Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Vážení čtenáři

Úvodem

autorka: Jiřina Bulisová

Vážení čtenáři

rok 2010, jehož ústředním ochranářským tématem je biodiverzita, bude za několik dní minulostí. Řečeno s autory jednoho z příspěvků v tomto čísle, je slibným signálem, že po Mezinárodním roce biodiverzity nezůstávají jen strohá rekapitulace a líbivé logo, ale také otázky, k nimž společně hledáme odpovědi. Vždyť palčivých otázek, které ochrana přírody musí nebo by měla v současnosti řešit, není málo.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodní slovo

Úvodem

Autor: Petr Birklen

Úvodní slovo

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Soumrak velkoplošných chráněných území? Naopak!

Úvodem

Autor: František Pelc

Soumrak velkoplošných chráněných území? Naopak!

Pro ochranu přírodního prostředí, ekologické stability krajiny a uchování biodiverzity je obecně důležité vytvářet chráněná území jakékoliv kategorie a velikosti. Protože některé fenomény, druhy a procesy se prostě nedají na malých ploškách dlouhodobě uchránit, hrají obzvláště významnou roli tzv. velkoplošná chráněná území, v České republice chráněné krajinné oblasti a národní parky.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Úvodem Tištěná verze článku v pdf