Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

RNDr. Jaroslav Hromas

Úvodem

RNDr. Jaroslav Hromas

Vážení čtenáři, příznivci ochrany přírody,

dostáváte do rukou výtisk, v němž se „snoubí“ dva stěžejní články, a to příspěvky o zpřístupněných Bozkovských dolomitových jeskyních a ke dvacátému výročí znovuobnovení vydávání samostatného časopisu Ochrana přírody. Není to tak úplně náhoda. Správa a aktivní péče o veřejnosti zpřístupněné jeskyně se již v roce 1991 stala přímou součástí státní ochrany přírody a Správa jeskyní České republiky je od roku 2006 také spoluvydavatelem tohoto časopisu.

Ochrana přírody 6/2012 15. 3. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Jiří Janota

Úvodem

Jiří Janota

Vážení čtenáři,

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS), jsou státním podnikem s více než osmdesátiletou tradicí. Tato účelová organizace, založená Ministerstvem obrany, hospodaří převážně ve vojenských újezdech Armády ČR, tedy zhruba na 126 000 ha lesní půdy v majetku státu. To představuje přibližně pět procent veškeré lesní půdy v České republice. Na hospodaření v lesích se podílí šest divizí VLS a jejich lesní správy a Správa lesních školek. Na rozdíl od jiných lesnických organizací VLS hospodaří i na více než 6 000 ha zemědělské půdy, dále provozuje myslivost a rybářství.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Michael Hošek - odborný náměstek ředitele AOPK ČR

Úvodem

Michael Hošek - odborný náměstek ředitele AOPK ČR

Vážení čtenáři,

před několika měsíci jsme mohli v médiích sledovat spor mezi poradním orgánem Vlády ČR, Radou pro výzkum, vývoj a inovace, a Akademií věd ČR, tak typický pro současnou dobu, totiž o rozpočet na další roky. Rada navrhla a následně schválila takový, který se vzhledem ke klesající finanční podpoře nelíbil Akademii věd. Nechci upozorňovat na reálný pokles. Zajímavý je totiž jiný aspekt celé debaty: resort životního prostředí a tím i ochrana přírody se této diskuse aktivně neúčastní.

Ochrana přírody 4/2012 7. 11. 2012 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Milan Šťovíček

Úvodem

Autor: Redakce

Milan Šťovíček

„Je třeba mít neustále na paměti, že úspory nesmějí ohrozit udržení, správu a ochranu vpravdě rodinného stříbra, jímž chráněná území jsou.“

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Dan Jiránek

Úvodem

Autor: Redakce

Dan Jiránek

Vážení čtenáři,

Svaz měst a obcí ČR patří mezi organizace, které na první pohled nemají s ochranou přírody až tak moc společného. Ve skutečnosti ale obecní samosprávy mají zásadní podíl na rozumné ochraně přírodního a krajinného prostředí. Dohoda, kterou Svaz uzavřel s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, je potvrzením našeho zájmu o vzájemnou spolupráci. Dobře si totiž uvědomujeme, že ochrana přírody je důležitou součástí veřejného života a že bez vzájemné kooperace, intenzivní výměny informací a vyjednávání společných postupů není možné skutečně efektivní ochrany přírody dosáhnout.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Václav Havel (1936–2011)

Úvodem

Autor: Redakce

Václav Havel (1936–2011)

Vážení čtenáři,

úvodní slovo prvního čísla nového ročníku Ochrany přírody je trochu netradiční. Na sklonku loňského roku, dne 18. prosince, zemřel pan Václav Havel, poslední polistopadový prezident Československa a první prezident České republiky, nejvýraznější osobnost sametové revoluce, dramatik, státník, filozof… Vzhledem k dvouměsíční periodicitě našeho časopisu jsme již nemohli reagovat na tuto pro celou českou společnost smutnou událost, proto tak činíme nyní.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Úvodem Tištěná verze článku v pdf