 let ČSOP

Autor: Libor Ambrozek

Úvodník Libor Ambrozek 40 let ČSOP

Vážení přátelé,

číslo vašeho oblíbeného časopisu, které jste právě otevřeli, je tentokrát poněkud zvláštní. Překvapení nehledejte ve změně rubrik, či dokonce obsahu, stále je věnováno naší přírodě a jejímu poznání a především její ochraně. Příspěvky však mají ještě jednoho společného jmenovatele navíc – je jím Český svaz ochránců přírody. Naše největší nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí v České republice totiž letos na podzim slaví své čtyřicáté narozeniny.

Po jeho vzniku našli pod střechou ČSOP útočiště mnozí, kteří chtěli aktivně chránit přírodu, věnovat se na tomto poli i veřejné činnosti, pracovat s dětmi nebo byly jejich původní organizace násilně rozpuštěny. Ze Svazu se brzy stala početná síla, na kterou tehdejší komunistický režim pohlížel s nedůvěrou, protože si od jeho ustavení původně sliboval něco jiného. Koncem 80. let působilo v ČSOP na 26 000 členů v téměř tisíci základních organizacích. Starali jsme se o polovinu tehdejších chráněných území, angažovali se v nejvýznamnějších celostátních kauzách, velkou popularitu si získaly naše časopisy Nika, Veronica a Naší přírodou.

Listopad 1989 se stal významným přelomem i pro svaz. Prostor pro veřejné aktivity se neuvěřitelně rozšířil a řada členů i celých základních organizací se vydala vlastní cestou – skauti, ochránci zvířat, radikálnější ekologické nevládky a mnozí další se osamostatnili. Nadechla se i státní ochrana přírody, která získala významné kompetence i finanční nástroje a mohla začít důstojně plnit svou roli. Snad se i chvíli mohlo zdát, že v nové době už nebude ČSOP potřeba, že se stát o vše postará. Brzy se ale ukázalo, jak nezastupitelné je jeho místo.

Ochrana přírody ve Svazu byla kvalitativně povýšena zformováním národních programů Ochrana biodiverzity (ročně podpoří kolem 250 projektů), Národní síť záchranných stanic (zajišťuje celoplošně péči o zraněná a handicapovaná zvířata) a Místo pro přírodu (dnes Pozemkové spolky), průkopnickou aktivitu péče o území na vlastnickém principu. Vedle praktické ochrany našel Svaz zásadní pole působení v ekologické výchově a práci s dětmi a mládeží (oddíly Mladých ochránců přírody), koordinujeme soutěže Zlatý list a Ekologická olympiáda a také největší dobrovolnickou akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Aktivně se věnujeme i připomínkování ekologické legislativy. Ve výčtu bych mohl pokračovat ještě dlouho – zmíním aspoň vydávání časopisu Krása našeho domova a řady publikací, Živou zahradu, každoroční setkání členů a příznivců, spolupráci se zahraničními organizacemi…

Pro mnohé z vás není tento nesmělý pokus o shrnutí určitě něčím neznámým, protože se na činnosti ČSOP aktivně podílíte. Vždy jsem považoval státní a dobrovolnou ochranu přírody za nesmírně blízké. Nechci použít spojení dvě strany jedné mince, protože máme každý své místo a své poslání. Ale náš cíl je stejný a já bych chtěl na tomto místě poděkovat za desítky let spolupráce, vzájemné podpory i osobních kamarádství. Moc si toho všeho vážím a těším se na další společná léta při ochraně naší přírody a krajiny.

Libor Ambrozek
předseda ČSOP