Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Editorial 2009/6

Úvodem

Autor: František Pojer

Editorial 2009/6

Vážení čtenáři,

malé ohlédnutí za rokem 2009 a činností Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nelze začít jinak než předsednictvím České republiky Radě Evropské unie v prvním pololetí. Naše agentura se ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí přímo podílela na jednáních pracovní skupiny Rady EU pro mezinárodní otázky životního prostředí – bio­diverzita a zúčastnila se také přípravy celoevropské konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech a pravidelného setkání ředitelů ústředních institucí ochrany přírody členských států EU v Praze, kde byl představen náš systém monitoringu podle směrnice o ptácích a stanovištích.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2009/5

Úvodem

Autor: František Pelc

Editorial 2009/5

„Jedna bitva o podobu zákona končí a diskuse o ochraně divočiny v Evropě pokračuje.“

Vážení čtenáři,

prezident republiky nedávno podepsal novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Další část dílčí úpravy této právě schválené novely putovala ještě do Senátu. Zdá se, že končí skoro tříletá bitva o úpravu zákona o ochraně přírody a krajiny. Možná vás bude zajímat, co se v rámci této přípravy dělo.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2009/4

Úvodem

Autor: Karel Drbal

Editorial 2009/4

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2009/3

Úvodem

Autor: Petr Roth

Editorial 2009/3

Vážení čtenáři,

i přes nepříznivé politické okolnosti je české předsednictví v Radě EU hodnoceno v celé unii jako přínosné i díky akcím, které se konají v České republice. Jednou z nich byla i Konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech, uspořádaná ve dnech 27. až 28. května 2009 ve spolupráci s Evropskou komisí, kterou v neformálním rozhovoru před jejím zahájením charakterizoval Václav Havel jako událost z okruhu akcí sice s překvapivě malou publicitou, avšak významných svým dosahem.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2009/2

Úvodem

Autor: Jakub Hruška

Editorial 2009/2

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2009/1

Úvodem

Autor: Pavel Pešout

Editorial 2009/1

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf