Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Úvodem Vladimír Dolejský

Úvodem

Úvodem Vladimír Dolejský

Postupná kolektivizace zemědělství zničila 30 tisíc kilometrů alejí, 800 tisíc kilometrů mezí a 120 tisíc kilometrů polních cest. To spolu s utužením orné půdy odstartovalo rozsáhlou erozi. Poslední kapkou – obrazně i fakticky – pak byly náhradní meliorace. Střízlivé odhady hovoří o odvodnění více než milionu hektarů půd. Odvodňovací projekty také stojí za vysušením dvou třetin mokřadů a regulací třetiny našich toků. Podařilo se nám za třicet let stav krajiny a morfologického stavu toků viditelně zlepšit? Změnil se přístup zemědělců? Je naše krajina připravena na dopady změny klimatu?

Ochrana přírody 6/2020 20. 12. 2020 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodem Libor Ambrozek a Zbyněk Linhart

Úvodem

Autor: Libor Ambrozek, Zbyněk  Linhart

Za dvacítkou se ohlédne snad každý. Ani my bychom v případě výročí vzniku Českého Švýcarska neměli udělat výjimku. Náš nejmladší národní park si to zaslouží. Samozřejmě namítnete, že samotný název České Švýcarsko je mnohem starší. Ano, už koncem 18. století začali dva švýcarští malíři nazývat krajinu kolem Labe mezi Děčínem a Pirnou Saským Švýcarskem, protože jim připomínala rodnou zemi. V roce 1990 zde byl vyhlášen stejnojmenný národní park. A tak, jak jsme si přenesli na naši stranu hranice atraktivní název, vznikla i myšlenka, že by mu slušel také stejný stupeň ochrany.

Ochrana přírody 5/2020 1. 11. 2020 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodem Radek Jaroš

Úvodem

Autor: Radek Jaroš

Úvodem Radek Jaroš

Žďárské vrchy – tady jsem doma. 
Vyrostl jsem v nich a to doslova a do písmene. Jako malý kluk jsem, ať sám anebo za pomoci rodičů a prarodičů, objevoval jejich krásu. V létě pěšky, v zimě na běžkách, kola jsme tehdy, ač to zní divně, neměli. 

Ochrana přírody 4/2020 27. 8. 2020 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodem Jan Plesník

Úvodem

Autor: Jan Plesník

Úvodem Jan Plesník

Kdo ví, nepředvídá, kdo předvídá, neví.
Lao-c´ 
(4. nebo 6. století př. n. l., 
pokud ovšem existoval)

Ochrana přírody 3/2020 25. 6. 2020 Úvodem Tištěná verze článku v pdf