Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Zaplatí stát státu každoročně dva miliony za Boubínský prales?

Úvodem

Autor: František Pelc

Zaplatí stát státu každoročně dva miliony za Boubínský prales?

Vážení přátelé, milí čtenáři, kolegové,

prosincové číslo našeho časopisu připomíná v pěkném článku Pavla Hubeného padesáté výročí jednoho z našich vůbec nejvýznamnějších chráněných území – chráněné krajinné oblasti Šumava. Vznikla v roce 1963 na ploše skoro sedmnácti set kilometrů čtverečních.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Jakub Kašpar - náměstek ředitele Správy KRNAP, prezident EUROPARC ČR

Úvodem

Autor: Jakub Kašpar

Jakub Kašpar - náměstek ředitele Správy KRNAP, prezident EUROPARC ČR

Vážení čtenáři,

rok 2013 přinesl, kromě jiného (třeba 50. narozenin Krkonošského národního parku, které jsme připomněli i v Ochraně přírody), změny ve vedení české sekce Federace EUROPARC.

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Tomáš Jan Podivínský - ministr životního prostředí

Úvodem

Autor: Tomáš Jan Podivínský

Tomáš Jan Podivínský - ministr životního prostředí

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

letošní povodně nám znovu připomněly, že se jedná o přírodní katastrofu, která není neobvyklá. S tímto fenoménem se prostě musíme naučit žít a nepřizpůsobovat jen krajinu nám, ale umět se jí také přizpůsobit. Větru ani dešti poroučet nelze, to už historie prokázala.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Karolína Šůlová - vedoucí samostatného  oddělení práce s veřejností a knihovny ředitelství AOPK ČR

Úvodem

Karolína Šůlová - vedoucí samostatného  oddělení práce s veřejností a knihovny ředitelství AOPK ČR

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v uplynulých týdnech Českou republiku opět zasáhly povodně a znovu vyvolaly spoustu vášnivých diskusí mezi lidmi, odborníky – klimatology, vodohospodáři, ochránci přírody a dalšími – a samozřejmě mezi politiky. Tématu se budeme podrobně věnovat v srpnovém čísle našeho časopisu.

Ochrana přírody 3/2013 23. 10. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Národní parky patří mezi klenotnice přírodního bohatství

Úvodem

Národní parky patří mezi klenotnice přírodního bohatství

Vážení čtenáři,

Krkonošský národní park, který je naším nejstarším, oslaví 17. května padesátiny. Proto jsme se rozhodli věnovat dubnové číslo časopisu Ochrana přírodyprávě problematice národních parků.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Vážím si konkrétní práce neziskových organizací

Úvodem

Vážím si konkrétní práce neziskových organizací

Vážení čtenáři,

první číslo časopisu Ochrana přírodyv roce 2013 je věnováno práci záchranných stanic pro handicapované živočichy. Jsem si vědom, že záchrana volně žijících zvířat, která se ocitla v nouzi, není a nebude klíčovým problémem ochrany naší přírody. Nemá přímý vliv na ochranu našich ekosystémů, biotopů, ani nijak významně neovlivňuje biodiverzitu či populace ohrožených druhů. Přesto tuto aktivitu považuji za nesmírně důležitou.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf